Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 04
Krop og bevægelse: Alt for lidt gang i den
En undersøgelse i syv fynske børnehaver viser, at institutionernes størrelse og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet er afgørende for, hvor meget eller hvor lidt børnene bevæger sig.
Af: Vibeke Bye Jensen
Uanset om børn går i traditionelle børnehaver eller i idrætsbørnehaver, bevæger de sig for lidt. De får langtfra pulsen op i mindst halvanden time om dagen, som de bør.
Det viser en undersøgelse blandt syv fynske børnehaver, som Center for Research in Childhood Health (RICH) på Syddansk Universitet har foretaget.
Undersøgelsen viser, at børnehavens rammer og pædagogernes indstilling til fysisk aktivitet betyder 50 procent mere for børnenes aktivitetsniveau end type af børnehave, køn, alder, barnets BMI samt forældrenes BMI, aktivitetsniveau og indkomstforhold.
Pædagogerne spiller derfor en meget stor rolle, hvis børnene i daginstitutionerne skal bevæge sig mere, mener lederen af RICH, idrætsfysiolog og forsker Karsten Froberg.
"Jeg tror ikke, at pædagogerne - og andre - har været fokuseret nok på, hvor vigtig barnets fysiske aktivitet er for dets sociale, kognitive og sproglige udvikling samt for dets sundhed og trivsel generelt. For mig at se er det vanvittigt og nærmest en katastrofe, hvis børnehavepædagoger ikke ved tilstrækkeligt om motorik og bevægelse og betydningen for børns udvikling og trivsel. Børn kommunikerer jo igennem leg, og i næsten alt, hvad de laver, er deres krop involveret. Så hvis kroppen handicapper børnene, fordi den ikke kan nok, kan de hurtigt blive sat ud på et 'sidespor', blive passive og trække sig fra fællesskabet," siger han.
Pædagoger og andre skal desuden have øget fokus på børns fysisk aktivitet, fordi man ved, at kan børnene noget med deres krop, når de er små, vil de være mere fysisk aktive gennem hele livet. Dermed får de en bedre kondition, en bedre motorik og et grundlag for et sundere liv, hvor de trives bedre, mener Karsten Froberg,
"Nye undersøgelser viser, at gode børnehaver giver en god opvækst og sikrer børnene et godt liv også på længere sigt. Og da fysisk aktivitet betyder en masse for børns trivsel og udvikling på flere punkter, skal en god børnehave tilbyde en masse fysisk aktivitet," siger han.

Øver sig gennem leg. Det ikke er meningen, at pædagogerne skal instruere børn i at stå på hænder og den slags mere avanceret idræt, mener Karsten Froberg.
Men børn skal have mulighed for at kravle og løbe, bevæge sig i kuperet terræn, klatre, trille, spille med bold og den slags, der passer til alderen. De skal have mulighed for at øve sig gennem leg og aktiviteter.
"På den måde bliver børn bedre til at bevæge sig. De får det bedre og trives simpelthen bedre på alle områder. Når børnene kan mere, vil de også have større lyst til at fortsætte, og når vi kommer længere op aldersmæssigt, betyder det, at de er aktive og er i god form. Masser er sygdomme vil kunne 'afskaffes', hvis vi sørger for, at børn fra en tidlig alder, bliver fortrolige med fysisk aktivitet og ved, at deres krop fungerer godt," siger han.
Antallet af overvægtige børn stiger ikke, men har ligget på det samme niveau i mange år.
"Vi kan dog se, at der er færre overvægtige børn fra hjem, hvor forældrene er veluddannede. Og det er virkelig en polarisering, der er sket inden for de seneste 10 år, og som er overvældende efter min mening. Også med hensyn til fysisk aktivitet og god eller dårlig form, er der et A- og et B-hold," siger han.

Idrætsbørnehaver uden idræt. Der har været en udvikling hen imod flere idrætsinstitutioner, hvilket umiddelbart kan give håb om mere fysisk aktivitet i de børnehaver. Men undersøgelsen af de syv daginstitutioner på Fyn viser, at børn i idrætsinstitutionerne ikke bevæger sig mere end børnene i de tradi­tionelle institutioner.
Karsten Froberg mener, at selvom man har fokus på fysisk aktivitet i idrætsinstitutionerne, er det ikke sikkert, at de lege, man igangsætter, lægger op til voldsom aktivitet, fordi en for stor del af legen måske medfører, at man venter på tur. Så man skal være opmærksom på, hvilke aktiviteter man igangsætter.
"Det er fint, at der er fokus på den fysiske aktivitet i idrætsinstitutionerne. Alligevel kan det godt være, at den traditionelle institutions frie leg og gode udendørs legemuligheder giver mere fysisk aktivitet end i idrætsinstitutionen, hvor pladsen er trang, og man igangsætter aktiviteter, som faktisk ikke indebærer, at børnene rører sig mere," siger han.

