Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 10
NYT FRA A-KASSEN
Af:
Lettere at søge om feriedagpenge i a-kassen
Fremover vil det blive lettere for dig at ansøge om feriedagpenge via BUPL-A's digitale a-kasse.

Ny ferieansøgning
I løbet af sommeren kommer vores nye feriedagpengeansøgning på BUPL-A's digitale a-kasse. Du vil ikke længere blive spurgt om emner, som vi allerede har kendskab til i a-kassen. Vi modtager for eksempel oplysninger om din afholdte ferie fra FerieKonto eller fra jobcenteret. Du vil blive præsenteret for oplysningerne, som vi har modtaget om din egen ferie, og du har selv mulighed for at ændre oplysningerne, hvis de ikke er korrekte.
Husk, at du altid skal holde den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver, før du kan få feriedagpenge.
Vær opmærksom på, at hvis du har været ansat på nedsat tid eller som tilkaldevikar i optjeningsåret, så kan antallet af feriedagpenge, der er oplyst fra Feriekonto, være højere, end du rent faktisk har optjent ferie til. Typisk lyder feriedagene på 25 dage, men ferieoptjeningen svarer til langt færre dage. Forklaringen er, at du optjener 2,08 feriedage pr. måned, uanset hvor mange timer du har været beskæftiget pr. uge. Beløbet for hver feriedag er dog meget lavt. A-kassen kan hjælpe dig med at beregne antallet af feriedage, som du reelt har optjent, så du ikke bliver snydt for feriedagpenge eller modregnet flere feriedage, end du faktisk har fået penge til at kunne holde.

Oplysninger fra FerieKonto
Feriekonto ændrede udbetaling af feriegodtgørelse fra FerieKonto 1. maj 2011, så udbetaling fra FerieKonto sker digitalt. Ændringen omfatter kun feriegodtgørelse fra FerieKonto og omfatter ikke overenskomstbaserede feriekortordninger.
Siden 1. januar 2012 har a-kassen skullet sammenholde oplysninger fra FerieKonto med de udbetalinger, vi foretager til vores medlemmer. Det er derfor vigtigt, at du altid er omhyggelig, når du oplyser a-kassen om den ferie, du har holdt. Ellers kan du risikere, at vi udbetaler ydelser til dig, som du ikke har ret til. Det betyder tilbagebetaling af ydelser og kan betyde, at du får sanktion for uberettiget modtagelse af ydelser fra a-kassen.
Hvis du er ledig, skal oplysningen også gives til jobcentret senest 14 dage før ferieperiodens star.

Tvunget ferie

Holder din arbejdsplads kollektivt lukket i sommerferien?
Mange institutioner vælger at holde lukket i en del af sommerferieperioden. Det kan betyde, at du ikke får løn for denne periode. En sådan lukning skal varsles senest en måned før lukningen. Muligvis kan BUPL hjælpe dig med at få dækket den tabte indkomst. Har din arbejdsgiver ikke givet dig dette varsel, skal du have løn for perioden.

Optjent ferie
Har du optjent ret til ferie hos en arbejdsgiver eller i a-kassen, skal du først bruge den ferie. Hvis du har brugt alle dine feriedage, eller har du ikke optjent ret til ferie, kan du søge om at modtage dagpenge fra a-kassen.

Tilmelding i jobcentret
Holder din arbejdsplads lukket i sommerferieperioden, og du søger om dagpenge, skal du tilmelde dig jobcentret ved at møde op der og få dem til at hjælpe dig med at blive tilmeldt, eller du kan tilmelde dig elektronisk på www.jobnet.dk

Er du fastansat?
Du skal udfylde en ledighedserklæring og et dagpengekort og sende det til a-kassen for at få dagpenge ved lukning i forbindelse sommerferie på din arbejdsplads.
Ledighedserklæringen og dagpengekortet kan fås både hos jobcentret og i a-kassen. Men du kan også hente dem på nettet. Det gør du ved at gå ind på
www.bupl.dk/a-kassen under emnet blanketter. På dagpengekortet skal du skrive ’0’ ud for de dage, hvor du ikke modtager løn på grund af sommerferielukningen. Du kan modtage dagpenge for de dage, hvor din arbejdsplads holder lukket, og hvor du ikke modtager løn. Din arbejdsgiver skal ikke betale for første, anden og tredje ledighedsdag (G-dage), selvom du umiddelbart er ledig. En sommerferielukning anses ikke for at være et arbejdsophør.

Husk at
Alle udbetalinger fra a-kassen kræver, at du er berettiget til dagpenge. Du skal have været medlem et år og have haft arbejde i mindst et år, eller du skal have opnået dagpengeret som nyuddannet.