Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 05
BUPL mener: Offentlige investeringer – nu
Mange kommuner ligger allerede inde med planer for offentlige projekter, der vil modvirke recessionen
Af: Birgitte Conradsen
En finanskrise kan afhjælpes effektivt ved at skrue op for de offentlige investeringer. Det viser historien, men alligevel tøver statsministeren.

Han tøvede imidlertid ikke, da Bankpakke I skulle gennemføres. Staten skulle stille en ubegrænset garanti for bankerne, så kundernes tillid til kunne genskabes i en tid med truende banklukninger.

Statsministeren tøvede heller ikke, da Bankpakke II skulle gennemføres. Bankerne skulle kunne få penge af staten på favorable vilkår, så de havde penge nok til at låne ud og på den måde få gang i den danske økonomi.

Statsministeren har desuden præsenteret Erhvervspakke I, som nu diskuteres som en del af regeringens finanslovsforslag. De danske virksomheder skal støttes økonomisk og administrativt, så arbejdspladserne kan sikres.

Til gengæld tøver statsministeren, når det kommer til deciderede offentlige investeringer. Regeringen venter på det rigtige tidspunkt, lyder det fra statsministeren.

Offentlige investeringer ville ellers være et oplagt initiativ til at afhjælpe den aktuelle krise. En krise af den slags, der forekommer i lande med markedsøkonomi, og som viste sin værste form under depressionen i 1930’erne i USA efter Wall Street-krakket.

Efter lang tids venten indså man dengang, at offentlige investeringer var løsningen. For eksempel byggede man Hoover-dæmningen for offentlige midler for at sikre energi og arbejde til masserne.

Nu som dengang er det, der skal til: Investeringer i det offentlige, såsom skoler, daginstitutioner, samt infrastruktur med mere. Mange kommuner ligger allerede inde med planer for offentlige projekter, der vil modvirke recessionen. Men kommunerne kan ikke føre planerne ud i livet, da regeringen paradoksalt nok har dikteret anlægsstop.

Det siger sig selv, at det er på tide at ophæve anlægsstoppet. Nu kan og skal der rådes bod på årtiers manglende investeringer i de offentlige rammer.

Det er investeringer og ikke skattelettelser, der skal til. Arbejdsmarkedets Erhvervsråd skønner, at sådanne offentlige investeringer vil medføre 20.000 arbejdspladser. Og der er masser af oplagte investeringer at foretage.

Der er stort behov for nye og tidssvarende institutioner med bedre indeklima og pladsforhold, institutioner der imødekommer nutidens behov for udfoldelse, og som kan danne rammerne om et moderne og kvalitativt pædagogisk arbejde.

Det er da for alvor en investering værd.