Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Læseprojekt satte nye ord på børnenes læber
Anne-Mariegårdens børn har fået udvidet ordforrådet og større interesse for bøger, efter at den integrerede Valby-institution gennemførte et tre ugers forløb med højtlæsnin
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Vi var inspireret af skolernes læsebånd, hvor en klasse eller årgang læser hver dag i et bestemt tidsrum. Det ville vi prøve i vores børnehave og blandt de største vuggestuebørn. 70 procent af vores børn har andet modersmål end dansk, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at støtte deres sproglige udvikling. I forvejen arbejder vi så meget som muligt med sprog, men vi var enige om, at en skærpet indsats med læsning kunne åbne øjnene for nye måder at gøre tingene på – dels give bøger og læsning en opblomstring og dels give os ansatte en påmindelse om at få brugt bøgerne.

Sådan gjorde vi
Alle børn skulle have læst højt hver dag i tre uger. Vi læste samme bog en uge af gangen på hver stue. Børnebibliotekaren på det lokale bibliotek hjalp os med at skaffe bøger, tre til hver stue, så vi kunne dele os i tre grupper hver morgen fra 9.15-9.35. Vi kom med forslag til bøger, og bibliotekaren matchede dem så godt som muligt. Vi sørgede for at have en buffer-voksen på gangen, til de børn der eventuelt kom for sent samt til at dække ind ved sygdom. Samtidig informerede vi forældrene via plancher med kopi af bøgernes forside og sedler med de nye ord, børnene havde lært.

Det lærte vi
Børnene er ’med på den værste’ – det vidste vi egentlig godt, men det var alligevel utroligt at opleve, at de gik glade med i læsegruppe hver dag uden på nogen måde at være irriterede eller urolige. Intensiv læsning giver et stort udbytte. Børnene har lært nye ord, som de umiddelbart ikke ville have stødt på, hvis de ikke fik dem læst højt. De har fået øjnene mere op for bøger, bogstaver og læsning. Forældrene har generelt været meget positivt stemt for projektet og fortæller, at børnene er blevet mere interesserede i bøger hjemme, har fortalt mere og også har opdaget nye ord.

Vores råd til andre
● Læs for børnene i så små grupper som muligt.
● Læs den samme bog flere gange, eksempelvis en uge i træk.
● Find på aktiviteter, der ­relaterer sig til ­historierne, fx at tegne eller kigge på billeder af dyr.

Om projektet
Den integrerede institution Børnehuset Anne-Mariegården i Valby besluttede sig for at have tre ugers læsning i januar i år. Projektet skulle stimulere sproget hos institutionens børn, hvoraf størstedelen har andet modersmål end dansk. Samtidig ville institutionen gerne indlede et tættere samarbejde med det lokale bibliotek og også åbne forældrenes øjne for at bruge det. Forud for projektet har Anne-Mariegården haft tema i personalegruppen om sprog, med oplæg om sprogtimer, børnelitteratur og dialogisk læsning. Der har desuden været oplæg fra kommunens sprogkoordinator samt børnebibliotekaren.