Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi giver fællesskab og skaber respekt
Pædagog Brit Glud fra Kongevejen SFO har udviklet metoden TREKS til inklusion i indskoling og SFO. Forløbet giver børnene ro og fællesskab gennem yoga, massage og samarbejdsøvelser.
Af: Marie Bille
Det ville vi
Vi ville finde en måde at arbejde med inklusion i indskoling og SFO. Da folkeskolereformen kom, skulle vi pædagoger stå for den understøttende undervisning, men ingen havde defineret, hvad det var. Vi manglede indhold til at komme ind i det læringsrum, vi nu var ansvarlige for. Det var vigtigt for os, at indholdet skulle være et supplement til lærernes undervisning og ikke et konkurrerende element. Derfor har vi udviklet en metode, TREKS: ’Tryghed, Ro, Empati, Krop og Sammenhold’. Ordene beskriver et forløb, hvor vi har fokus på nærvær og samarbejde gennem forskellige øvelser som børneyoga, massage, visualisering og fælles leg.

Sådan gjorde vi
Vi har arbejdet med at skabe den rigtige stemning i rummet. Inden børnene kommer, har vi dæmpet lyset, sat musik på og tændt et lille stearinlys. Yogamåtterne ligger klar. Her skal være ro, og børn og voksne skal bare være. Vi laver forskellige øvelser, og hver gang slutter vi af med at spørge, hvad der er særligt i dag. Svaret er 99 ud af 100 gange massagen. Vi taler hinanden op, så børnene får en fornemmelse af, at vi vil hinanden det godt, og at det her rum for ro er dyrebart. Vi tager ud på skoler med programmet, der består af et forløb på fem gange, derefter kan læreren og pædagogen i klassen fortsætte selv.

Det lærte vi
Det er vigtigt at skabe en forståelse for, hvad det vil sige at arbejde anerkendende. I skolen har der været kultur for, at hvis et barn er uroligt, så er det ud at få noget luft og ’kom tilbage, når du har mere ro på’. I TREKS handler det om at anerkende, at det kan være svært for børnene, og at de kan have mange ’myrer i numsen’, men at de skal kunne være i det alligevel. Børnefællesskaber er så vigtige, og TREKS er en ramme, som er god at bygge videre på. Børnene får et fundament for deres videre skoleliv, hvor de forstår, at der er brug for respekt og forståelse i fællesskabet.

Vores råd til andre
● Find håndbogen om TREKS på dette link: kortlink.dk/bupl/mbyn, og kontakt Brit Glud.
● Hav forståelse for, at nogle børn synes, det er grænseoverskridende at være tæt på andre.
● Arbejd med, hvordan I skaber stemningen i rummet.

Om projektet
TREKS, som er støttet med midler fra BUPL’s udviklingspulje, er et trivselsprogram, som består af nærværsaktiviteter som børneyoga, taktil massage, åndedrætsøvelser og visualisering og samarbejdsøvelser gennem leg. Programmet har til formål at etablere inkluderende fællesskaber i børnegrupper i indskoling og SFO. Bag projektet står pædagog og inklusionsvejleder Brit Glud fra SFO Kongevejen i Helsingør og Marie Dam Jensen, pædagogisk udviklingskonsulent fra Krop og Trivsel og LKT v. Gurrevejen Skole, også Helingør. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Brit Glud på tlf. 4928 1079 eller på mail: bgl38@helsingor.dk