Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 19
I lære hos svenskerne
Pædagogstuderende Mette Nielsen er taget i praktik i Sverige. Kun her kan hun få erfaringer med kønskritisk pædagogik.
Af: Signe Strandby Nielsen
Mette Nielsen er en af de danskere, der kunne ønske sig, at vi tog lidt ved lære af svenskerne. Hun er pædagogstuderende på professionshøjskolen UCC og har valgt at være i praktik i Stockholm for at udfolde sin store interesse for køn og normer i det pædagogiske arbejde.
Mette Nielsen har erfaret, at det er svært at arbejde med genus­pædagogik i Danmark. På Københavns Pædagogseminarium var kun ganske få af hendes medstuderende interesserede i at beskæftige sig kritisk med køn. Og hun fandt det frustrerende, at flere undervisere havde den holdning, at det var vigtigt med mandlige pædagoger, der kunne lege vildt og spille fodbold, fordi kvinderne hellere vil lave perleplader.
"Den tilgang til mandlige og kvindelige pædagoger er med til at reproducere stereotype og begrænsende kønsopfattelser. Man skal i stedet se på de forskellige personligheder og kompetencer," siger Mette Nielsen.
I Stockholm er hun i praktik i den lille institution Korken, der drives af et forældrekooperativ, hvor forældrene deltager aktivt i institutionens dagligdag. Flere af medarbejderne og forældrene er meget interesserede i genuspædagogik og har haft pædagogiske konsulenter til at hjælpe sig i gang med det kønspædagogiske arbejde.
Mette Nielsen overvejer nu, hvordan hun skal bruge sine nyerhvervede erfaringer og viden, når hun kommer tilbage til Danmark. En mulighed kunne være at pendle til Malmø, hvor der findes flere institutioner, der arbejder med genuspædagogik og normkritisk pædagogik, som står højest på den pædagogstuderendes faglige hitliste.
"Alle skal have mulighed for en god barndom og for at blive det, de gerne vil. Det handler ikke om, at der ikke skal være køn mere. Det drejer sig om at skabe rum for diversitet og om at kunne gøre køn på mange forskellige måder," siger hun.

Genus - hvad for en fisk?
• På svensk bruges 'genus' som betegnelse for det sociale køn, mens 'kön' betyder det biologiske køn.
• Det sociale køn handler om, hvordan vi som enkeltpersoner er præget af de normer og forventninger, vores samfund har til de to køns adfærd.
• 'Genuspædagogik' er et samlet navn for forskellige pædagogiske metoder til at synliggøre og modvirke de forskellige forventninger og voksenadfærd, drenge og piger mødes med.
• Fra 2004 til 2007 kunne de svenske lærere og förskollärare tage en efteruddannelse som genuspædagog.

Sverigenus
I en rapport fra 2005 konkluderer Nordisk Råd, at 'Sverige fremtræder som det land blandt de nordiske lande, der har den mest udførlige og omfattende ligestillingspolitik på det pædagogiske område'.
Undersøgelsen viser også, at langt største­delen af den nordiske forskning i køn findes i Sverige. Se mere på nikk.no

Svenske pædagoger er lærere
De svenske pædagoger er organiseret i Lärarförbundet sammen med lærere på alle niveauer fra vuggestue, folkeskole, gymnasium og til universitet. En förskollärar arbejder med de 0-6 årige børn.