Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 06 Børn&Unge som e-paper
Inspiration. Flere kommer i skånejob
Foreningen LEV har skabt 2.500 skånejob for mennesker med udviklingshæmning. Formanden Anni Sørensen mener, at udviklingshæmmede bidrager positivt til arbejdsfællesskabet.
Af: Mathilde Margrethe Graulund
Regnbuen Børnehus er ikke alene om at inkludere mennesker med udviklingshæmning på arbejdspladsen. Det har længe været en strategi for mange af landets kommuner at få flere førtidspensionerede udviklingshæmmede flyttet fra beskyttet beskæftigelse til støttet beskæftigelse.
Det kan de få inspiration til hos Foreningen LEV, som er en landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Foreningen arbejder gennem projektet KLAPjob på at flytte borgere fra beskyttet beskæftigelse på værksteder til skånejob i børnehaver, supermarkeder og andre arbejdspladser.
Ikke fordi beskyttet beskæftigelse er dårligt, men fordi det for nogle mennesker med udviklingshæmning er positivt og givende at komme ud på ’normale’ arbejdspladser, fortæller Anni Sørensen, formand for LEV.
»Det giver noget ekstra, når mennesker med udviklingshæmning bliver en del af et arbejdsfællesskab. De får en følelse af at høre til og en følelse af at være stolte af deres arbejde. Det handler om inklusion på arbejdsmarkedet, og det er meget positivt både for borgerne og for arbejdspladsen,« siger hun.
Spørger man Anni Sørensen, skal der ikke tages meget større hensyn for mennesker med udviklingshæmning i praktikforløb, end når man for eksempel får en ungarbejder i praktik. Hun mener, at det handler om hensynet til det enkelte menneske, uanset hvilke særlige behov man har.
»Personalet skal være opmærksomt på, at personen får opgaver, han kan løse, og at han trives. Og ellers skal man tage de samme personlige hensyn, som med alle andre,« siger hun.
Landsforeningen LEV har via KLAPjob skabt 2.500 skånejob for mennesker med udviklingshæmning på førtidspension. Det er via jobkonsulenter, der skaffer aftaler med virksomheder og job til mennesker med særlige behov.