Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 04
Master i 0-8-årige
En ny masteruddannelse vil opkvalificere pædagoger, der arbejder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen.
Af: Vibeke Bye Jensen
Arbejdet i vuggestuer, børnehaver, SFO'er og indskolingen bliver stadig mere differentieret og specialiseret. Pædagoger passer ikke bare børn. De sørger for, at børn udvikler forudsætninger for et godt liv i skolen og i resten af deres tilværelse. Derfor har pædagogerne brug for mere viden om nye teorier og metoder. Det skal en ny master­uddannelse i dagtilbudspædagogik hjælpe med til.
'Master i dagtilbuds- og indskolingsdidaktik', som den nye uddannelse hedder, begynder til efteråret på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) i København og Aarhus og har plads til 30 studerende.
Stig Brostöm fra DPU står for uddannelsens indhold og skal selv undervise. Han mener, at masteruddannelsen skal kvalificere pædagoger til at klare de udfordringer, der ligger i pæda­gogikken for de 0-8-årige børn.
"Pædagoger har fået flere funktioner. Som pæda­gog ude på gulvet må man derfor have langt flere kompetencer end tidligere. Man skal i langt højere grad bevidst kunne reflektere over egen pædagogik, man skal kunne dokumentere den og redegøre for den. Den tendens vil yderligere blive strammet. Det kræver, at pædagoger udvikler nye og flere kompetencer," siger han.
Pædagoger og ledere får hele tiden nye funktioner og behov for mere viden, fordi for eksempel områdeledelse, nye former for organisering samt pædagogers placering i indskolingen kræver, at de har flere teoretiske og metodiske kvalifikationer, mener Stig Broström.
"I daginstitutionerne og skolen vil pædagoger mere og mere blive udvalgt til at varetage særlige indsatser. Vi har allerede sprogpædagoger, og det vil blive mere udbredt, at pædagoger skal varetage opgaver i forhold til de andre læreplans­temaer, som de skal implementere og kvalificere kollegerne til at arbejde med i det daglige pædagogiske arbejde. Det får de brug for at videre- og efteruddanne sig til," siger han.

Anerkendelse af pædagoger. Det er ikke meningen, at masteren skal uddanne pædagoger væk fra faget. Derfor er den professionsrettet, forklarer Stig Broström.
"Man skal blive bedre til det, man gør i forvejen. Så vi satser på, at man både får kvalificeret sig selv og det område, man arbejder med," siger han.
DPU tilbyder denne uddannelse for at sende et signal om, at småbørnspædagogikken skal have en skarpere profil og et fagligt løft.
"Masteruddannelsen er en anerkendelse af, at dagtilbudspædagogik bliver betragtet som betydningsfuld, og det er en anerkendelse af pædagogers energiske, daglige arbejde," siger Stig Broström.

Ingen master på badebillet
Masteruddannelsen på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU) i København og Aarhus har plads til 30 studerende. Den består af fire moduler og tager to år. Man kan tage uddannelsen, mens man arbejder, da undervisningen vil ligge på 10 fredage i løbet af hvert modul. Men da det samtidig er et fuldtidsstudie, som ifølge Stig Broström ikke kan tages på en badebillet, må man påregne, at der i perioder vil være behov for at kunne skaffe orlov til sammenhængende studietid. Hvert modul koster cirka 17.500 kroner. På første modul vil underviserne være Stig Broström, Ole Henrik Hansen og Anders Skriver Jensen, som alle er fra forskningsenheden Barndom, læring og didaktik (småbørnsforskning) på DPU. På de følgende moduler vil der blive suppleret med andre forskere og undervisere fra DPU.