Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 06
Alkohol: Børn i alkoholfamilier
Mindst 60.000 danske børn - måske helt op til 200.000 børn - vokser op med en mor eller far, der drikker for meget. Vi skal blive meget bedre til at opdage de signaler, barnet sender, siger en alkoholkonsulent fra Odense.
Af: Kirsten Winding
I kampagnen 'Når mor og far drikker' anslås det, at op mod 200.000 børn lever i familier, hvor far eller mor drikker. Det er såkaldte 'mørketal', for man ved med sikkerhed, at 60.000 børn lever i familier, hvor en af forældrene har været indlagt for sit misbrug. Det svarer til, at mindst ét barn på hver stue eller i hver skoleklasse har forældre, der har et misbrugsproblem, anslår Steffen Christensen, der er tidligere pædagog og nu alkoholkonsulent i Odense Kommune.
"Vi er ikke altid så gode til at få øje på problemet. For i Danmark har vi en alkoholkultur: Når vi skal hygge os, skal der øl og snaps eller vin på bordet. Vi mødes lige over 'en lille en'. Det er så almindeligt, at vi slet ikke bemærker det," siger han.

Når vi taler om forældre til børnehavebørn, så er det ikke dem på bænken i parken, det handler om, forklarer Steffen Christensen. De er som regel allerede registreret som misbrugere. Det er dem, der lige får lidt for mange øl lidt for tit - måske hver dag. Og dem der lige skal have et glas vin - der bliver til tre eller flere - til aftensmaden. De oplever ikke sig selv som alkoholikere, men de drikker lige nøjagtig for meget til at fungere godt i hverdagen med deres børn. Måske sover de bare hver aften på sofaen og er alt for trætte om morgenen.
"Det interessante er, at det er forældre fra alle sociale lag. Mange tror, at det især er i de lavere sociale lag, men der er ligeså mange fra velstillede familier og fra middelklassen. I nogle områder er det faktisk op imod en tredjedel af børnene, der har forældre, der drikker for meget," siger Steffen Christensen.
Sundhedsstyrelsens tal siger, at hver femte voksen i Danmark drikker for meget. To-tre personer om ugen kører andre eller sig selv ihjel, fordi de har drukket for meget. Læg så til, hvor mange skænderier, hvor megen vold, hvor mange skilsmisser og hvor mange omsorgssvigtede børn, misbruget også giver. Det er for mange, påpeger alkoholkonsulenten.

Virkelige problemer. Steffen Christensen har været med til at undervise pædagogerne i Skamby Børnehave. Han fortæller, at den direkte kontakt mellem pædagogerne og forældrene i flere tilfælde betyder, at man kan undgå at lave en underretning på et barn. Den absolut bedste måde at hjælpe barnet på, er at få startet en god spiral og påbegyndt en løsning af problemet hos forældrene.
Konsulenterne lærer pædagogerne at holde øje med, om et barn ikke virker glad, eller det ikke rigtig kan finde ud af legens væsen eller ikke helt ved, hvad der er normalt. Så er det tid til at undre sig og observere lidt ekstra. Det vigtige er, at man giver sig selv lov til at lytte og undres og følger sin intuition. Og når man skal tage fat om problemet, er det vigtigt ikke at tænke: 'Nu skal jeg tage den her vanskelige samtale!' Men i stedet tænke, at det er en vigtig samtale, man skal have. For så kan man bedre være åben og positiv og gå ind og hjælpe.
"Alt for mange er for høflige, konfliktsky og pæne. Vi er bange for at blande os - men det får os til at overse problemerne og ikke gøre noget ved dem. Det gør os i virkeligheden ligeglade frem for at være omsorgsfuldt interesserede. Og det forhindrer os i at hjælpe, når der er brug for det. Så vær mere ærlig og direkte - til gavn for børn og forældre," siger Steffen Christensen.
Læs mere på:
www.alkoholbehandlingen.dk
www.naarmorogfardrikker.dk
www.sst.dk

Tørre tal om de våde varer
• Over 60.000 børn vokser op i en familie, hvor der er et alkoholmisbrug, der har krævet hospitalsbehandling
• 160 000 danskere har et egentligt alkoholmisbrug
• 700 000 danskere har et overforbrug. De drikker mere end Sundhedsstyrelsens maksimumgrænse på 14 genstande om ugen til kvinder og 21 til mænd.
• Mindst 800.000 skønnes berørt af følgerne af et alkoholmisbrug hos én de kender godt
• 75 børn fødes årligt med Føtalt Alkohol Syndrom
• 200 børn fødes årligt med FAE, Føtale Alkohol Effects, altså andre alkoholrelaterede fødselsskader
• Alkohol koster samfundet 10 milliarder kroner årligt
Kilde: Steffen Christensen, specialpædagog, nu børnekonsulent i Alkoholbehandlingen i Odense Kommune.

Truede børn
Børn der vokser op i familier med alkoholproblemer har forhøjet risiko for at udvikle psykiske, fysiske og sociale vanskeligheder
• 10 procent vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi
• 40 procent har symptomer på forskellige former for psykiske belastninger
• 50 procent udviser på undersøgelsestidspunktet ikke symptomer og adskiller sig ikke fra kontrolgruppen.
Desuden ved man, at:
• 33 procent af voksne børn fra familier med alkoholproblemer selv udvikler et alkoholproblem
• kun 43 procent af voksne børn fra familier med alkoholproblemer er lige så velfungerende som en kontrolgruppe målt efter symptomer på psykisk belastning.
• Det er samspilsmønstrene i familien og ikke selve alkoholproblemet, der er årsag til vanskelighederne.
• Der er en direkte sammenhæng mellem graden af konflikter og disharmoni i familien og børnenes reaktioner.
• Problemerne er uafhængige af familiens sociale status.
Kilde: Sundhedsstyrelsen