Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 20
Finanslov på plads. En milliard til pædagogerne
Regeringen, SF og Enhedslisten har afsat en milliard kroner til flere pædagoger i dagtilbud. Pengene er øremærket til personale, og det vækker stor tilfredshed hos BUPL.
Af: Steffen Hagemann
Der kommer et lille, men tiltrængt løft til landets daginstitutioner fra næste år. Regeringen, SF og Enhedslisten er for næste års finanslov blevet enige om en aftale, der vil give en milliard kroner til flere voksne i daginstitutionerne. Pengene bliver givet over fire år, så der hvert år er 250 millioner kroner til bedre normeringer. Ifølge beregningerne svarer det til omkring 600 ekstra pædagoger.

Tilfreds formand. BUPL-formand Henning Pedersen er godt tilfreds med udsigten til flere pædagoger.
»Aftalen giver et tiltrængt løft til børneområdet, der har været hårdt ramt af nedskæringer de seneste år. Vi ved, at pædagogerne er alene med store børnegrupper i vuggestuer og børnehaver i løbet af dagen. Det kan vi ikke være bekendt over for børnene,« siger Henning Pedersen, der især har ros til Enhedslisten og SF for at have insisteret på forbedringer på børneområdet.
Henning Pedersen glæder sig især over, at pengene er øremærket til personale. I den nye aftale skal kommunerne søge om penge i en pulje, og bagefter skal de ­dokumentere, at pengene er gået til det aftalte, nemlig personale.
Ønsket om at have hånd i hanke med, hvordan pengene bruges, udspringer af finanslovsaftalen i 2012. Her satte regeringen – dengang også med SF og Enhedslisten – 500 millioner kroner af om året.
Oprindeligt skulle pengene gå til bedre normeringer, men i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) endte ’bedre normeringer’ med at hedde ’bedre kvalitet’. Kommunerne har ikke­udmøntet de 500 millioner kroner som aftalt. I BUPL’s gennemgang af de kommunale budgetter for 2015 bliver kun 41 procent af de 500 millioner brugt som aftalt.
»Denne gang bliver der altså tale om et reelt løft i normeringerne, og det er på høje tid,« siger Henning Pedersen og peger på, at der mangler 4.500 pædagogstillinger i forhold til niveauet i 2009.

Ydertimer. For SF’s formand Pia Olsen Dyhr har det under finanslovsforhandlingerne været afgørende, at der blev investeret i børnene. De 600 ekstra pædagoger vil især kunne mærkes i ydertimerne, spår SF.
»Der, hvor der virkelig er mangel på pædagoger, er ofte i åbningstiden og i lukketiden. Der betyder det meget, at der er en ekstra voksen, når man skal åbne eller lukke. Der er gennem mange år kommet flere og flere børn pr. voksen, og nu er man nødt til at gøre noget for at knække kurven den anden vej,« siger Pia Olsen Dyhr til Politiken.
De 600 ekstra pædagoger svarer i gennemsnit til 6 ekstra stillinger pr. kommune.