Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 30
Leder: Faglige krav til en anden politik
Skattestop, skattelettelser og stramme rammer for kommuners og amters økonomi presser besparelser igennem på centrale velfærdsområder.
Af: Allan Baumann medlem af forretningsudvalget
700 tillidsfolk fra hele landet - fra 192 faglige organisationer - mødtes lørdag d. 28. august for at diskutere fagbevægelsens krav til en anden politik, til en anden regering. Konferencen var arrangeret af Fagligt Ansvar (www.fagligtansvar.dk). Konferencen vedtog bl.a. et debatoplæg, som i den kommende tid skal bruges ude i fagforeningerne, på arbejdspladser m.v. til at skabe debat om kravet for en anden udvikling, hvor solidaritet, fællesskab og lige muligheder for alle er udgangspunktet.

På konferencen deltog jeg i en workshop, som var arrangeret af et nyt forum, der kalder sig "Mobilisering for et Danmark, vi kan være bekendt" (www.mobilisering.dk). En af initiativtagerne til dette nye forum er professor og tidligere børnerådsformand Per Schultz Jørgensen, som i workshoppen bl.a. sagde: "Det er nødvendigt, at vi alle påtager os et ansvar for udviklingen. Vi kan ikke bare passivt se til, mens vores velfærdssystem systematisk nedbrydes. Vi må genvinde initiativet og revitalisere centrale begreber i velfærdsstaten". Han påpegede vigtigheden af, at vi genskaber troen på social retfærdighed som en væsentlig ledetråd eller forbillede for vores samfund. Social retfærdighed er forudsætningen for et levende demokrati, og vi må tage afstand fra den forøgelse af social ulighed, vi ser i dag, bl.a. på grund af markedsgørelses- og "mest muligt for pengene"-ideologien.

Et menneskesyn, der bygger på social retfærdighed - som desværre har trange kår i dagens politiske magtelite - ligger snublende nær det, vi står for i BUPL, og det er også grundlaget for Fagligt Ansvar, som er et landsdækkende netværk for tillidsfolk og fagforeninger. I debatoplægget fra konferencen står der bl.a.: "Den offentlige sektor, der er en vigtig del af fundamentet i det danske velfærdssamfund, er i disse år under kraftigt pres. Skattestop, skattelettelser og stramme rammer for kommuners og amters økonomi presser besparelser igennem på centrale velfærdsområder. Under parolen om frit valg gøres vigtige samfundsopgaver som sundhed, ældreomsorg og børnepasning til genstand for private firmaers jagt efter profit. Den demokratiske styring af den offentlige sektor undergraves og brugeres og medarbejderes indflydelse begrænses. Denne udvikling er en trussel mod fundamentale værdier i vores samfund og et afgørende brud med den solidariske velfærdsmodel".

Derfor vil jeg opfordre alle til at tage del i vores fælles ansvar for en udvikling - et samfund - vi kan være bekendt. Brug hjemmesiderne, brug debatoplægget, stil krav til din fagforening og andre om at sætte debatten på dagsordenen. Jeg tror i hvert fald på, at det nytter.