Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan lærer du børn førstehjælp
Selv de mindste børnehavebørn kan lære, hvad de skal gøre i tilfælde af en ulykke. De skal hverken give hjertemassage eller kunstigt åndedræt, men de kan tilkalde hjælp, trøste og være omsorgsfulde. En dag kan det betyde forskellen mellem liv og død
Af: Henrik Stanek
Førstehjælp kan redde liv, også når den ydes af børn helt ned til tre år. Men to ud af tre børnehavebørn kan ikke ringe 1-1-2, og hver tredje tænker heller ikke på at tilkalde en voksen, hvis en kammerat kommer til skade. Det viser en undersøgelse, hvor Børneulykkesfonden har spurgt forældre om deres børns kendskab til førstehjælp.
Generalsekretær Henriette Madsen fra Børneulykkesfonden mener, at der er stort behov for at lære børn, hvordan de skal reagere ved en ulykke.
»Tre- til seksårige børn skal ikke yde hjerte-lunge-redning, men de kan lære at identificere, hvornår nogle er kommet galt af sted, og at de skal tilkalde en voksen,« siger hun.
Fonden arbejder på at gøre Danmark til det mest sikre land i Europa for børn. Det sker gennem læring og oplysning om sikkerhed blandt forældre og pædagoger. Fonden har for nylig udgivet materialet ’Førstehjælp i børnehøjde’.
»Materialet er bygget op, så børn og voksne kan tale om forskellige ulykker og om, hvordan man kan hjælpe. Der indgår en masse lege, så børnene kan øve sig. Børnehavebørn kan for eksempel godt lære at lægge en person i stabilt sideleje, hvis de træner og gentager det gennem leg,« siger Henriette Madsen.
Børneulykkesfonden har testet ­materialet i flere børnehaver. En af dem havde succes med at bruge en halv time på det hver dag i en periode. Førstehjælp kan virke som lidt ’farligt’, da ens handlinger måske kan betyde forskellen på liv eller død. Så Børneulykkesfonden har også brugt institutionerne til at sikre, at materialet ikke skræmmer børnene.
»Børn må ikke blive så bange for, at der sker en ulykke, at de holder op med at lege, tumle og give den gas. Omvendt er det også vigtigt, at de kan hjælpe andre og tilkalde en voksen. Det skal være naturligt for dem at drage omsorg, trøste og tilkalde måske livsvigtig hjælp,« siger Henriette Madsen.

Vidste du….
at kun 1 ud af 10 børn fra 3-6 år har fået undervisning i førstehjælp?
Det viser Børneulykkesfondens undersøgelse fra 2013. Over 84 procent af alle forældre med børn på den alder ønsker, at deres børn lærer om førstehjælp.

Så mange børn kommer til skade
Hvert år kommer over 94.000 børn mellem 0-9 år til skade ved en ulykke. Det viser tal fra Institut for Folkesundhed. Samlet kommer over 170.000 børn fra 0-14 år så alvorligt til skade, at de må på skadestuen.

Førstehjælp i børnehøjde
Det pædagogiske materiale ’Førstehjælp i Børnehøjde’ er et nyt redskab til at lære børnehavebørn og elever i indskolingen at hjælpe til ved ulykker. Førstehjælp skal øves og så vidt muligt afprøves, før læringen bliver indlejret i hoved og krop. Derfor er kampagnen bygget op, så børnene lærer om førstehjælp gennem leg, teori, praktiske opgaver og aktiviteter. For eksempel følger der plancher med kampagnepakken, hvor der udspilles situationer, som børn og voksne kan snakke om og dermed finde frem til de rigtige løsninger. Med i pakken er også udstyr, som børnene kan benytte, når de selv skal prøve at udøve førstehjælpgennem rollespil.
Kampagnen sætter fokus på:
● Hvad er førstehjælp?
● Hjælp og vurdering af en tilskadekommen
● Sår og skrammer
● Forgiftninger
● Stabilt sideleje
● Ring 1-1-2
● Ambulancen.
Pakken med materialer til 25 børn koster 275 kroner inklusiv porto og kan bestilles på: førstehjælpibørnehøjde.dk

6 ting du skal vide
1. At tænke på deres egen sikkerhed og redde sig selv først ved en ulykke.
2. At hente en voksen ved en ulykke.
3. At stole på, at voksne vil hjælpe og ikke straffe, hvis nogen er kommet til skade.
4. At vide, at det altid er bedre at forsøge at hjælpe ved en ulykke end ikke at gøre noget.
5. At kunne ringe 1-1-2.
6. At lære at trøste, yde omsorg og passe på hinanden.

