Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 13
Luftkvaliteten er for dårlig
Mens ventilationen og indeklimaet er sundt i passivhuse, er det generelt alt for dårligt i almindelige institutioner, mener eksperterne.
Af: Jesper With
Det anerkendte Passivhus Institut i Darmstadt i Tyskland har foretaget flere undersøgelser, der dokumenterer, at luftkvaliteten på skoler og i børnehaver uden mekanisk udluftning er for dårlig.
»Luftkvaliteten bliver forbedret væsentligt, hvis et ventilationsanlæg med varmegenvinding sørger for en tilpas mængde ny frisk luft flere gange i timen, også om vinteren, hvor der sjældent bliver udluftet godt nok,« siger Oliver Kah, der er specialist på Passivhus Instituttet.
En undersøgelse viser, at CO2-koncentrationen i klasseværelser med mekanisk udluftning var god i 94 procent af tiden, mens den kun var i orden i 30 procent af tiden i klasselokaler med almindelig vindues­udluftning. Mængden af finstøv var betydeligt lavere end i skoler med vinduesudluftning.
Resultaterne kan overføres direkte til daginstitutioner, mener specialisten.
»Godt nok trækker man via ventilationsanlægget frisk luft ind, der også rummer partikler, men de opsamles i stort omfang af partikelfiltrene. Og færre partikler i indeluften forbedrer indeklimaet. Der kan være tale om partikler fra bilforurening eller birke- eller græspollen, som jo forårsager allergier og astma hos mange,« siger Oliver Kah. Han bakkes op af professor Geo Clausen fra DTU Center for Indeklima og Energi.
»Det ser skidt ud for indeklimaet for børn i Danmark. I en stor undersøgelse af 150 daginstitutioner og flere end 350 skoler har vi konstateret, at ventilationen var utilstrækkelig over 56 procent af stederne. I flere tilfælde var der tale om elendig ventilation. Hvorfor accepterer vi det, når vi ved, at et godt indeklima styrker børns koncentration og indlæringsevne,« spørger Geo Clausen.
Han er ikke i tvivl om, at lavenergikrav bliver reglen for nybyggeri fremover. Her kan man sikre et godt indeklima, hvis man ellers sørger for at bygge ordentligt og sikrer effektive ventilationsanlæg med partikelfiltre.