Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Fantasifuld digitalisering med vuggestuebørn
Vuggestuen Paddehatten brugte de digitale muligheder, der findes med en iPad og en projektor, til at styrke de små børns leg, nysgerrighed og evne til at sanse og opleve.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Vi ville gerne finde nye og flere måder at bruge digitale medier på i forhold til et til toethalvt årige børn end blot læringsbaserede pegebøger og spil. Vi tog udgangspunkt i Vuggestuen Paddehattens årshjul og læreplanstemaerne og lod ellers børnenes egen nysgerrighed være drivkraften. Kan den første digitale forståelse medvirke til udvikling og læring på en kreativ og legende måde, hvor det digitale kobles til mere fysisk aktivitet og sansende oplevelser? Det ville vi gerne afprøve.

Sådan gjorde vi
Vi arbejdede med konkrete pædagogiske idéer i en workshop og gjorde dem så til virkelighed: Buslegen med børn på stole blev udvidet, da iPad og projektor skabte forrudens billeder, og vi kørte til både Afrika og Legoland. Vi projekterede en Tulle og Skralle-app op på væggen og lod børnene pege på koen, give hesten mad osv. Vi lod den digitale sommerfugl flagre rundt på gulv og vægge, så børnene kunne fange den. Vi visualiserede sange og snakkede om billederne, og vi brugte Facetime til at snakke med de andre stuer. Vi skabte også et digitalt akvarium ved at projicere billeder af fisk i vand op på væggen.

Det lærte vi
Vi lærte, at alle børnene kan være med på deres niveau, og at vi derfor fint kan blande aldersgrupper. Vi lærte, at børnene byder ind og elsker at eksperimentere og finde på nyt. Vi blev selv undervejs mere fortrolige med de digitale medier og bruger dem nu i højere grad i vores pædagogiske praksis. Vi blev under forløbet skrappe til at udvikle idéer og oplevede, at angst og usikkerhed overfor teknologien forsvandt. Vi blev nysgerrige og mere eksperimenterende, fordi vi var mindre fastlåst af planlagte aktiviteter.

Om projektet
Udviklingsprojektet ’Den store opdagelsesrejse for de helt små’ er støttet af BUPL og blev afsluttet i 2017. To it-konsulenter og tre forskere var tilknyttet projektet, der indgår som en del af forskningsgruppen Praksisteori under forskningsprogrammet Kulturelle Transformationer på Aalborg Universitet. I alt blev der udviklet 10 pædagogiske idéer til, hvordan digitale medier kan bruges sammen med vuggestuebørn. Kontakt souschef fra Paddehatten i Vejle Malene Skjærris på tlf. 7681 9500.