Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 22
TEMA. 2013 TUR/RETUR: Manu Sareen: Der skal flere mænd i faget
I foråret kundgjorde ligestillingsminister Manu Sareen (R), at flere mænd i daginstitutionerne er hans hjertesag. Det bliver det også i 2014, fortæller han her.
Af: Trine Vinther Larsen
Manu Sareen, hvad er det bedste, der skete i 2013?
»I relation til pædagoger er det, at jeg har fået et samarbejde med BUPL, og at vi har etableret en pulje på 1,8 millioner kroner, som skal være med til at tiltrække og fastholde mandlige pædagoger i daginstitutionerne.«

Hvad er det bedste, der kan ske i 2014?
»At indsatserne virker, så vi får en mere ligelig fordeling mellem kønnene i daginstitutionerne, sådan at børnene både har mænd og kvinder som rollemodeller og ser, at mænd også kan give omsorg. Jeg synes personligt, det er rigtig trist at tilhøre et fag og en faggruppe, hvor mænd ofte bliver mistænkeliggjort for pædofili. Det vil jeg håbe, vi kan blive forskånet for.«

Hvad vil du gøre for at glæde børn og unge i 2014?
»I 2014 går det konkrete arbejde med at få flere mænd i daginstitutionerne i gang. Og så træder den nye pædagoguddannelse i kraft, og kønsdimensionen skal indgå i uddannelsen. Det betyder ikke, at vi skal have kønsneutrale børnehaver, men de studerende skal blive bevidste om at undgå stereotype opfattelser af, hvad drenge og piger kan være, og det, tror jeg, giver børnene langt bedre udviklingsmuligheder.«