Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 07
Dyr og biler får mere plads end børn
BUPL stiller krav til regeringen om at leve op til valgløfterne om bedre fysiske rammer for børn i daginstitutioner. SF støtter et forslag fra fagforbundet om mere plads pr. barn i institutionerne, mens Det Konservative Folkepartis boligordfører tror på status quo.
Af: Trine Vinther Larsen
En parkeringsplads fylder mindst 12 kvadratmeter. En fængselscelle må ikke være mindre end syv kvadratmeter. En økologisk malkeko skal minimum have seks kvadratmeter at bevæge sig på. Mens et børnehavebarn må nøjes med to kvadratmeter.
Det sidste gælder ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsens nye Bygningsreglement, BR08 fra februar måned. Men sådan har det været i flere årtier.

Lige så længe har BUPL ønsket at ændre på Bygningsreglementets pladskrav. Og fagforbundet øjner nu en chance for at stille krav til regeringen om at give børnene flere kvadratmeter i daginstitutionerne.
"I valgkampen talte alle partierne om at forbedre forholdene for børn i daginstitutioner, og i regeringens forslag til en kvalitetsreform er der konkret lagt op til en forbedring af de fysiske rammer i daginstitutionerne. Så nu ser vi gerne, at regeringen lever op til sine valgløfter," siger forretningsudvalgsmedlem i BUPL, Lis Pedersen.

Hun henviser til, at Folketingets Boligudvalg i et notat dateret december 2007 påpeger, at kvalitetsreformens løfte om forbedringer af de fysiske rammer "kan føre til et tillæg til Bygningsreglementet", hedder det i notatet.
"Det hilser vi velkommen, og da hverken regeringen eller boligudvalget har formuleret noget konkret om, hvad disse forbedringer kan bestå i, har vi selv formuleret et forslag. Bygningsreglementet beskriver minimumskrav til pladsen, og forbedringer må logisk være ekstra plads," siger Lis Pedersen.

Flere kvadratmeter. BUPL foreslår en ændring i Bygningsreglementet, der medfører, at: "Opholdsrum i dag- og døgninstitutioner for pasning af børn skal have et frit gulvareal på 4,5 kvadratmeter pr. barn i institutioner for børn under tre år, og 3,5 kvadratmeter pr. barn i institutioner for børn over tre år", hedder det i forslaget. I dag er kravene henholdsvis tre og to kvadratmeter pr. barn.
"Vi er ligeglade med, om forbedringer betyder, at vandhanerne bliver forgyldte eller stadig er forkromede, men vi finder det nødvendigt, at børnene får noget mere plads," siger arbejdsmiljøkonsulent i BUPL Flemming Serup, før han forklarer, hvorfor pladsen er så vigtig.
Hvis man for eksempel øger pladsen i vuggestuer med en kvadratmeter pr. barn, så falder sygeligheden med 11 procent, har danske undersøgelser tidligere vist.

"Og vi ved, at når pladsen er trang, fører det til konflikter mellem børnene, og støjniveauet stiger og medfører stress. Også smittefaren vokser, når flere børn får mindre plads," siger Flemming Serup.
Og det handler ikke bare om fysisk plads og børnenes fysiske velvære. For lidt plads er især af betydning for det pædagogiske arbejde med børnene og i sidste ende for samfundet.
"Hvis købmanden kunne slippe afsted med at sælge fem kilo kartofler for 10 kroner den ene dag, og så dagen efter sælge fire kilo for de samme 10 kroner, så ville han gøre det og drive en god forretning. Men det er ikke en god forretning at proppe så mange børn som muligt ind i en institution. Børn kan ikke betragtes som en vare på en hylde. De skal have lys og luft og rum for at trives og udvikle sig, så de kan være med til at betale pensionen - også for Anders Fogh," siger Flemming Serup.

