Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 14
Villymani i børnehuset
Børn&Unge er taget med Villy Søvndal på besøg i Børnehuset Jennumparken. Her kan SF-formanden profilere sin politik i fotografvenlige omgivelser. Men han bliver måske også klogere på den virkelighed, han ønsker at forme.
Af: Signe Strandby Nielsen
Solen skinner på en mørkhåret dreng i strømpesokker. Han vrider sig på et blåt liggeunderlag og vender sig så mod det lille bjerg, han har bygget af actionmænd. Børnehavedrengen sidder i en hyggekrog mellem et vindue og en lav reol i Børnehuset Jennumparken. Han er så opslugt af plasticfigurerne, at han ikke opdager, at der er kommet besøg på stuen.
Gæsten har ikke meget til fælles med muskelbundterne på gulvet, men er alligevel en supermand for mange danskere. Han er en anelse duknakket, en smule grå i toppen og nydeligt klædt i blå tweedjakke og nystrøget hvid skjorte. Hvis han havde brug for visitkort, ville der stå Villy Søvndal, partiformand for SF på dem. Men den diskrete herre behøver ingen, og her i Randersinstitutionen bliver han omtalt som 'Villy'.
Partilederen er nået til storebørnsgruppen på sin rundtur gennem den integrerede institution. Leder Hanna Højlund viser begejstret rundt og fortæller om børnehusets mange opgaver.
Villy Søvndal nikker, lytter og smiler til børnene.

Politikere er velkomne. Hanna Højlund har forberedt sig på besøget sammen med sine to tillidsrepræsentanter, Dorit Kjær Jensen og Lone Harbo. De har besluttet at holde sig til to hovedemner: institutionens forældresamarbejde og betydningen af gode normeringer.
Jennumparken er et område med socialt boligbyggeri. Her bor mange indvandrere og tosprogede, og en stor del af beboerne er på overførselsindkomster. Randers Kommune giver institutionen højere tilskud end almindelige dagtilbud, og normeringen er en tredjedel højere end i andre randrusianske børnehuse. Pengene går blandt andet til forældregrupper, hvor husets pædagoger hjælper sårbare familier med at tackle deres børn og danne netværk i området.
Villy Søvndal er kommet for at høre om den særlige indsats, husets 28 ansatte yder. Og Hanna Højlund er glad for at få lejlighed til at sprede det gode budskab.
"Vi er meget opmærksomme på at udbrede vores arbejde til andre, så vi er rigtig glade, når nogle vil høre mere om det," siger Hanna Højlund.
Hun forstår ikke politikerne i Nordfyns Kommune, der i februar vedtog, at politikerbesøg i institutioner er uønskede, fordi de påvirker dagligdagen og kræver forberedelse.
"Det er en vigtig del af vores arbejde, at vi formidler, hvad der kan gøre en forskel. Jeg tror, at politikerne pludselig ser nogle andre dimensioner. Hvordan skulle de ellers kunne forstå en daginstitution? Måske har de selv været forældre, men alt det bagvedliggende skal man jo have fortalt," siger Hanna Højlund.
Det er ikke første gang, hun viser en politiker rundt i det lave tresserbyggeri med de mange stuer. Karen Jespersen (V) og
Marianne Jelved (R) har også været forbi.
Hanna Højlund inviterede Karen Jespersen til at komme, fordi hun blev så provokeret over hendes udtalelser om 0-6 års området i en nyhedsudsendelse.

