Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 21
BUPL KONGRES 2012: Røde tal i regnskabet
Af: Julie Hardbo Larsen Trine Vinther Larsen Steffen Hagemann Vibeke Bye Jensen og Lene Søborg
BUPL har tre problemer, der gør ondt i økonomien. Medlemstallet daler, og den dårlige økonomi i kommunerne betyder, at mange nyuddannede ikke bliver medlem af BUPL, fordi de ikke kommer i arbejde. Samtidig er annoncerne i Børn&Unge blevet så få, at det nu for alvor slår igennem på regnskabet.
Og på sidste kongres vedtog man at suspendere reguleringsordningen, hvilket i praksis betyder, at kontingentet er fastfrosset. Men når priserne og lønningerne fortsat stiger, så udhuler det langsomt BUPL’s økonomi.
BUPL’s egenkapital på 17,6 millioner kroner svarer til 5,5 procent af kontingentindtægterne. Målsætningen er 10 procent, så der skal kigges på, hvordan den målsætning nås, påpegede hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.
Konfliktfonden er til gengæld kommet på fode igen efter strejken i 2008.
»Vi har penge i fonden til at gennemføre den konflikt­strategi, der er vedtaget i hovedbestyrelsen,« fastslog BUPL’s hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.