Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 38
Bedre løn - dårligere arbejdsvilkår
Fagbevægelsen i fællesskab og sammen med andre interesseorganisationer må give nogle bud på, hvordan overskriften Fagbevægelsen for Velfærd og Solidaritet ikke kun bliver en tom parole

Af: Lis Pedersen medlem af forretningsudvalget
824 tillidsrepræsentanter fra hele landet mødtes lørdag den 7. september under overskriften "Fagbevægelsen for velfærd og solidaritet. Hvor står vi - hvad vil vi - hvordan gør vi?"
Det er spørgsmål, som fagbevægelsen er nødt til at forholde sig til, specielt set i lyset af den nyliberalistiske politik, der bliver ført af regeringen, og som vi som pædagoger og klubfolk klart mærker følgerne af.

Under valgkampen til kommunal, -amts og folketingsvalget for snart et år siden, blev det lovet, at nu skulle ventelisterne til sygehusene væk, børnene og de ældre skulle have bedre vilkår, der skulle satses på en bedre folkeskole og et bedre uddannelsesystem, der skulle mere forskning på dagsordnen og meget andet - alt sammen forbedringer.

Men hvad er der sket siden? Vi har fået skattestop og en skrap økonomisk aftale med kommunerne, der betyder, at kommunerne må sætte forringelser på dagsorden. Forringelser der bliver tydligere og tydeligere: Kommunernes budgetter for 2003 kan ikke hænge sammen, hvilket betyder nedskæringer på daginstitutions- og klubområdet, og i det hele taget bliver det de svageste, der kommer til at betale. Omvendt bevirker skattestoppet, at de, der tjener mest, også er dem, der får mest ud af det.
Samtidig giver finansieringen af overenskomsten 2002 nu problemer, da flere kommuner ikke afsætter de aftalte midler til Ny Løn. Hvis man så presser dem til at overholde overenskomsten, betyder det nedskæringer. Det er et helt uacceptabelt forhold, at bedre løn giver dårligere arbejdsvilkår.

Hvad kan vi gøre ved det? Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen i fællesskab og sammen med andre interesseorganisationer må give nogle bud på, hvordan overskriften Fagbevægelsen for Velfærd og Solidaritet ikke kun bliver en tom parole. Vi må sammen give nogle bud på en ny politik, hvor man sikrer, at velfærden bygger på et solidarisk grundlag - det danske samfund har råd, hvis alle er med til at betale.

På konferencen i Århus var viljen til at tage og føle på. Her blev der besluttet en aktivitetsplan, hvor der blandt andet er lagt op til et stort folkeligt møde på Christiansborgs Slotsplads lørdag den 5. oktober. Samtidig skal der i forskellige fora arbejdes på en ny politik frem til første kvartal af 2003, hvor vi mødes igen til en fælles konference. Hvis du vil vide mere om beslutningerne truffet på konferencen, hvordan vi arbejder eller selv vil være med, kan du kontakte Fagligt Ansvar, som stod bag mødet den
7. september, på http://www.fagligtansvar.dk