Skidegod ambassadør. Hvis man spørger Lotte Hansen, ekspert i politisk kommunikation og selvstændig PR-rådgiver, er Hanna Højlund et godt talerør for sit fag. Hun har gjort præcis sådan, som Lotte Hansen ville rådgive hende til.
"Man skal sørge for at rejse den vigtige debat og for at sætte sin egen dagsorden. Den enkelte børnehave skal se besøget som et borgerligt ombud over for faget og gøre sig umage, når der kommer en politiker. Pædagogerne skal fortælle, hvilke udfordringer de slås med, og hvilken hverdag de har. De skal sikre, at politikerne får det mest livagtige billede med hjem, så de kan tage det med sig videre. Jeg tror, at en god børnehave kan meget mere end en masse forhandlinger med BUPL," siger Lotte Hansen.
Hun fortæller, at børnehaver er godt stof for politikere, der vil præsentere deres budskaber et sted, hvor de kan få taget gode billeder af sig selv sammen med søde børn. Men det betyder ikke, at børnehaver, der får politikerbesøg, kun er en god kulisse i valgkampen eller blot fungerer som en case for journalister, der skal bruge et fotografvenligt indslag i nyhedsstrømmen.
"Hvis du som casebørnehave bare bliver nyttig idiot, så Villy Søvndal kan se godt ud, kan det være ligegyldigt. Men hvis du får placeret nogle gode pointer om, hvordan forholdene kunne blive endnu bedre, er du en skidegod ambassadør," siger Lotte Hansen, som er overbevist om, at politikere kan blive påvirket af et besøg i et dagtilbud langt væk fra rapporter og politisk skrivebordsarbejde.

Mærk børnehaven. Villy Søvndal forsikrer Børn&Unge om, at han har besøgt daginstitutioner uden journalister i hælene, blandt andet da han havde sine egne børn i institution. Han medgiver, at han kunne have læst om Børnehuset Jennumparkens projekter i en rapport, men synes ikke, det er det samme som at være der selv.
"Det er noget helt andet at komme ud at se virkeligheden, mærke og høre det. Jeg synes altid, det er fantastisk vigtigt, at folketingspolitikere kommer ud og ser et stykke af virkeligheden," siger han.
Det er Ann Søndergaard Pedersen, folketingskandidat for SF i Randers og faglig sekretær i BUPL Østjylland, som har arrangeret besøget. Hendes mål er at sætte fokus på daginstitutionerne.
"Det er interessant for mig at vise, at mit parti rent mener noget på dagtilbudsområdet. En måde at få budskabet igennem er at bruge en person, som vil kunne trække noget mediedækning. Det er vigtigt at gøre området mediemæssigt interessant for at det kan få den plads, det skal have. Vi snakker folkeskole, folkeskole, folkeskole, men barnets liv starter før folkeskolen," siger hun.

Kaffe og valgvarsel. Den populære partileder har følge af tre lokale SF'ere samt en pressemedarbejder. Sammen med Hanna Højlund, de to tillidsrepræsentanter og Børn&Unges fotograf og journalist udgør det en hel besøgsdelegation, der kanter sig rundt i børnehusets mange krinkelkroge.
Ud over at hilse pænt på treårige
Mohamed og to vuggestuetvillingedrenge, får Villy Søvndal et par ord med på vejen fra Sonja Rasmussen, formand for forældre­bestyrelsen. Hun er mor til syv børn i alderen 2 til 21 år og har igennem årene mærket besparelserne på sine børns institutioner.
"Som forælder har du det rigtig dårligt, når du afleverer dit barn om morgenen, og der kun er to til at tage imod, jeg ved ikke hvor mange unger," siger Sonja Rasmussen, da besøgsgruppen er blevet bænket om et bord i børnehusets mødelokale med kaffe, frisk frugt og chokolade på bordet.
Her når snakken rundt om mange emner. Der bliver talt om normeringer, relationsarbejde, specialområdet og socialministerens udtalelser om hippiepædagogik. Villy
Søvndal lader en hurtig bemærkning falde om det kommende valg, da han siger, at han ikke vil trætte for meget med politik 'for det, tror jeg, I kommer til at forholde jer til i næste uge og de næste tre uger frem'.
Gruppen rundt om det blomstrede bord griner, og så fortsætter snakken om politikeres manglende forståelse for de problemer, som beboerne i Jennumparken tumler med.

