Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 22
Lær af os. Sådan gør vi børnene parate til skolen
Bevægelseshavens Børnehave i Hørve arbejder med at gøre børnene skoleparate i tæt samarbejde med forældre og lærere.
Af: Lene Søborg
Det ville vi
Vi ønsker, at børnene får en tydelig oplevelse af, hvad det vil sige at gå i skole, inden de starter rigtigt i skolen efter sommerferien, og at de møder deres kommende børnehaveklasselærer og deres klasselærer. Vi ønsker også, at børnene bliver præsenteret for nogle af de forskellige emner og arbejdsmetoder, som de kommer til at møde og opleve i skolen. Vi ønsker samtidig, at børnene oplever lærer-elev-rollerne, samt at pædagogers og læreres samarbejde omkring førskoletiden styrkes.

Sådan gjorde vi
To lærere fra skolen kommer i børnehaven. Sammen med pædagogerne holder de børnemøder, hvor børnene har faste pladser, og der er faste regler, fx alle tier stille og ser på den, der taler, og man rækker hånden op, når man vil sige noget. Børnemøderne begynder ofte med en leg eller en sang. Børnene præsenteres blandt andet for nye lege og sange på engelsk. Anden del af projektet foregår på skolen, hvor børnene har fået en mappe med opgaver, som de arbejder med sammen med lærerne. De lærer at bruge smartboard og får en fornemmelse af at være i klasselokalet og lytte til klasselæreren.

Det lærte vi
Børnene vil gerne have mere og mere af projektet. Både på det formelle og det uformelle plan er børnene klar til at komme i skole. Projektet skaber tryghed og forudsigelighed for børnene, da de i forvejen kender skolen, lærerne og rammerne for en skolestart, når de starter i skolen. Forældrene siger blandt andet, at deres børn er blevet ’verdensmestre i at gå i skole’. De er ikke nervøse for, hvad der venter, og de har fået en masse kompetencer, som i den grad gør dem 'klar-parate', lyder det blandt andet fra forældrene.

Vores råd til andre
1. Det er vigtigt med en pædagogisk overgang fra børnehave til skole.
2. Der skal være et samspil mellem den pædagogiske faglighed og lærerfagligheden.
3. Et positivt samarbejde mellem de to faglig­heder er nøglen til succes.

Om projektet
Projektet handler om, hvordan børnene kan gøres mere skoleparate. Det sker gennem et tæt samarbejde mellem skolen og børnehaven. De børn, der starter i skole efter sommerferien, modtager undervisning to gange om ugen i samarbejde med Vallekilde Hørve skole. I Hørve er der en pædagogisk forbindelse til Vallekilde Hørve Skole og Bevægelseshavens Børnehave. Lærere og pædagoger har afstemt forventninger og udvekslet idéer til indholdet i førskoleprojektet.