Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 37
Syndigt lønroderi hos Sct. Georg
Ansatte i Sct. Georgs Gårdens børneinstitutioner får enten for lidt, for meget, for sen eller på anden måde forkert løn. Undertiden endog meget forkert løn. Er det for eksempel sjovt at få at vide, at man skylder arbejdsgiver næsten 700.000 kroner. En, der har prøvet, kunne ikke se komikken.
Af: Ivan Enoksen
Det er spændende at arbejde for Sct. Georgs Gårdens børneinstitutioner. Man ved aldrig, hvad der venter om næste hjørne.
23-årige Anne-Mette Juel Jensen kan tale med om, hvor uforudsigeligt - og ruinerende - det kan være.
Af hendes lønspecifikation for juli i år fremgik således, at hun skylder arbejdsgiver 659.782 kroner. Og seks øre. Den tekniske term for gælden var "negativ nettoløn."
Månedslønnen var sat til 36.723,97 kroner. Nydeligt i betragtning af, at Anne-Mette Juel Jensen på det tidspunkt var pædagogmedhjælper i Blovstrød Fritidshjem/Klub i Nordsjælland, en institution, som drives af den til spejderbevægelsen knyttede erhvervsdrivende Sct. Georgs Fonden.
Til gengæld var fradraget for at have holdt ferie i 9 1/2 dag også pænt stort, nemlig 73.447,94 kroner om dagen, i alt 697,755, 43 kroner. Summa summarum: En negativ nettoløn på næsten 660.000 kroner var, hvad Anne-Mette Juel Jensen blev præsenteret for, da hun tjekkede sin lønopgørelse for veludført gerning i juli måned.
»Om jeg ikke bare kunne tage det fra den humoristiske side? Næh, jeg blev ærlig talt sur, for det var jo ikke første gang, at min løn var helt i skoven. Faktisk havde jeg efter fem måneders fastansættelse endnu ikke fået en korrekt løn udbetalt, og det havde givet en masse usikkerhed og besvær,« fortæller Anne-Mette Juel Jensen, som ikke mere er pædagogmedhjælper, men har kastet sig over biologi-studiet ved Danmarks Tekniske Universitet.

Overenskomstbrud. Tilfældet Anne-Mette Juel Jensen er grelt, men ikke enestående. Hele dette år har ansatte i Sct. Georg Gårdens institutioner over hele landet levet med fejlbehæftede lønanvisninger. Enten har de fået for meget, for lidt, for sen eller på anden måde forkert løn.
Så meget rod har der været, og så længe har rodet stået på, at BUPL har bedt sin hovedorganisation, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), indkalde til fællesmøde med arbejdsgiverne. Fællesmødet er første trin i en fagretslig behandling, hvor BUPL's påstand vil være, at arbejdsgiverne har gjort sig skyldig i overenskomstbrud.
I overenskomsten står: "Lønnen udbetales månedsvis bagud, og der udleveres den ansatte en specificeret oversigt over det udbetalte beløb samt eventuelle indbetalte pensionsbidrag." Den forudsætning har Sct. Georgs Fonden som lønadministrator ikke levet op til.
Trods gentagne klager - og ligeså mange forsikringer om, at nu ville tingene komme til at virke - kunne seks ud af ni medarbejdere i Børnehaven Pilehuset i Birkerød konstatere graverende fejl i deres maj-løn. Én havde fået dobbelt løn, en anden slet ingen. Også med august-lønnen var der problemer. Tre medarbejdere fik ingen løn, medarbejdere uden børn blev trukket for barns første sygedag, og det fremgik af lønsedlerne, at al ferie skulle være opbrugt.

Hjælp Christian Esgaard Christensen fra BUPL's forhandlingsgruppe kalder forholdene utålelige for de ansatte. Hvor belastende roderiet er for dem, det rammer, fremgår af et nødråb, som BUPL Frederiksborg Amt har modtaget fra et fortvivlet medlem.
Medlemmet, som i årets første tre måneder har returneret 128.000 kroner i for meget udbetalt løn, mens der i hendes april-løn er trukket for feriedage, hun ikke har holdt, konstaterer: »Jeg aner ikke, hvad jeg regulært har fået i løn, om jeg har fået det, jeg skulle, om jeg har betalt det korrekte retur, og om jeg overhovedet kan regne med noget som helst... Jeg håber, I kan hjælpe mig - og mine kollegaer.«

Systemfejl og datarod. Carsten Høeg- Petersen, administrerende direktør i Sct. Georgs Fonden, stikker ikke noget under stolen, da han bliver spurgt, om han kender til problemet.
»Om jeg gør. Det har været et rent helvede at komme igennem. Og selvfølgelig pisseirriterende og dybt frustrerende for medarbejderne.«
Hvad er gået galt?
»To ting. Vores nye lønsystem viste sig at have en systemfejl. Dertil kom, at der også var fejl i både gamle og nye stamdata.«
Plejer man ikke at afprøve den slags systemer, inden de slippes løs?
»Det troede vi også, vi havde gjort, men det havde vi altså ikke. De pågældende medarbejdere er ikke mere hos os.«
Hvornår er problemet klaret?
»Systemfejlen er lokaliseret og rettet, tilbage er nu kun de "fornuftige" fejl - det er dem, der hidrører fra forkerte stamoplysninger - og det hårde arbejde med at få udarbejdet korrekte lønspecifikationer.«
Kan du bekræfte, at der er institutioner, som på grund af lønroderiet har opsagt administrationsaftalen med jer?
»Ja, det har tre institutioner i Birkerød.«

Spejderinstitutioner
Sct. Georg - kristen martyr, som ifølge legenden reddede en prinsesse fra at blive ofret til en drage - har inspireret etableringen af en række danske daginstitutioner under fællesbetegnelsen Sct. Georgs Gårde.
Initiativtager har været de såkaldte Sct. Georgs Gilder, som under parolen "én gang spejder, altid spejder", virker for at udbrede spejderidealerne og understøtte den enkeltes stræben efter at leve som en ansvarsbevidst, hjælpsom og nyttig borger.
Til det formål er Sct. Georgs Fonden oprettet. Den har siden 1966 stået for byggeri af børneinstitutioner, ungdomskollegier, boliger for ældre og private andelsboliger. Fonden varetager administrationen af 56 institutioner landet over.
Alle Sct. Georgs Gårde er selvejende og har driftsoverenskomst med kommunen. Til forældrebestyrelsen udpeger det stedlige Sct. Georgs Gilde gerne to af medlemmerne.