Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
TEMA: FOLKETINGSVALG. BUPL i valgkampen. Vores kvalitetskrav forsvinder ikke
BUPL arbejder for, at børns og unges vilkår placeres højt på dagsordenen i valgkampen. En evig dagsorden, nu krydret med krav om minimumsnormeringer.
Af: Vibeke Bye Jensen
Så er valgkampen i fuld sving. BUPL vil bruge den til at udbrede budskabet om, at børn og unge skal tilbydes de bedst mulige livsvilkår, uanset deres udgangspunkt, samt bedre kvalitet i daginstitutioner, fritidstilbud og skole.
Det er budskaber, som aldrig forsvinder, selvom andre temaer kan overskygge børne- og ungeområdet, mener Elisa Bergmann, formand for BUPL.
»Vi har en dagsorden, som aldrig slutter. Den handler om, hvordan man skaber de bedst mulige rammer for trivsel og udvikling i institutioner, skoler og klubber. Skulle vi få minimumsnormeringer i morgen, er der stadig meget at tage fat på. Vejledende normeringer – også på fritidsområdet – de fysiske rammer, børns lege og aktiviteter, antallet af uddannede, kompetenceudvikling og hele folkeskoleområdet er temaer, der også vil være aktuelle efter et valg, uanset hvem der kommer til magten,« siger hun.

Et bedre børneliv.  BUPL’s formand vil under valgkampen helst tale om, hvad bedre normeringer skal bruges til: At pædagogerne får mulighed for at sikre, at børnelivet får status i sig selv, og ikke kun handler om, hvad børn skal kunne, når de skal i skole.
»Vi ønsker ikke anbefalinger om koncept­pædagogik og meget målstyring fra politikerne. Vi vil gøre opmærksom på, at for pædagoger handler det om, at børn har ret til et børneliv her og nu, at de trives og får lov til at være børn, udfolde sig og lege. Det handler også om, hvordan vi kan under­støtte deres læring, samt at børn hører til i et fællesskab og kan begå sig der. For det har stor betydning for, hvordan de klarer sig senere i livet,« siger hun.
På folkeskoleområdet vil BUPL markere sig. For hvordan kan pædagoger i folkeskolen få plads til at udfolde deres faglighed, og hvad skal der ske på fritidsområdet?
»Skolereformen er mange steder gået ud over pædagogerne og normeringerne på fritidsinstitutionerne, som er historisk ringe. Omkring 15.000 børn er meldt ud i den periode, reformen har virket. Vi kan ikke udelukke, at nogle af de børn ville have gavn af et pædagogisk tilbud. Så kvalitet i fritidstilbud vil vi også sætte fokus på,« siger Elisa Bergmann.

Invester i børnene. Øverst på BUPL’s ønskeliste ligger muligheden for at skabe mere lighed, bedre livschancer og muligheder for alle børn og unge i dag: At der bliver investeret i børnene.
»Som pædagoger ved vi, hvad der skal til. Hvis vi får lov til at gøre vores arbejde, kan vi forbygge både kriminalitet, radikalisering, og at børn kommer i udsatte positioner,« siger Elisa Bergmann.
Hun understreger, at det kræver, at pædagogerne har tid til andet og mere end at holde samling fra kl. 10-11 om formiddagen og lære børnene om bogstaverne eller læse en bog. Og så ellers være pasningssted resten af tiden.
»Det kræver en massiv pædagogisk indsats hele dagen i daginstitutioner, skoler og fritids- og ungdomsklubber, det vil sige pædagoger skal kunne være til stede og give opmærksomhed og nærvær til det enkelte barn og den enkelte unge for at understøtte deres udvikling og trivsel. Derfor betyder normeringer og tid så meget, for vi kan sagtens løfte kvaliteten, hvis vi får lov.«
»Det kræver politisk mod, men også viden om, hvad en tidlig indsats betyder, før politikere tør tale om andet end ’nødvendighedens politik’ og tunge økonomiske dagsordener. Så uanset hvem, der vinder valget, vil vi gå i dialog med dem og fortsætte med at sprede viden om, hvordan man skaber et godt børneliv og forebygger med en tidlig indsats,« siger hun.

Efterlyses: Et bedre dagpengesystem
BUPL ønsker et dagpengesystem, som er mere finmasket end det nuværende. Især er perioden for genoptjening vigtig at få forkortet for pædagoger. Det er en dagsorden, man har tilfælles med FTF og LO.
»Vi skal have et dagpengesystem, der er mere retfærdigt, og som betyder, at det er nemmere at tjene op til og genoptjene retten til dagpenge. Vi skal sikre, at det er lettere at komme tilbage på arbejdsmarkedet, og at man ikke kastes ud på et kontanthjælpsniveau,« siger BUPL-formand Elisa Bergmann.