Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 15
TEMA. ARBEJDSLØSHED: Arbejdsløse er mere stressede
Det er stressende, at man aldrig kan holde fri, når man er ledig, siger stresscoach.
Af: Trine Vinther Larsen
Stress hører langtfra kun arbejdslivet til. Hvor 1 ud af 10 erhvervsaktive danskere oplever at være alvorligt stresset, gælder det samme for 1 ud af 4 danskere uden arbejde. Det viser den seneste sundheds- og sygelighedsundersøgelse fra Statens Institut for Folke­sundhed. Og ikke bare er de arbejdsløse oftere stressede – den type stress de oplever, slår også hårdere. Det vurderer stresscoach Bjarne Toftegård.
»Når du har et arbejde, kan du holde fri fra de arbejdsopgaver, der stresser dig, men er du stresset som ledig, er stressfaktorerne hele tiden allestedsnærværende. Det er en eksistentiel stress, der bunder i utrygheden og usikkerheden over ikke at kende din fremtid, din økonomi og dine evner. Du er truet på hele din eksistens, og det opleves meget barsk,« siger han.
Som praktiserende coach møder Bjarne Toftegård flere arbejdsløse med alvorlige stresssymptomer. Også pædagoger.
»De arbejdsløse pædagoger oplever, at de ikke kan leve op til deres selvbillede som ­pæda­gog. Selvom årsagen til stress er en anden end for dem, der går på arbejde, så er reaktionen i kroppen den samme: Man får hjerte­banken, mave- og tarmproblemer, søvnbesvær, humørsvingninger, man bliver dårligere til at huske, mindre social og i værste fald kan man få blødningsforstyrrelser eller hjerte-kar-problemer. Det forkorter livet, og man kan dø af stress,« siger Bjarne Toftegård.

Søg hjælp. Stress kan være en positiv ­motivationsfaktor, men når stressen ­lammer handlekraften, så den arbejdsløse ikke kan overskue at skrive en jobansøgning, møde sin sagsbehandler eller se familie og venner, så er problemet alvorligt.
»Pædagoger er enormt gode til at hjælpe andre, men det betyder ikke, at de også er gode til at mærke deres egne behov og hjælpe sig selv,« siger Bjarne Toftegård.
Det ved Lykke Zina Olsen, der gik ned med stress i pædagogjobbet og selv har været arbejdsløs. I dag er hun stresscoach.
»Det handler om, hvordan man tænker om det. Hvis man hele tiden tænker, jeg skal have et job, men der ikke er noget at få, så dræner man sig selv for energi,« siger hun.
Omvendt skal man tillade sig selv at se mulig­heder i den vundne fritid og bruge energien på det, man kan gøre.
»Man skal gøre, hvad man kan for at få et job, men man skal også leve hver dag, som om man skal starte på arbejde på mandag. Man skal gøre det, man bliver glad af, for man kan ikke være glad og stresset på samme tid,« siger Lykke Zina Olsen.

Miniguide: Styr stressen
1. Skemalæg din dag, som om du gik på arbejde, og giv dig selv fri.
2. Dyrk motion.
3. Genopdyrk en gammel hobby som læsning, fiskeri eller fotografi.
4. Spis sundt – fx brain food som nødder, fibre, fed fisk og bær.
5. Find ro med mindfulness. Du kan også tømme hovedet ved at skrive tankerne ned.
6. Pas din søvn.
7. Søg hjælp i tide. Er du først alvorligt stresset som ledig, kan du ikke arbejde, den dag du får job.
8. Tag en stresstest på www.stressfri-med-garanti.dk
Kilde: Lykke Zina Olsen.

Få gratis cd mod stress
fra stresscoach Lykke Zina Olsen via linket:
kortlink.dk/css7 Under betaling står: ’Ingenting, du får en friplads!’.

Ordbog for stressede
Sig:
Nej, så du undgår overbelastning
Hjælp, for at få støtte og opbakning
Pyt, fordi det hjælper dig videre.
Kilde: Bjarne Toftegård og forebygstress.dk

1.400
danskere dør hvert år af arbejds­relateret stress.
Kilde: Stressforeningen.dk.