Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Action Kids styrker motorikken og fællesskabet
Action Kids styrker motorikken og fællesskabet
Af: Cæcilie Kallehave Jensen
Det ville vi
Vi har den nye styrkede lærerplan, hvor vi blandt andet skal arbejde med læring hele dagen. Motorik var et af de områder, hvor jeg oplevede, at vi haltede lidt. Nogle af mine medarbejdere arbejdede med det, men med et andet fokuspunkt. Det har ofte været, fordi vi har arbejdet med natur og udeliv eller haft fokus på sociale relationer. Vi havde børn med sansemotoriske udfordringer, som havde svært ved at mærke sig selv, så derfor ville vi gerne have mere fokus på kroppen. Med Action Kids fik vi noget materiale, som var nemt at tage i brug og sætte i gang i løbet af dagen.

Sådan gjorde vi
Alle dagtilbudsledere i Randers Kommune fik udleveret Action Kids-materialet af vores pædagogiske konsulenter, men jeg vidste ikke helt, hvordan vi skulle bruge det. Derfor gav jeg det til medhjælperne i huset, fordi mange af dem i forvejen er enormt aktive i deres fritid og brænder for den motoriske del i hverdagen. De dykkede straks ned i materialet og prøvede det af, og langsomt spredte det sig til alle stuerne.
Nu har vi har lagt det ind som planlagte, pædagogiske aktiviteter i formiddagstimerne, men vi har også taget det med ud på legepladsen på iPad’en.

Det lærte vi
Vores børn er blevet meget mere motiverede for at bruge deres kroppe og mærke sig selv. De børn, vi har med forskellige motoriske udfordringer, har virkelig lært at bruge deres kroppe på en ny, anderledes måde. Der er også sket rigtig meget socialt: Det giver meget til fællesskabsfølelsen, når man tager på den her fantasirejse sammen. Det kan virke uoverskueligt at sætte gang i noget nyt, hvis man allerede har gang i en masse andre spændende projekter, men Action Kids er så let at gå til, fordi det ikke kræver en masse forarbejde.

Vores råd
● Kom i gang, og kast jer ud i det

● Skab plads via planlægning, eller find det frem som en spontan aktivitet

● Find en tovholder, som i forvejen går op i motorik og bevægelse

Om projektet
Action Kids er et gratis lege- og motionskoncept, som opfordrer til leg, kreativitet og bevægelse blandt børnehavebørn. Det fås både på CD og lydfil, hvor en fortællestemme guider børn igennem aktiviteter på 25 minutter. Konceptet, som er finansieret af fonde, er bygget op af historiefortælling, musik, motion og tegninger, der tilsammen danner rammen om et univers, hvor børn i fællesskab kan være fysisk aktive og bruge fantasien. Action Kids er skabt af familiefar Thomas Fedder sammen med kunster og illustrator Ole Okkels og komponist Viggo Steincke. 94 kommuner bruger det allerede. Læs mere på actionkids.dk.