43 børnehaver. Forskerne vil gerne vide, hvor meget børn bevæger sig i børnehaverne, fordi man fra anden forskning ved, at er man aktiv allerede fra barns ben, mindskes risikoen for at få de store folkesygdomme som hjerte-kar-sygdomme eller diabetes væsentligt. Man ved også, at mennesker med en god kondition har et bedre helbred og trives bedre.
Derfor er det også vigtigt at finde ud af, hvordan man kan øge muligheden for fysisk aktivitet i de børnehaver, hvor danske børn opholder sig så mange af deres vågne timer, mener Karsten Froberg.
"Selvom danske institutioner ligger højt på kvalitetsmålinger i forhold til børneinstitutioner i andre lande, kan det sagtens blive bedre, hvad angår motorik og bevægelse. Vi vil gerne være med til at give bud på, hvad man kan gøre for at øge kvaliteten på det område," siger han.
Derfor er RICH i øjeblikket i gang med en undersøgelse i 43 børnehaver i Odense. Undersøgelsen skal vise, hvor meget - eller hvor lidt - børn i børnehaver bevæger sig og ikke mindst fokusere på, hvad der skal til, for at de bevæger sig mere.
Forskerne vil ud fra målingerne komme med forslag til, hvordan man kan indrette børnehaverne, så de giver de bedste muligheder for fysisk aktivitet.
"Vi ved, at der ikke skal så meget til. Studier af børn i skoler viser, at får man 10 flere legeredskaber, som giver mulighed for fysisk aktivitet, øges børnenes aktivitet med seks til otte procent," forklarer Karsten Froberg.
Selvom undersøgelsen i de 43 børnehaver ikke er færdig endnu, kan Karsten Froberg allerede nu løfte sløret for nogle af resultaterne.
"De første data viser, at areal både indendørs og udendørs har betydning for, hvor aktiv man er. Vi kan også se, at drengene er mere aktive end pigerne. Og vi kan se, at børn er meget mere aktive i hverdagen i institutionen, end de er i weekenderne derhjemme, hvor de næsten bevæger sig halvt så meget, som de gør i daginstitution," siger han.
I pilotprojektet undersøgte forskerne syv børnehaver, hvoraf den ene var Børnehaven 'De fire Årstider' i Ringe, som lå i forbindelse med legepladsfirmaet Kompan.
"Og vi så, at børnene her var dobbelt så aktive som børnene i den dårligste af de seks børnehaver i Odense og en tredjedel mere aktive end den mest aktive børnehave. I Kompan-institutionen havde man som mål, at børnene var ude i 80 procent af tiden. Så vi blev bekræftet i noget, vi godt ved fra andre undersøgelser: At det hjælper på den fysiske aktivitet, hvis børnene er meget ude. For eksempel er børn i skovbørnehaver også mere aktive," siger Karsten Froberg.

Ude er godt. Forskerne kunne desuden se, at de børn, der var motorisk bedst fungerende, også var dem, der var mest aktive.
"Andre har set det her før os, men det viser bare igen, hvor vigtigt det er, at børn har mulighed for at være fysisk aktive. Det vi endnu ikke kan se, er, hvad der er hønen eller ægget: Er man god motorisk, fordi man er aktiv, eller er man aktiv, fordi man er motorisk god? Det vil vi nu undersøge," siger han.
Forskerne har allerede fået øje på, at i mange børnehaver - også i idrætsinstitutionerne - bliver børnene 'oplært' til at gå stille og roligt indendørs, hvilket ifølge Karsten Froberg er helt forståeligt i forhold til støjniveauet og pladsen.
"Når børnene er ude, bliver de opfordret til at løbe, hoppe, og klatre. Spørgsmålet er så, om man i de børnehaver, hvor man ikke har så gode udendørsfaciliteter, eller hvor man ikke bruger dem så meget, kan skabe bedre mulighed for flere aktiviteter med fysisk udfoldelse indendørs. For vi kan tydeligt se i vores undersøgelser, at alle børns - men især pigernes - aktivitetsniveau falder drastisk, så snart de kommer indenfor. Og da vi ved, at børn har behov for at være aktive i mindst halvanden time om dagen og gerne mere, skal der gøres noget for at øge antallet af timer, hvor de kan udfolde sig fysisk," siger han.

Så lidt bevæger de sig
Pilotundersøgelsen fra 2005/2006 viste, at børn bevæger sig alt for lidt, mens de er i børnehave. Ved at måle børnenes aktivitetsniveau i syv børnehaver på Fyn fandt man, at i de 61/2 time, børnene i gennemsnit var i børnehaven, sad de stille i 4 timer og 24 minutter. Kun i 47 minutter bevægede børnene sig i gennemsnit med moderat til hård intensitet. Det er cirka 45 minutter for lidt, idet anbefalingerne er, at børn skal bevæge sig mindst 11/2 time om dagen. Undersøgelsen viste også, at det er pigerne og de 3-4-årige, der er mest inaktive, mens drengene og de 5-6-årige er de mest aktive.