Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 11
TEMA. ARBEJDSMILJØ: Tilsynet spotter flere problemer
Sidste år fandt Arbejdstilsynet mere dårligt arbejdsmiljø i daginstitutioner end året før. Både pædagoger, børn og samfundsøkonomien bliver påvirket.
Af: Rikke Gundersen
Arbejdstilsynet har haft ekstra travlt i landets vuggestuer, børnehaver, SFO’er og andre daginstitutioner med at udskrive påbud og andre afgørelser for dårligt arbejdsmiljø i 2012 i forhold til året før.
Det viser en analyse, som Børn&Unge har lavet på baggrund af tal fra Arbejdstilsynets besøgsdatabase.
I 2012 var tilsynsmyndigheden på besøg i 2.512 daginstitutioner og fandt lovovertrædelser, der mundede ud i 729 påbud og andre afgørelser. Det vil sige, at der blev givet 29 afgørelser per 100 besøgte daginstitutioner. Året inden var tilsvarende tal 20 afgørelser per 100 besøgte daginstitutioner.
Et af de mest udbredte problemer, som
Arbejdstilsynet opdager, er dårligt inde­klima, hvilket ofte dækker over dårlig luftkvalitet – en gene for medarbejderne.
»Medarbejderne kan få tørre slimhinder og irriterede øjne, næse og svælg, og deres hud kan blive irriteret, de kan få kvalme og føle sig svimle, og de kan blive unaturligt trætte og have besvær med at koncentrere sig, hvis luftkvaliteten ikke er tilfredsstillende,«
siger Thomas N. Christensen, tilsynschef i Arbejdstilsynet.
Lektor ved Danmarks Tekniske Universitet Geo Clausen har undersøgt, hvad konsekvenserne af dårlig luftkvalitet er for skolebørn.
»Skolebørn bliver mere uoplagte, mere trætte og får oftere hovedpine, når de opholder sig i lokaler med dårlig luftkvalitet. Der er ingen grund til at tro, at det ikke også gælder børn og voksne i daginstitutioner,« siger han og fremhæver, at udenlandske undersøgelser i daginstitutioner viser, at der er en sammenhæng mellem sygefraværet og luftkvaliteten. Jo dårligere luftkvaliteten er, jo højere er sygefraværet.
»Når børnene er syge, bliver forældrene tit hjemme fra arbejde, og det medfører samfundsøkonomiske konsekvenser,« siger Geo Clausen.
I BUPL ser faglig sekretær Mette Aagaard Larsen gerne, at kommunerne bliver bedre til at reagere, når de ser, at der er et højt sygefravær i den enkelte institution.

København reducerer støj. Støjproblemer er et andet område, hvor Arbejdstilsynet finder relativt mange lovovertrædelser i daginstitutioner.
»Der er typisk ikke tale om høreskadende støj, men derimod unødig støj, som kan være en stressbelastning i forhold til den opgave, man skal løse. Støj kan også betyde, at pædagogerne er nødt til at hæve stemmen, og hvis børnene følger efter, kommer man ind i en ond spiral,« siger Thomas N. Christensen.
I Københavns Kommune har de gennemført et projekt med at reducere støjen i tre SFO’er – og det har givet positive resultater. Andelen af medarbejdere, der dagligt føler sig generet af støj, er faldet fra 63 procent til 16 procent, viser rapporten over projektet, som Akustik Aps og TeamArbejdsliv har lavet for Københavns Kommune.
Institutionerne er blevet indrettet med støjreducerende materialer på loft og paneler. Samtidig har man blandt andet opdelt rum i mindre rum ved hjælp af støjabsorberende reoler og købt kurve til legetøjet i stedet for plastikkasser.
»Det kan både SFO’er og daginstitutioner for de små børn med fordel lade sig inspirere af,« siger Jesper Kristiansen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som forsker i støj.
I toppen af statistikken over opdagede arbejdsmiljøproblemer i daginstitutioner ligger kategorien ’krav til egenindsats’. Det drejer sig typisk om manglende eller mangelfulde arbejdspladsvurderinger, fortæller Thomas N. Christensen. I 2012 lå knap hver tredje afgørelse inden for dette område.

Flere påbud tidligere. Arbejdstilsynet vurderer, at det øgede antal afgørelser hænger sammen med en ny udvælgelsesmetode.
»Fra 1. januar 2012 har vi målrettet vores tilsyn mod de virksomheder, hvor vi har en forventning om, at der er problemer med arbejdsmiljøet. Det kan være en forklaring på, at vi har givet flere afgørelser,« siger Thomas N. Christensen.
Hos BUPL får det stigende antal løftede pegefingre fra Arbejdstilsynet til landets institutioner en blandet modtagelse.
»Det er positivt, at Arbejdstilsynet opdager flere problemer med den nye metode. Men det viser samtidig, at der er et stort eftersmæk i forhold til at få fulgt op på de institutioner, hvor der er arbejdsmiljøproblemer,« siger Mette Aagaard Larsen.
Ser man længere tilbage end de seneste to år, opdagede Arbejdstilsynet endnu mere sjusk med arbejdsmiljøet. I 2009 fandt tilsynsmyndigheden anledning til 53 afgørelser per 100 besøgte institutioner, og i 2010 blev der udstukket 48 afgørelser per 100 besøgte institutioner.
Det kan ifølge Arbejdstilsynet hænge sammen med, at alle virksomheder blev screenet fra 2005 til 2011. Ved nogle typer af påbud vil der være tale om langvarige løsninger, som derfor højst sandsynlig ikke vil blive et problem de efterfølgende år, hvis institutionen først har rettet op på det. Det kan for eksempel være, hvis der har været konstateret indeklima­problemer, og institutionen efterfølgende får installeret et ventilationsanlæg.

