Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 02
OK 2011: Nye pædagoger skal have højere løn
Højere startløn og særlige stillinger skal løfte pædagogers løn. Det er den strategi, BUPL's hovedbestyrelse har valgt, når lønkravene skal forhandles.
Af: Steffen Hagemann
Der er ikke mange penge at forhandle om ved dette års overenskomstforhandlinger. Sådan har forhåndsmeldingerne lydt fra både arbejdsgivere og lønmodtagere. Hvor mange penge vides ikke, men nu har BUPL's hovedbestyrelse besluttet, hvordan man ønsker de penge fordelt, som pædagogerne får.
Det munder ud i to lønkrav: højere startløn og særlige stillinger. Den højere startløn hænger nøje sammen med BUPL's hovedkrav om ligeløn til alle offentligt ansatte, siger BUPL's formand Henning Pedersen.
"Når man hæver pædagogers startløn, tage man et lille skridt i retning af at opnå en større grad af ligeløn, end vi har i dag," siger han.
Det er altså kun de pædagoger, der kommer ind i faget, som i første omgang vil få glæde af den lønstigning, erkender Henning Pedersen.
"Vi kommer ikke til at hæve lønnen for alle, som vi gjorde sidste gang, hvor alle steg tre løntrin. Det er kun dem, der kommer på startløn. Men det skulle have en afsmittende virkning fremadrettet, for en højere startløn vil være afsættet for den videre lønudvikling."

Særlige stillinger. Sammtidig vil BUPL arbejde for at få indført en helt ny stillingskategori, som vil give almindelige pædagoger en avancementsmulighed i den almindelige overenskomst.
Kravet til de særlige stillinger, som BUPL vil foreslå, skal være, at man har en særlig viden eller særlige erfaringer, som kan bruges i den pågældende stilling. Man kan for eksempel have videreuddannet sig eller have særlig erfaring med integrationsarbejde.
Kommunerne efterspørger pædagoger med videreuddannelse, erfaringer og kompetencer til særlige stillinger, påpeger Henning Pedersen.
"Strategien er netop, at en særlig viden og særlige kompetencer omsætter sig i en højere løn. Det drejer sig ikke om, at den enkelte pædagog bliver belønnet for at have taget efter- eller videreuddannelse, som vi kender det fra lokallønnen. Det handler om, at kommunerne skal oprette stillinger, som forudsætter en særlig viden til at løse en bestemt opgave, og så kan man blive indplaceret på et højere løntrin end pædagoger i øvrigt," siger han.

ORDBOG
Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) er forhandlingsfællesskabet, som repræsenterer 548.000 af 630.000 ansatte i de 98 kommuner og de 5 regioner.
KTO har 46 medlemsorganisationer, heriblandt BUPL og FOA samt Danmarks Lærerforening, hvis formand, Anders Bondo Christensen, også er formand for KTO.
KTO forhandler med de kommunale og regionale arbejdsgivere om blandt andet generelle lønforhold, barsel, ferie samt medindflydelse og medbestemmelse.