Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 14
En messe for professionen
For at samle de aktører, som beskæftiger sig med det pædagogiske felt, og for at sætte fokus på institutionernes arbejde havde BUPL Nordsjælland inviteret til pædagogisk messe den sidste dag i april.
Af: Vibeke Bye Jensen
Selvom solen bagte venligt og varmt over Danmark, havde 250 personer valgt at opholde sig indendørs og deltage i BUPL Nordsjællands børne- og ungemesse torsdag den 30. april.
De var samlet for at lytte til bud på det pædagogiske arbejde, som foregår i de nordsjællandske daginstitutioner. I ni workshops kunne deltagerne blandt andet blive klogere på arbejdet med 'den integrerende baggrund', 'sundhed og ernæring', 'lokalhistorie og børns identitetsdannelse', 'musik og sprog i dialog med børn', 'inkluderende pædagogik' og 'pædagogik mellem intentioner og rammer'.
Tryggvi Kaldan, leder af Helsingør Kommunes familiecenter, slog tonen an med et oplæg om det gode børneliv. Han lagde vægt på, at mennesker har brug for fællesskaber, både i familien og i daginstitutionen, for at få kærlighed eller anerkendelse. Men også, at der er forskel på, hvad man får de to steder.
"Hjemme skal børnene opdrages, og det skal gøres med kærlighed, men også med autoritet og handling. I daginstitutionen skal børnene socialiseres. Her udrulles hele det demokratiske program, så de lærer at fungere sammen i et fællesskab. Men sikkert er det, at børn både har brug for vejledning og regler fra forældrene og pædagogerne," sagde han.
Til messen var ikke kun inviteret pædagoger, men også forældre og beslutningstagere fra kommunerne. Desuden var der stande med repræsentanter fra dem, der sælger ydelser eller pædagogisk materiale til institutionerne.
Ifølge formanden for BUPL Nordsjælland, Lars Christensen, er idéen med messen, at fagligheden udvikles i dialog med dem, der er optaget af pædagogik i andre sammenhænge.
"Vi tror på, at faget styrkes ved at være medspiller sammen med de andre aktører på området. Derfor tør vi godt åbne op. Pædagoger er stærke, og de kan godt tåle at blive udfordret. Messen er en del af den offensiv, vi har indledt for at bringe børn og unges liv og vilkår ud på et bredere plan og i samarbejde med andre, der vil arbejde for, at det bliver bedre," sagde han.
Det er første gang, messen afholdes, og der er planer om at gentage succesen igen til næste år.