Ergonomiske forhold
Tunge løft
I almindelige børneinstitutioner kan mange tunge løft undgås ved at have inventar og hjælpemidler, som er i en god højde, og som børnene selv kan kravle op på, for eksempel højdeindstilleligt puslebord, spiseplads og krybber. Lad være med at bære rundt på børnene, når de kan gå selv, det har både børnene og pædagogerne bedst af.
Belastende arbejdsstillinger
Mennesker er meget forskellige i størrelse, og derfor kan det være nødvendigt, afhængigt af arbejdsopgaven, at arbejdspladsen er indstillet, så den passer til den enkelte person. Hvis der er flere brugere om samme arbejdsplads, kan der være behov for, at arbejdspladsen kan justeres i højden, for eksempel et højdeindstilleligt puslebord.

Forstå din arbejdspladsvurdering
Det tjekker arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet undersøger en række forskellige forhold, når de skal vurdere din arbejdsplads.
• Støj i daginstitutioner drejer sig typisk om unødvendig støj fra for eksempel mange mennesker eller funktioner i samme rum.
• Ergonomiske arbejdsmiljø omfatter blandt andet tunge løft, belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser såsom vrid, drej og foroverbøjning af overkroppen.
• Psykisk arbejdsmiljø dækker over de psykosociale forhold på en arbejdsplads. Problemer med psykisk arbejdsmiljø kan for eksempel opstå som følge af ringe kollegial og ledelsesmæssig støtte, stor arbejdsmængde og stort tidspres.
• De kemiske belastninger er blandt andet dampe, som kan opstå ved flygtige stoffer i for eksempel rengøringsmidler. Biologiske belastninger omfatter smitterisiko ved kontakt med syge mennesker eller dyr.
• Indeklima handler blandt andet om luftkvalitet, belysning, dagslys, varme, kulde, træk, fugt og skimmelsvamp.
• Ulykkesrisici dækker over faresituationer på en arbejdsplads. Det kan for eksempel være situationer, hvor der er risiko for fald og snublen, nedstyrtning af personer og genstande.
• Krav til egenindsatsen er en række formelle krav, som en arbejdsplads skal leve op til for at sikre et godt arbejdsmiljø. Det handler blandt andet om arbejdspladsvurderinger.
Kilde: Arbejdstilsynet.

Det kan arbejdstilsynet gøre
Arbejdstilsynet har forskellige muligheder for sanktioner, når de konsta­terer brud på arbejdsmiljøloven.
• Forbud: Arbejdspladser kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed. Et forbud indebærer, at arbejdet skal stoppe øjeblikkeligt, og at det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt.
• Strakspåbud: Et strakspåbud indebærer, at fejlen skal udbedres med det samme. Daginstitutioner, der får et strakspåbud, kan få lov til at løse problemet midlertidigt, indtil det er muligt at løse problemet permanent.
• Påbud: Et påbud betyder, at arbejdspladsen skal finde en permanent løsning på problemet inden for en angivet frist.
• Afgørelse om psykisk arbejdsmiljø: En afgørelse om psykisk arbejdsmiljø dækker over, at Arbejdstilsynet har konstateret, at der er problemer med det psykiske arbejdsmiljø i daginstitutionen. Arbejdspladsen får mulighed for at løse problemet ved at forelægge en tids- og handleplan.
• Afgørelse uden påbud: Hvis en daginstitution bringer en overtrædelse i orden, efter at Arbejdstilsynet har været på besøg, men inden påbuddet er sendt til arbejdspladsen, kan Arbejdstilsynet ikke afgive et påbud, men arbejdspladsen vil derimod få en afgørelse uden påbud.
Kilde: Arbejdstilsynet.

Læs flere gode råd
Der er en række materialer om, hvordan man forbedrer arbejdsmiljøet i daginstitutioner. På BUPL’s hjemmeside bupl.dk/publikationer kan du blandt andet downloade disse pjecer og hæfter gratis.
• Om natten er der stille, men om dagen ... – en vejledning om støjreducerende tiltag fra Branchemiljørådet Social & Sundhed.
• Lad dog barnet! – en pjece om, hvordan man forbedrer de ergonomiske forhold udgivet af Branchemiljørådet Social & Sundhed.
• APV – et arbejdsredskab – dette og tre andre hæfter fra BUPL og FOA forklarer, hvordan man bruger arbejdspladsvurderinger på en god måde.

Få økonomisk støtte
Daginstitutioner med under 20 ansatte kan gennem Forebyggelsesfonden søge om hjælp til at forbedre arbejdsmiljøet.
Institutionerne kan søge om tilskud til to såkaldte ’forebyggelsespakker’, som forbedrer arbejdsmiljøet og fremmer sundheden på institutionen.
Læs mere på:
forebyggelsesfonden.dk om, hvad pakkerne indeholder, og hvordan I søger.

Find mere inspiration
På disse websider kan I finde flere idéer til, hvad I kan gøre for at forbedre arbejdsmiljøet hos jer.
arbejdstilsynet.dk
stojweb.dk
indeklimaportalen.dk
arbejdsmiljoweb.dk
bupl.dk/arbejdsmiljoe