Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 17
TEMA: JOBROTATION. 4,5 millioner til rotation i Odense
Af: Trine Vinther Larsen
Odense Kommune har modtaget en bevilling på 4,5 millioner kroner til uddannelse af pædagoger via jobrotation. Millionerne kommer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens særlige pulje til jobrotation og betyder konkret, at 100 pædagoger over de næste to år kan få sig en hel eller en del af en diplom­uddannelse. Uddannelsen koster næsten ingen penge for institutionen, da pædagogen på uddannelse erstattes af en ledig pædagog som vikar. Vikaren betales af puljemidlerne, og institutionens egne uddannelsesmidler dækker det meste af medarbejderens kursus­udgifter.
Kirsten Hillman er områdeleder ved afdelingen for ’Videreuddannelse og praksisudvikling – Pædagogik og læring’ på University College Lillebælt. Hun mener, at job­rotationen skaber en lettere vej ind på arbejdsmarkedet for ledige pædagoger, men ordningen gavner også institutionen og medarbejderen.
»Institutionerne får en velfungerende vikarordning, hvor de ved, at de er dækket godt ind, mens pædagogerne får tilført nye kompetencer. Det skal gerne virke som et generelt løft til hele institutionsområdet,« siger Kirsten Hilmann.
University College Lillebælt har sammen med daginstitutionerne i Odense planlagt indholdet i de diplomuddannelser, der udbydes til de 100 pædagoger, så det passer ind i kommunens overordnede strategi inden for det pædagogiske felt.
De tre store fag i forløbet bliver pædagogisk udviklingsarbejde, pædagogik og relationsarbejde samt ikke mindst social inklusion.
»Det er et område under konstant udvikling i disse år – både nationalt og internationalt. Ud over at pædagogerne får viden om de nyeste teorier, så handler det i høj grad om, at der bliver anvist veje til, hvordan pædagogiske indsatser kan fremme en socialt inkluderende praksis – ikke mindst for børn i udsatte positioner,« fremhæver Kirsten Hillmann.
Hvert uddannelsesmodul løber over syv sammenhængende uger, og medarbejderen får løn under uddannelsen. Grundprisen på kursusgebyret for et diplommodul er 9500 kroner. Vikaren får dagpenge i en to ugers oplæringsperiode, men derefter får hun almindelig pædagogløn og bruger ikke af sin dagpengeperiode. Men hun optjener heller ikke ret til dagpenge i de ni uger, hun er ansat i institutionen.