Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 29
BUPL mener: Feberhed virkelighed
Der er ikke behov for, at kommunerne kaster sig ud i ny detailregulering
Af: Flemming Brøgger Andersen
Kommunernes Landsforening (KL) har taget temperaturen på de danske daginstitutioner i et fælleskommunalt projekt om kvalitet i pædagogisk arbejde.
Intentionen er god. KL vil have et faktagrundlag for de politiske prioriteringer ude i kommunalbestyrelserne.
Problemet er bare, at undersøgelsen er en ret traditionel tilfredshedsmåling, som endnu engang slår fast, at danske forældre er generelt tilfredse med deres børns institutioner, men at der da er plads til forbedringer. Og forvaltningsledelse, institutionsledere og pædagoger tilslutter sig, i lidt varierende grad, forældrenes vurdering.
I KL er de begejstrede. Nu får kommunalbestyrelserne et redskab til at se, hvor der skal sættes ind - og måske, hvor der ikke skal? De fireårige kunne nok blive bedre til at undersøge sproget og eksperimentere med det, hedder det på KL's hjemmeside. De har jo årene for sig, fristes man til at sige, så mon ikke de når det?
I det hele taget illustrerer eksemplet meget godt problemet med temperaturmålingen. Er politikernes rolle ikke snarere at vedtage den overordnede børne- og ungepolitik, fastlægge rammer og vilkår for institutionernes opgaveløsning og så overlade det til de professionelle at gøre sig overvejelser om de fireåriges eksperimenter med sproget?
Jo, er mit svar. Og netop i en tid, hvor der er en begyndende politisk erkendelse af, at man har haft for travlt med at detailregulere i velfærdsinstitutionerne, ligner det ærligt talt lidt utidig markedsføring.
Der er ikke behov for, at kommunerne kaster sig ud i ny detailregulering, endsige ny metodeudvikling i den pædagogiske praksis.
Politikerne skal gøre sig klart, hvor vi overordnet skal hen med dagtilbudsområdet, og så tage temperaturen på de rammer og vilkår, der skal understøtte den overordnede målsætning. Her er nok at tage fat på.
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har netop udgivet en forskningsoversigt, der peger på en række ufordringer, blandt andet for mange børn på for lidt plads og styrkelsen af en tidlig indsats over for børn med særlige behov. BUPL har gennemført utallige undersøgelser og understøtter forskning, der både har understreget de pædagogiske institutioners styrker og deres udfordringer.
At kalde netop denne temperaturmåling et afgørende faktagrundlag, der sætter de lokale politikere i stand til at prioritere, understreger måske nok de positive intentioner, men er langt fra i overensstemmelse med realiteterne.
Realiteterne er, at der allerede findes viden, som både dokumenterer den feberhede virkelighed på området og tegner konturer af mulige politiske ændringer.