Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 08
Farvel til fast rente
Lidt flere penge til pensionisterne. Med den begrundelse flytter PBU 33.000 medlemmer fra en fast, men lav gennemsnitsrente til en mere flydende rente.
Af: Steffen Hagemann
33.000 medlemmer af PBU, pædagogernes pensionskasse, skal den 1. juni ud i et stort skift. Den dag bliver deres pensionsopsparing flyttet fra gennemsnitsrente, der sikrer dem et fast udbytte af deres opsparing, til markedsrente, der følger markedets op- og nedture. Den beslutning har en enig bestyrelse i PBU truffet.
Dermed kan pædagogerne sandsynligvis se frem til et større afkast af deres pensionsopsparing, siger PBU's direktør Leif Brask-Rasmussen. Men der er selvfølgelig en risiko ved skiftet, understreger han.
"Der er altid risiko ved opsparing. Det kunne man se under finanskrisen. Men efter vores opfattelse bliver risikoen mindre, end den er nu," siger han.

Fastholder værdien. Med markedsrente vil PBU bedre kunne følge den økonomiske udvikling i samfundet, og dermed vil det blive nemmere at fastholde realværdien af pension, så den ikke bliver udhulet af inflation, fremhæver direktøren.
PBU har været nødt til at føre en ensidig investeringspolitik, primært i sikre obligationer, for medlemmer på gennemsnitsrente. Men sikkerhed sikrer ikke det optimale udbytte af investeringerne.
"Når vi flytter over til markedsrente, får vi den rente, som tilskrives hvert år. Derfor kan vi føre en bred investeringspolitik med ejendomme, obligationer, aktier og statspapirer. Vi kan have mange æg i mange kurve. Ellers lægger vi alle æg i en kurv. Risikoen bliver mindre på den lange bane," siger Leif Brask-Rasmussen.
Det er kun måden at tilskrive rente på, som vil ændre sig for de 33.000 medlemmer. De flytter ikke regulativ (ordning). Langt de fleste medlemmer af PBU får allerede afkast efter markedsrenten gennem Pensionspakken.
Pensionister vil ikke blive berørt af ændringen. Når man går på pension, kommer man automatisk på gennemsnitsrente, så man ved, hvor mange penge man har hver måned.
Alle berørte medlemmer af PBU vil få et brev, som forklarer ændringen.

Gennemsnitsrente
Med en gennemsnitsrente svinger pensionen ikke med markedets udsving. Renten er fastsat af Finanstilsynet og er p.t. på 1,6 procent. Det betyder, at PBU skal sørge for, at der hvert år tilskrives 1,6 procent i rente af din opsparing. Hvis der kan gives mere end 1,6 procent i rente, gives det som bonus.
PBU skal sørge for, at der hele tiden er lagt penge til side til de udsving, som er på markedet, så pensionskassen mindst kan give 1,6 procent i rente. Særligt efter en finanskrise betyder det, at der skal lægges penge til side. Det giver mindre bonus. I det kommende lange stykke tid forventes det ikke, at gennemsnitsrenten vil være mere end 1,6 procent.

Markedsrente
Med markedsrente får man det direkte afkast af investeringerne. Markedsrenten følger udviklingen på de finansielle markeder, og derfor vil afkastet variere fra år til år. Nogle år kan det være højt, andre gange kan man tabe penge. Men set over en årrække har markedsrenten historisk set givet et højere afkast end gennemsnitsrenten.