Førstehjælp udvikler børn på flere fronter
Ud over konkrete færdigheder er undervisningen i førstehjælp med til at udvikle børnenes sociale og personlige kompetencer. Og ikke mindst deres evne til omsorg, empati og til at tage ansvar for andre. Børnene lærer desuden:
● At de er en del af et fællesskab, hvor man kan og vil passe på hinanden.
● At de selv kan passe på kroppen, også hvis der skulle ske mindre uheld.
● At de får en bedre forståelse for deres krop og bliver mere trygge ved at udforske den motorisk.

Førstehjælp i børnehøjde er:
at trøste
at hjælpe hinanden
at holde i hånden
at blive hos den, der er kommet til skade
at lægge i stabilt sideleje
at tilkalde ambulance
at hente en voksen eller kalde på hjælp
at være en god ven.

Rollespil er et godt træningsredskab
Prøv i fællesskab at gennemspille en eller flere situationer, hvor et barn har fået et sår, og hvor én eller flere yder førstehjælp ved at rense såret og trøste. I kan eventuelt male et rødt sår med vandfarve.
Kom igennem de forskellige trin med at vaske, duppe tørt, holde såret over hjerteniveau, hvis det bløder meget, hente en voksen og trøste.
Lad bagefter børnene prøve selv på hinanden, to og to eller i mindre grupper. I små grupper kan børnene bedre hjælpe hinanden. To og to kan være en god erfaring for lidt større børn, hvis de senere står alene i en lignende situation.
Det anbefales, at den voksne undervejs hjælper og støtter de forskellige grupper for bedst muligt at sikre, at alle børn lærer det korrekt og føler sig sikre på, hvad de skal. Ligeledes er en voksen klar til
at blive hentet, når børnene skal tilkalde hjælp.

Sår og skrammer
Det er også godt at kende til førstehjælp, når en kammerat får sår og skrammer. Det er udgangspunktet for en af plancherne i materialet ’Førstehjælp i børnehøjde’. I kan tale om:
Hvad laver børnene på planchen?
Hvad kan der være sket med pigen?
Er det farligt, når det bløder?
Hvorfor er det godt at være en god ven og hjælpe andre?
Hvordan føles det, når man har slået sig?
Hvordan føles det, når nogen hjælper eller ikke hjælper?
Hvad kan man sige og gøre for at trøste en anden?
Hvordan renser man et sår?

Sådan renses et sår
Godt at vide om sår og skrammer:
● Mindre sår er hudafskrabninger og rifter. Flænger, der er mere end 1 cm i længden og gaber mere end 0,5 cm, skal syes.
● Mindre sår og skrammer renses bedst med vand og sæbe. Brug lunkent vand, så det ikke føles ubehageligt for den, der er kommet til skade. Såret vaskes og duppes tørt med et rent håndklæde eller noget køkkenrulle.
● Fortsætter blødningen, presses et rent håndklæde eller køkkenrulle mod såret. Hold eventuelt såret over hjerteniveau for at mindske blødningen. Hvis såret bløder meget eller er dybt, skal det måske undersøges på skadestuen.
● Hent hjælp hos en voksen. Er der flere til stede, er det en god idé, hvis en henter hjælp, og en bliver hos den tilskadekomne og trøster.
● Tilbyd eventuelt at sætte et plaster på, når blødningen er stoppet.
● Bliv hos den tilskadekomne og trøst, til han eller hun er helt ovenpå igen – både af sikkerheds- og omsorgsmæssige hensyn. Det er altid rart at blive trøstet og ikke så rart at sidde alene, mens de andre leger videre.

Førstehjælp skal holdes ved lige
De færreste kommer ud for alvorlige situationer, hvor de skal yde førstehjælp. Det gør, at man nemt glemmer det, man har lært. Derfor er det godt at genopfriske børnenes viden og holde deres praktiske kunnen ved lige. I kan for eksempel gøre det til en fast tradition at lære om førstehjælp hvert år efter sommerferien eller i en anden særlig uge, der passer jer godt. En dag kan det redde liv.

Kilder til denne guide: Hovedstadens Beredskab og Børneulykkesfonden og deres fælles kampagne ’Førstehjælp i Børnehøjde’ samt Institut for Folkesundhed.