Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 04
Medlemsrekrutteing: Hvorfor skal det være så dyrt
Skal jeg forhandle løn som nyuddannet? Og hvordan er det lige med barselsreglerne? Det var nogle af spørgsmålene, da BUPL og SL holdt hvervemøde på Pædagoguddannelsen København. Børn&Unge var med.
Af: Steffen Hagemann
Den sidste projektopgave er blevet afleveret samme formiddag. Studielivet skal nu afløses af arbejdslivet med alt, hvad det indbefatter af jobsøgning, løn, karriere - og måske også medlemskab af en fagforening.
14 snart nyuddannede pædagoger, alle kvinder, fra Pædagoguddannelsen København - Strandvejen, er mødt op til et informationsmøde på seminariet for at høre, hvad BUPL og Socialpædagogerne kan byde på.
I alt er omkring 80 dimittender klar til kaste sig ud på et pædagogisk jobmarked, der hungrer efter nyt blod. Men de øvrige studerende er enten gået hjem for at sunde sig oven på slutspurten med projektopgaven, eller også er de til vejledning.
For mange unge er det ikke en selvfølge at melde sig i fagforening. Derfor øgede BUPL og Socialpædagogerne for to år siden indsatsen på pædagogseminarierne og oprettede fem dimittend-team, der holder informationsmøder på seminarierne. Marianne Hansen, konsulent i BUPL's medlemsafdeling, er koordinator for de fem dimittend-team.
Sammen med Marianne Hansen er Stig Frejo Hansen, tillidsrepræsentant fra Allégårdens fritidshjem i Tårnby, og Lars Petersen, kredsformand for Socialpædagogernes Kreds Storkøbenhavn, mødt op i dag. De har delt en fælles indmeldingsblanket rundt til alle de fremmødte, og nogle af de nye går da også i gang med at udfylde den.

Grundløn eller mere. "Hvor mange her har allerede fået job?" spørger Marianne Hansen. Otte markerer.
"Hvor mange har brugt os til jobsøgning? Ingen," konstaterer hun.
BUPL og SL kan ellers hjælpe med at skrive en ansøgning, fremhæver hun. Får man jobbet, skal man også have en lønsamtale, og her kan en fagforening også hjælpe.
"Som nyuddannet skal man ikke nødvendigvis kun have grundlønnen," siger hun.
Det overrasker Sara - en af de heldige, der allerede har fået et arbejde.
"Skulle jeg have forhandlet løn? Er det normalt, at man starter over grundlønnen?" spørger hun.
Nej, det er ikke normalt, men det kan lade sig gøre, svarer Marianne Hansen.
"Jeg ville heller ikke vide, hvad jeg skulle sige," siger Sara.
"Det skal man lige vænne sig til, selv som pædagog," medgiver Marianne Hansen.
"Jeg var glad, bare fordi de ville have mig. Nu sidder jeg her lidt blond," sukker Sara, der i øvrigt er mørkhåret.
Energi i barsel. Blandt de mange emner, der kommer op, er også, at fagforeningerne forhandler overenskomster og støtter forskningen og professionen. Og at der er individuel hjælp at hente, hvis det med småt i ansættelseskontrakten skal læses, hvis man bliver langvarigt syg, hvis der er samarbejdsproblemer, eller hvis man bliver fyret. Alt sammen med bistand fra en sagsbehandler, der kender den pædagogiske profession, fremhæver Marianne Hansen.
Barselsreglerne bliver også berørt, og som Marianne Hansen konstaterer:
"Der var en vis energi i lokalet, da vi snakkede om barsel."
En af de fremmødte har allerede en nydelig rund mave, der understreger det presserende i at have styr på netop de regler.
"Hvorfor er det så dyrt? Jeg tror, at det afholder folk fra at melde sig ind," siger Sara. Det koster 870 kroner at være medlem af SL plus a-kassen. Det koster 862 i BUPL.
"Det er dyrt, men det koster at lave alle de ting, som vi gør," forklarer kredsformanden i SL, Lars Petersen.
"Jeg kan godt forstå det, men første gang jeg hørte prisen, tænke jeg 'hold da op'," siger Sara.
Der bliver spurgt om pension, om forskellen på BUPL og SL, om forskellen på fagforening og a-kasse og ikke mindst om, hvad man skal have i løn. Efter to timer er mødet slut, sodavanderne er drukket, frugtkurven er blevet lettere, mens øllerne stadig står i kassen. Kun én har ikke meldt sig ind i en fagforening.
Og som Sara siger på vej ud ad døren til en veninde:
"Det var faktisk meget godt, vi kom."
Som medlem af BUPL får du:
En tillidsrepræsentant, der kan hjælpe dig med overenskomsten og som bisidder, og som indgår lokale aftaler og sidder i SU/MED.
Fagbladet Børn&Unge og mulighed for at få Vera.
Et forbund, der arbejder for den pædagogiske profession.
En kollektiv overenskomst, der dækker dine løn- og ansættelsesvilkår, for eksempel garantiløn, løn under barsel, løn under sygdom, 6. ferieuge.
Indflydelse på de forhandlinger og aftaler, som BUPL og tillidsrepræsentanten indgår med kommunen. Kun medlemmer af BUPL har indflydelse.
En fagforening, der indgår individuelle lønaftaler og aftaler om øvrige arbejdsvilkår for alle, der arbejder på overenskomstens område.
Ret til hjælp fra sagsbehandlere med kendskab til det pædagogiske fag, overenskomsten og arbejdspladserne. BUPL kan føre sager ved faglig voldgift og i arbejdsretten og bruge tvisteløsningssystemet, der er i overenskomsten. BUPL skal høres, hvis arbejdsgiveren påtænker at fyre en ansat på overenskomsten.

Ret til lønkompensation ved strejker og lockouter i forbindelse med overenskomstfornyelsen.

En faglig a-kasse, der kender det pædagogiske arbejdsfelt og har lokalt kendskab.

Som medlem af en gul forening får du:
Ingen valgt tillidsrepræsentant. Tillidsrepræsentanten vælges udelukkende af og blandt medlemmerne af BUPL.
Ikke noget fagblad med afsæt i din profession.
Ingen støtte til din udvikling af din profession.
Ingen overenskomst. De 'gule' tegner ikke overenskomster på det pædagogiske område.

Ingen øvrige kollektive aftaler og dermed ingen indflydelse. Du har ikke indflydelse på de aftaler, BUPL indgår, selvom de gælder for dig.
Ingen aftaler om løn og vilkår på BUPL's område. Kun BUPL har aftaleret. Du kan heller ikke selv indgå aftaler om løn- og arbejdsvilkår.
Ingen sager ved faglig voldgift, i arbejdsretten eller via tvisteløsningssystemet. Kun almen juridisk hjælp. Din sagsbehandler kender ikke dit fagområde og overenskomsten så godt som modparten.
Kun BUPL skal høres ved fyringer, så den 'gule' forening vil altid komme senere på banen end BUPL.
Ingen automatisk lønkompensation ved strejker/lockout i forbindelse med fornyelse af overenskomsten - kun hvis du har forsøgt at komme til at arbejde og ikke kunne.
En tværfaglig a-kasse, der ikke har specialkendskab til det
pædagogiske arbejdsområde.