Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 11
TEMA. ARBEJDSMILJØ: Kronesmiley har ringe effekt
En kronesmiley er udtryk for, at en arbejdsplads gør en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. Alligevel er der problemer i flere institutioner med kronesmileyer, lyder det fra BUPL.
Af: Rikke Gundersen
Kun 90 sjællandske og fynske daginstitutioner har modtaget Arbejdstilsynets krone­smiley som symbol på, at de gør en ekstra indsats for arbejdsmiljøet. I Jylland derimod står hele 863 daginstitutioner i øjeblikket registreret med den ekstra glade smiley. Det fremgår af en opgørelse over kronesmileyerne, som Arbejds­tilsynet har lavet for Børn&Unge. Men det betyder ikke, at arbejdsmiljøet er bedre i alle de jyske krone­smileyinstitutioner, fortæller lokale arbejdsmiljø­konsulenter i BUPL.
»Jeg kender til flere daginstitutioner med kronesmileyer, hvor der er arbejdsmiljøproblemer,« siger Michael Rosenberg, arbejdsmiljøkonsulent i BUPL Sydjylland, som blandt andet dækker Kolding og Vejle, hvor der er mange institutioner med kronesmileyer.
Også i Odder og Silkeborg er kronesmileyen udbredt i institutionerne, men her kender Henrik Eilertzen, arbejdsmiljøkonsulent i BUPL Østjylland, også til institutioner med arbejdsmiljøproblemer til trods for smileyen.

Falsk varebetegnelse. En kronesmiley kan ifølge Arbejds­tilsynets hjemmeside være en fordel, fordi den sender et positivt signal til omverdenen. Samtidig kan det være lettere for arbejdspladserne at tiltrække medarbejdere, hvis de har en kronesmiley. BUPL’s faglige sekretær på arbejdsmiljøområdet, Mette Aagaard Larsen, mener, der er et fundamentalt problem ved kronesmileyen.
»Det er falsk varebetegnelse, når man ser institutioner med kronesmileyer, som har problemer med arbejdsmiljøet. Så kan man ikke bruge smileyordningen til noget. Det skal ikke være sådan, at man med den ene hånd laver et stykke arbejde, som udløser en kronesmiley, men ikke handler efter det i institutionerne,« siger hun.
En arbejdsplads kan få en krone­smiley af Arbejdstilsynet, hvis den får et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat fra et privat certificeringsorgan. For at opnå certifikatet skal arbejdspladsen vise, at den gør en særlig indsat for arbejdsmiljøet. Når en institution får en kronesmiley, kommer Arbejdstilsynet ikke på besøg, medmindre de bliver tilkaldt.

Dygtige uden krone. Professor ved Roskilde Universitet Jan Kampmann er ikke overrasket over, at der er problemer i kronesmiley­institutioner.
»Der er en tendens til, at flere og flere kommuner etablerer en slags fælles konceptpædagogik i alle kommunens institutioner. Jo mere man arbejder efter det koncept, jo lettere bliver det at lave en certificering for dem,« siger han og fortsætter:
»Derfor kan der let ske det, at det på overfladen ser ud, som om alle institutionerne fungerer rigtig godt, men hvor der gemmer sig noget andet under certificeringsoverfladen. Hvis man gik ind og kiggede på, hvordan de enkelte pædagoger har det i de institutioner, som har en kronesmiley, kan de sagtens have de samme arbejdsmiljø­problemer, som i institutioner uden en krone­smiley,« siger han.
Det modsatte er også tilfældet, hvor kommuner, som ikke har iværksat en certificering af kommunens institutioner, faktisk gør en bemærkelsesværdig indsats alligevel, påpeger Henrik Eilertzen og fremhæver Hedensted Kommune som et eksempel.
»De har ikke betalt et certificeringsfirma for at få kronesmileyer, men har derimod nogle ildsjæle i kommunen, som tager diskussionerne op i tide, inden udfordringerne udvikler sig til problemer,« siger han.
Hos Radikale Venstre vil arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq tage kronesmileyordningen op til diskussion med regeringskollegerne i beskæftigelsesudvalget.
»Det lyder ikke optimalt, hvis man kan have en kronesmiley, selvom der er problemer med arbejdsmiljøet. Det er falsk varebetegnelse. Vi vil se på, om ordningen er god nok, eller om den skal ses efter i sømmene,« siger han.

De 4 smileyer
Den røde smiley viser, at arbejdspladsen har fået et forbud eller et rådgivningspåbud.
Den gule smiley viser, at arbejdspladsen har fået et strakspåbud, et påbud, en afgørelse om psykisk arbejdsmiljø eller en afgørelse uden påbud.
Den grønne smiley viser, at arbejdspladsen ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet, og er dermed et signal til omverdenen om, at virksomheden har orden på sit arbejdsmiljø.
Kronesmileyen viser, at arbejdspladsen har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat.
Arbejdspladsen har altså gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard. 
Kilde: Arbejdstilsynet.