Pres på regeringen. BUPL har sendt forslaget om flere kvadratmeter pr. barn i institutionerne til Folketingets Boligudvalg. Fagforbundet ønsker at inspirere partierne til selv at fremlægge konkrete forslag til forbedringer af de fysiske rammer i form af ændringer i Bygningsreglementet.
I Boligudvalget møder BUPL's forslag støtte fra udvalgsformand Nanna Westerby (SF).
"Det er et godt initiativ, BUPL har taget, og i valgkampen foreslog SF selv minimum fire kvadratmeter pr. barn i både vuggestuer og i børnehaver," siger Nanna Westerby, der selv lover at lægge pres på regeringen, så man konkretiserer valgløfterne om bedre fysiske rammer i daginstitutionerne.
"Når regeringspartierne har sagt, de vil forbedre forholdene, så må de jo i det mindste spille ud med noget, der er bedre end de gældende forhold," påpeger hun.

Men Knud Kristensen, medlem af Boligudvalget for Det Konservative Folkeparti, er tro mod sit partis gode navn og kræver kun det, der er status quo. Nemlig to kvadratmeter til børnehavebørn og SFO-børn og tre kvadratmeter til vuggestuebørn.
"I en valgkamp er der altid mange emner, der kommer op, nogle mere konkrete end andre. Jeg er af den opfattelse, at langt de fleste kommuner udbygger deres institutioner efter de bedste forudsætninger. Tager vi en af de nye institutioner, så kommer vi noget over de kvadratmeter, som du (Bygningsreglementet, red.) anviser," skriver han i en e-mail til Børn&Unge.

Han mener slet ikke, han bør blande sig i kommuners brug af kvadratmeterplads i institutionerne.
"Som folketingspolitiker har jeg tillid til, at byrådene udvikler institutioner og tilpasser dem de rigtige forhold", skriver Knud Kristensen (K).
Nanna Westerby er lodret uenig.
"Det var dog arrogant. Man kan ikke på den ene side i en valgkamp komme med valgløfter og så bagefter sige, at det er kommunerne, der skal sørge for at leve op til det," siger hun og efterlyser ansvar fra regeringspartiernes side.

"Og vil man ikke blande sig, hvorfor så være politiker? Status quo er ikke nok, når man har lovet bedre. Bare det, at vi har den grænse på to og tre kvadratmeter, er jo et signal fra Folketinget om, at vi blander os i forholdene for børn i daginstitutioner. Og jeg synes godt, vi kan hæve ambitionsniveauet fra to kvadratmeter og sige fire en halv, sådan som BUPL har foreslået," siger Nanna Westerby.

Børn&Unge har bedt alle partier i Boligudvalget forholde sig til BUPL's forslag, ligesom også den ansvarlige minister for bygningsreglementet, Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen (K), er blevet spurgt. Kun K's, V's og SF's repræsentanter var at træffe i vinterferien.


Vidste du, at:

En enlig mor er berettiget til bolig-støtte, så hun har råd til en lejlighed med tre rum fordelt på op til 70 kvadratmeter. Men i vuggestuen, hvor barnet opholder sig fra syv morgen til fem eftermiddag giver staten kun tilskud til tre kvadratmeter pr. barn, hvis barnet er op til tre år.

Hvis Folketingets 30.000 kvadratmeter rumareal på Christiansborg var en børnehave, så kunne Folketinget huse op til 15.000 børn.

Hvis din lejlighed eller dit hus er 85 kvadratmeter, og man fraregner fem kvadratmeter til toiletareal, så kan din lejlighed ombygges til en SFO med en normering på 40 børn.

I Sverige har daginstitutionsbørn
mindst 8-10 kvadratmeter indendørs plads og 40 kvadratmeter udendørsareal pr. barn.

Læs også artiklerne "Ingen gavebod til børnene" (Børn&Unge nr. 38/2007) og "God plads giver bedre børneliv" (Børn&Unge nr. 20/2007) om henholdsvis de politiske partiers valgkampsløfter og om kvalitetsreformens løfter om bedre fysiske rammer i danske daginstitutioner.

Så meget plads har:

• En bil: 12 m²

• En fængselsfange: 7 m²

• En tysk flygtning
efter 2. verdenskrig: 7 m²

• En økologisk malkeko: 6 m²

• Et SFO-barn: 2 m²

• Et børnehavebarn: 2 m²

• Et vuggestuebarn: 3 m²