Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Sang og musik blev hverdagskost
Videbechs Minde i Viborg ønskede at få mere sang, musik og bevægelse ind i hverdagen og satte derfor gang i projekt Musik Malle. Samtidig fik institutionen et tættere forhold til naboinstitutionen.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Med projektet Musik Malle (Musik Med Alle) ønskede vi at opkvalificere vores medarbejdere til at arbejde mere med musikaktiviteter. Samtidig ville vi gerne optimere samarbejdet med vores naboer i Nørrehus, en specialinstitution normeret til 14 børn fra 0-6 år. Det var vigtigt for os, at projektet ikke blev en kort periode med fokus på musik, hvorefter vi ville vende tilbage til tingenes normale tilstand. Med Musik Malle ville vi skabe en kultur og en ramme for, at musik kan bruges som et pædagogisk redskab på alle tidspunkter i dagligdagen, både indenfor og ude på legepladsen.

Sådan gjorde vi
Vores medarbejdere har deltaget i en række fyraftensmøder sammen med deres kolleger fra Nørrehus. Her har en musikpædagog givet dem redskaber at arbejde med, for eksempel rytmer, trommer og nye sange. Han har også givet pædagogerne redskaber til selv at skrive sange og inspireret dem til at binde musik, sang og fortælling sammen ved eksempelvis at bruge en bestemt figur som overgang fra en aktivitet til den næste. Vi holder regelmæssige refleksionsmøder, hvor vores ansatte kan sætte ord på deres tanker og rette projektet til undervejs, og pædagogerne dokumenterer løbende projektet gennem praksisfortællinger.

Det lærte vi
Før projektet blev det ofte en bestemt pædagogs opgave, når der skulle spilles og synges. Nu er musik en aktivitet, som alle kan sætte i værk. Vi har lært, at man ikke skal være musikpædagog eller kunne synge rent for at arbejde med musik i hverdagen. Vi kan høre, at pædagogerne bruger sang ved formiddagsmaden, og når børnene skal ned ad trappen eller have deres tøj på. Børnene er glade for at synge og er begyndt at digte sange om deres lege. Når vi samler børnene fra de to institutioner om sang og musik, ser de, at man godt kan indgå i fællesskaber, selvom man er forskellige.

Vores råd til andre
● Projektlederen skal brænde for opgaven, men også kunne give plads til andres idéer.
● Hold jævnlige refleksionsmøder, hvor I kan tilpasse projektet.
● Afsæt tid og vikartimer til, at pædagogerne kan deltage.

Om projektet
Musik Malle er et projekt i Børnehuset Videbechs Minde, en integreret institution i Viborg Kommune med 67 børn. Projektet skal opkvalificere alle pædagoger i institutionen samt naboinstitutionen Nørrehus med nye kompetencer. Det skal bringe musik, sang og bevægelse ind i dagligdagen med udgangspunkt i den enkelte pædagog og det enkelte barn. Musik Malle følges af Kulturprinsen i Viborg, som er et udviklingscenter for børne- og ungekultur. Det er støttet med midler fra BUPL’s udviklingspulje, der yder bidrag til udviklingsprojekter på op til 100.000 kroner. Læs mere på bupl.dk under ’Forskning’.