Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 43
Nedbrændt
Af:
Vores SFO brændte ned
Jeg er pædagog i Dybbøl SFO. Der er bare det ved vores SFO, den er ikke længere som de andre SFO'er. Hvorfor det? Jo vores SFO havde en tragisk skæbnedag den 8. oktober 2007. Alt brændte ned til grunden.
Nu har vi i flere uger prøvet at få vores elskede SFO op at stå igen.
Hvad gør vi nu? Vi har fået et par klasselokaler stillet til rådighed på skolen. Dem er vi ved at gøre klar og indrette os i indtil videre. Så onsdag den 7. november startede med at komme tidligt på arbejde. Vi skulle have besøg af en repræsentant fra Kreativ Hobby. Det tager lang tid at finde ud af, hvad vi havde, og hvad er nødvendigt at have igen. I forhold til branden er dette en positiv oplevelse for mange af os. Vi kan komme i gang igen.
Vi fik købt ind, dejligt, mens så kommer næste spørgsmål. Hvad gør vi med det indkøbte? Der er ikke plads nogen steder. Tænk kreativt, ja en lille plads på gangen eller et lille hjørne i et skab kan gøre underværker.
Formiddag slut. Så er tiden endelig kommet, hvor børnene kommer fra skole. Jeg skal lave julegaver med børnene. Vi har valgt at sy. Hvad laver man med 60 børn under rokerende forhold? Valget blev dækkeservietter.
Britta Kristensen
SFO, Dybbøl