Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 22
Flere fuldtidsstillinger. Kampen skal tages på institutionen
Lederen spiller en central rolle, hvis en institution skal have mange fuldtidsansatte, viser ny rapport.
I institutionen Asebo er alle pædagoger på 37 timer.
Af: Steffen Hagemann
I 0-6-årsinstitutionen Asebo i Vejle er alle pædagoger på fuld tid. I alt er der 14 pædagoger på institutionen, der er normeret til 90 børn, og det er et helt bevidst valg, at pædagogstillinger er på fuld tid, fortæller leder Rita Bay Thomsen.
»Det er godt for min institution, og det er godt for at få huset til at hænge sammen, at pædagogerne er på fuld tid,« siger hun.
Pædagoger skal kunne rigtig mange ting i dag, påpeger Rita Bay Thomsen og nævner blandt andet sprogvurdering, TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling) og dialogredskaber.
»Det er vigtigt for mig, at alle kan de ting, vi skal bruge i vores pædagogiske arbejde. Hvis man har pædagoger på deltid, er der flere, der skal lære det. Så jeg får mest arbejdskraft ud af at have fuldtidspædagoger,« siger hun.

Flest på deltid. Asebos personalepolitik med fuldtidsstillinger er ikke specielt udbredt i dag- og fritidstilbud. 60 procent af alle landets pædagoger er ansat i deltidsstillinger. I 85 procent af landets kommuner er der flere deltidsansatte end fuldtidsansatte pædagoger på daginstitutionsområdet, viser en Deloitte-undersøgelse fra 2012.
Men det har store økonomiske konsekvenser at arbejde på deltid. Beregninger fra Deloitte viser, at pædagoger, der har arbejdet på fuld tid hele deres arbejdsliv, kan regne med at have omkring 70 procent af månedslønnen i pension. Har man arbejdet deltid hele sit arbejdsliv, er der kun omkring 50 procent af den i forvejen lavere månedsløn at leve for.

Flere forsøg. Derfor har BUPL og arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) gennem en årrække forsøgt flere initiativer, der skal skabe flere fuldtidsstillinger til pædagoger. I 2007 blev KL, hovedorganisationen FTF (som BUPL er en del af) og regeringen i forbindelse med trepartsforhandlingerne enige om ’Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal’. Aftalen skulle blandt andet forpligte pædagogers tjenestested til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte. Den aftale har tilsyneladende ikke fået mange pædagoger op i tid.
I 2013 ved overenskomstforhandlingerne stillede BUPL som krav, at pædagoger skulle have ret til fuldtidsarbejde – det krav er ikke kommet med på listen til de kommende overenskomstforhandlinger. Det fik da også en lunken modtagelse hos arbejdsgiverne i KL.
»Vi er ikke begejstrede for at give ret til fuld tid, for det kan gå ud over effektiviteten. Det er jo ikke sikkert, det kan gå op med arbejdstilrettelæggelsen. Det må man løse lokalt,« sagde kommunernes chefforhandler Michael Ziegler dengang.

Lederens centrale rolle. Netop lokalt ligger nøglen til flere fuldtidsstillinger. Det viser den nye rapport ’Fuldtidsansættelser på pædagogområdet’, som BUPL og KL i fællesskab har udarbejdet. Rapporten er første fase af de to organisationers fælles projekt for at få flere deltidsansatte pædagoger op på fuld tid. I næste fase vil BUPL og KL sammen med udvalgte kommuner udvikle redskaber, der kan øge andelen af pædagoger på fuld tid.
Af rapporten fremgår det, at det hverken er på kommunalt niveau eller forvaltningsniveau, at kampen for flere fuldtidsstillinger vindes, men på den enkelte institution. Det viser den nye rapport, der blandt andet beskriver fem institutioners veje til flere fuldtidsansatte, deriblandt Asebo i Vejle. Især lederne spiller en central rolle, når der skal signaleres, at ’her i institutionen er vi fuldtidsansatte’, påpeger rapporten.
Sådan er det også på Asebo, hvor pædagogstillinger altid bliver slået op som fuldtidsstillinger, fortæller Rita Bay Thomsen.
Hun er selvfølgelig fleksibel, understreger hun, og nybagte mødre har også fået lov til at komme på nedsat tid, hvis de har haft behov for det for at få arbejdet og privatlivet til at hænge sammen.
»Men de kommer altid og beder om fuld tid igen. Deres løn er også vigtig for dem. De vil gerne på fuld tid, for så tjener de noget mere,« siger hun.
Rita Bay Thomsen har organiseret arbejdet i Asebo, så alle pædagoger får tidligt fri én dag om ugen.
»Det tror jeg også er rigtig godt, så man ikke behøver spørge om fri til frisør eller lægebesøg,« siger hun.

En udløber af overenskomsten
Projektet mellem BUPL og KL, der skal få flere pædagoger over på fuld tid, blev aftalt under overenskomstforhandlingerne i 2013.
BUPL og KL tager nu hul på nye overenskomstforhandlinger, der efter planen skal være afsluttet 31. marts 2015. Også her har BUPL planer om projekter sammen med KL, men denne gang skal de handle om pædagogernes psykiske arbejdsmiljø.
Projekter om færre deltidsansatte og bedre psykisk arbejdsmiljø er normalt ikke særligt dyre i overenskomstsammenhæng. I den dyre ende kræver BUPL en højere grundløn med fuldt gennemslag på garantilønnen og en højere pension.
Følg med i overenskomstforhandlingerne på bupl.dk og i Børn&Unge.

Fordele ved mange fuldtidsansatte

● Sætter fokus på pædagogikken.

● Bedre sammenhæng i hverdagen.

● Bedre organisering af og tid til pædagogiske aktiviteter.

● Bedre vilkår for forældresamarbejdet.

● Færre overleveringer.

● Bedre kommunikation.

● Mere arbejdsglæde og større engagement.

● En sammenhængende arbejdstid har positiv betydning for børn,
medarbejdere og leder.

Kilde: Rapporten ’Fuldtidsansættelser på pædagogområdet’, udgivet af BUPL og Kommunernes Landsforening.