Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 13
Kombifjolleri
I Unimukken leger man med sproget og blander fugl og fisk. Det er vigtigt i en institution med mange tosprogede børn, mener pædagogerne.
Af: Signe Strandby Nielsen
Unimukken lyder som navnet på en trold fra den magiske, finske Mumidal, men det er en integreret institution i Gellerup i Aarhus. Her går 42 børnehave- og vuggestuebørn på de tre stuer Eleraffen, Pandabien og Mukkedillen.
Det finurlige institutionsnavn opstod, da de to institutioner Universet og Malemukken skulle lægges sammen i 2009, fortæller pædagog Christina Rugaard.
"Det er en sammentrækning af de to gamle navne. Navnet blev valgt, fordi det passede godt med, at der var både personale og børn fra de to institutioner. Det var et ønske om at bevare og blande de to traditioner og tage hensyn til begge steder. Det var nyt, men vi havde stadigvæk lidt sjæl og ånd fra de gamle institutioner med," siger Christina Rugaard, der har arbejdet på Pandabien siden 2009.
Da medarbejderne skulle vælge navne til de enkelte stuer, blev de enige om at holde den fjollede navnestil. Christina Rugaard var med til at finde på navnet Mukkedillen.
"Vi legede dyr med børnene, og så legede vi med ord. Det er ikke tænkt som et bestemt dyr, men der kommer nok lidt fra mallemukken og en krokodille," siger den kreative ordsmed, der forestiller sig en mukkedille som en zoologisk krydsning af en krokodille og havfuglen mallemuk.
Medarbejdernes sprogleg sluttede ikke med navngivningen. Meget af det pædagogiske arbejde i institutionen handler om sprogbevidsthed, da næsten alle børnene i Unimukken er tosprogede.
"Vi bruger sproget meget, og navnene handler om leg med ord. De viser, at man kan tage to ord, som ikke hører sammen, og så bliver det til et nyt fjollet ord. Jeg synes, det signalerer, at man bruger sproget kreativt, og at man ikke tænker i kasser og former," siger Christina Rugaard.

Info
Navne med guf i
Den integrerede institution Pandekagehuset i Vanløse, København, er et andet eksempel på en institution, der har tænkt kreativt på navnefronten. Pandekagehusets pædagoger må have en sød tand, for her hedder stuerne:
• Skumfiduserne
• Dumlerne
• Skumbananerne
• Vampyrerne
• Chokofanterne