Villy the cat. Børnehusets leder, Hanna Højlund, byder politikere fra alle partier velkomne, men Villy Søvndal er nok en af dem, der bliver modtaget med størst begejstring. Han kan med stor sandsynlighed være sikker på at møde op til flere af sine vælgere blandt medarbejderne i Jennumparken. Galluptal fra 2010 viser, at hele 42,5 procent af Børn&Unges læsere sætter deres kryds ved SF.
Hanna Højlund og Dorit Kjær Jensen har købt hver deres eksemplar af partiformandens biografi 'Villys verden' fra 2008, og dem forsyner han med en autograf. Børn&Unges fotograf får en underskrift med hjem til sin 12-årige søn. Fotograffamilien er så glad for partiformanden med det skæve smil, at de har opkaldt deres kat efter ham.
Efter en time vinker Villy Søvndal og hans følge farvel. Partiformanden skal ud at dele flyers ud, inden han skal optræde i byens kulturhus om aftenen.
Dagen efter kan man læse i Randers Amtsavis, at SF'eren skød valgkampen i gang, da 'den populære herre' trykkede hænder i Randers Midtby. Randers Station prydes af kampagneplakater for Dansk Folkeparti, og Hanna Højlund er blevet ringet op af Radikale Venstres leder Margrethe Vestager, som vil aflægge institutionen besøg 'torsdag før valget'.
Der er vist ingen tvivl om, at valgkampen er i gang. Også i børnehaven.

5 spørgsmål til Villy
1. Hvad er SF's holdning til minimums­normeringer?
"Minimumsnormeringer er jeg ikke sikker på, vi vil. Institutionen her er jo et eksempel på, at man laver målrettet arbejde i et område, hvor der er brug for en højere normering. Det afgørende er at stille flere ressourcer til rådighed samlet til dagpasningsområdet. Så kan man diskutere, om der er brug for flere ressourcer i områder, der har større sociale behov end andre."
2. Så almindelige dagtilbud i områder med middelklassefamilier kan ikke forvente højere normeringer, hvis I kommer i regering?
"Vi går ikke ind detaljeret fra Folketingets side og fastlægger, at når der kommer flere penge i Randers Kommune og andre kommuner, så skal de bruge dem på bestemte områder. Så tror jeg, at vores kommunalbestyrelsesmedlemmer ville spørge, hvorfor de overhovedet skulle vælge kommunalbestyrelse, hvis Folketinget alligevel vil diktere det hele detaljeret.
3. SF opstiller 12 konkrete mål, der skal skabe et stærkere Danmark. Folkeskolen er en del af jeres mål, men ikke dagtilbudsområdet. Er folkeskolen vigtigere end daginstitutionerne?
"Nej, det kan man ikke sige. Begge ting er vigtige, for de ligger i forlængelse af hinanden. Men vi var samtidig ude at præsentere et afbureaukratiseringsforslag, hvor pengene skal gå til tre områder, nemlig dagpasningsområdet, folkeskoleområdet og ældreområdet. Så jeg tror, det er helt afgørende, at vi også sikrer bedre daginstitutioner."
4. Der er vel også en signalværdi i, at området ikke er nævnt?
"I en hård valgkamp er man nødt til at vælge nogle områder ud. Men det betyder ikke, at vi ikke har politik på alle områder. Vi kan jo ikke nævne det hele i en kort valgkamp."
5. Og der er dagtilbudsområdet lige røget?
"Ja, desværre. Jeg synes, at det er et helt afgørende vigtigt område, og pædagogerne kan være helt sikre på, at dagpasningsområdet også får tilført penge ved et regeringsskifte. Det afgørende er, at der med en ny regering vil være flere penge til kommunerne. I stedet for regeringens nulvækst vil vi lave en årlig vækst på 1,4 procent. Så jeg er helt sikker på, at kommunerne også vil gå ind og sikre bedre dagtilbud."