Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 07
Ligeværdig løn, tak
Måske skal vi til at gennemføre individuelle lønforhandlinger, så både kvindelige
og mandlige forhandlings-metoder bliver tilgodeset.
Af: Bente Sorgenfrey
Det er med god grund, at vi i dag stadig taler om lønforskelle mellem mænd og kvinder. På trods af en 25 år gammel ligelønslov er det stadig sådan, at for hver gang en mand tjener hundrede kroner, tjener en kvinde 88 kroner - generelt set. Tidligere tiders kvindesatser, hvor kvinder fik 2/3 af mandesatsen har desværre stadig indflydelse på lønnen i dag, hvor vi på papiret har ligeløn. Derudover arbejder kvinder og mænd adskilt. Kvinder er oftere offentligt ansatte, mens mænd er privat ansatte. Kvinder er ansat i "omsorgsbrancher", og mænd er ansat i praktiske brancher - generelt set. Og hvis mænd og kvinder rent faktisk er ansat samme sted, har de forskellige stillinger. Mænd har for eksempel oftere end kvinder lederfunktioner.

For mig at se er lønudvikling et projekt, der rækker ud over den enkelte kommunes, arbejdsplads eller faggruppes interesser. Det er blandt andet afgørende for velfærdssamfundets udvikling, at der fortsat er kvalificerede ansøgere til de samfundsbærende jobs i den offentlige sektor, som i dag ofte - på trods af Ny Løn - aflønnes ringere end i det private. Det er også afgørende for kvinders tilknytning til arbejdsmarkedet, at de aflønnes på lige fod med mændene for de samme jobs.

Vi har som pædagoger valgt at overgå til nye lønformer. Men mange har desværre endnu ikke mærket til det i form af flere velfortjente kroner i lønningsposen. Det tror jeg sker i den nærmeste fremtid. Alligevel er Ny Løn ikke i sig selv nok til at udligne lønforskelle mellem for eksempel mænd og kvinder. Løsningen er blandt andet at finde frem til nogle nye metoder i lønarbejdet, der er objektive, gennemskuelige, saglige, retfærdige og kønsneutrale. Måske skal vi til at gennemføre individuelle lønforhandlinger, så både kvindelige og mandlige forhandlingsmetoder bliver tilgodeset.

Den canadiske provins Ontario har siden 1987 haft en lovgivning om "Pay Equity", der skal sikre, at arbejde af samme eller sammenlignelig værdi aflønnes ens. Også Sverige er meget langt fremme på området med den nye ligestillingslov, der trådte i kraft ved indgangen til det nye årtusinde. Kodeordene er lige løn for lige eller ligeværdigt arbejde. Et job anses for at være ligeværdigt med et andet job, når de krav, som de to job stiller til indehaveren og "jobbets natur", er af samme værdi. Reelt åbner lige løn for ligeværdigt arbejde for at sammenligne job på tværs af brancher. Det kan eksempelvis være en sammenligning af job, der normalt varetages af kvinder, med job, der normalt varetages af mænd.

Spørgsmålet, som vi må stille os selv og hinanden, er, om forhandlingssystemet slår til. Eller om der skal lovgivning til for at påvirke og udvikle området.