Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Hvad tegner et femårigt barn fra Zanzibar?
Abildgård Børnehave i Frederikshavn sætter fokus på ligheder mellem danske og afrikanske børn? Projektet har åbnet børnenes øjne for mangfoldighed, gjort dem nysgerrige og ­inspireret dem i deres tegninger og lege.
Af: Kurt Balle Jensen
Det ville vi
Med udgangspunkt i børnebogen ’Afrikanske børnestreger – en børnebog fra Afrika’ ville vi sætte fokus på Afrika og afrikanske børn. Vi ville i børnehøjde give børnene forskellige afrikanske indtryk og skabe mulighed for egne udtryk. Vi ville primært tage udgangspunkt i ligheder mellem danske og afrikanske børn for på sigt at gøre det nemmere for børnene også at forholde sig til forskelligheder. Vi ville lade børnene møde hinanden gennem deres tegninger. Vi ville skabe grundlag for en snak om ’dig, mig og alle os’.

Sådan gjorde vi
Vi besluttede at lave en dansk udgave af ’Afrikanske børnestreger – en børnebog fra Afrika’. Vi læste blandt andet biblioteksbøger fra Afrika og hørte afrikansk musik, hvorefter børnene tegnede. Nogle tegnede en sneboldkamp med forældrene eller noget andet typisk dansk. Andre lod sig inspirere af Afrika og lod for eksempel et baobabtræ være med i tegningen. Hvert barn valgte én tegning og fortalte den tilhørende historie. Tegningerne, historierne og portrætfotos af børnene er nu lavet til en bog.

Det lærte vi
Vi oplevede, at nogle børn blev nysgerrige og spurgte om afrikanske børn og deres forhold. De ville gerne vide, hvordan børn har det i andre lande, hvad de tænker, tegner, leger osv. Vi oplevede også, at børnene tog Afrika ind i deres lege. De kørte ikke kun Duplo-bilen hjem til mormors sommerhus, de kørte den nu også til Zanzibar. Fremadrettet vil vi i børnehaven arbejde videre med bøgerne. Børnene er stolte af deres tegninger og bog, og vi er nu spændt på, hvordan det kommende arbejde med de to forskellige børnebøger vil forløbe.

Vores råd til andre
● Præsentér børnene for forskellige afrikanske indtryk. Lad være med at romantisere eller dramatisere.
● Vær opmærksom på børnenes behov for ­bearbejdning af Afrika og afrikanske forhold.
● Lad evt. projektet tage udgangspunkt i læreplanstemaerne ’kulturelle udtryksformer og værdier’ og ’sprog’. Temaerne ’barnets personlige og alsidige udvikling’ og ’sociale kompetencer’ er også centrale.

Om projektet
Pædagog Iben Kjølby Korneliussen, Abildgård Børnehave, var sidste år i Afrika, hvor hun stod for en tegneworkshop med 20 børn fra Zanzibar. Tegningerne indgår i bogen ’Afrikanske børnestreger – en børnebog fra Afrika’. Bogen er skabt i samarbejde med SOS Børnebyerne og med støtte fra blandt andre PLS og BUPL. I Abildgård Børnehave har de lavet en lignende børnebog med danske børns tegninger, der nu sendes til 20 afrikanske børn. Vil du vide mere, så kontakt Iben Kjølby Korneliussen på tlf. 9845 8121 eller 5369 6979.