Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 05
Leder: Uligheden stiger i disse år
Omsorg og udvikling for børn og unge er da en klar samfundsmæssig interesse, så socialministeren skulle meget hellere koncentrere sig om at skabe ordentlige vilkår for daginstitutionerne.
Af: John Langford - medlem af forretningsudvalget
Kommunerne som helhed vil helst have sammenhæng mellem, hvad man gør, og hvad man gerne vil gøre. Der skal være en sammenhæng mellem målsætningerne i daginstitutionernes virksomhedsplaner og personalepolitikker og virkelighedens børne- og ungepolitik. Gennem de sidste år har mange kommuner i landet således iværksat mange initiativer, der skulle virke for denne sammenhæng og styrke mulighederne for at gøre det, man siger, man gerne vil, og har i den forbindelse blandt andet arbejdet meget målrettet med udvikling af lederrollen.
Men regeringen har gennem sin meget snævre kommuneaftale med KL lagt store sten i vejen for, at der kan være en ordentlig sammenhæng mellem ressourcer og politikker på området. Og man har gennem meget hård økonomistyring fjernet ethvert overskud til fleksibilitet på daginstitutionsområdet.

Og nu vil regeringens konservative socialminister så rette op på forholdene ved at at åbne for private daginstitutioner med mulighed for fortjeneste På den måde kan de mest ressourcestærke borgere vælge at få de kommunale penge i hånden - og så selv sikre en ordentlig kvalitet gennem ekstra betaling i en privatejet institution...

Det er et kæmpeskred i hele tankegangen om helhed og sammenhæng i børn og unges liv og om barnets udvikling som et samfundsmæssigt anliggende. Man ser bort fra den anerkendte viden om, at børneinstitutioner kan medvirke til at bryde den negative sociale arv, at flere og flere børn i dagens Danmark "passer sig selv", og at knap hver tiende dansker i dag er fattig - ganske vist i en statistisk kortvarig periode. Og hvert femte danske barn er fattigt efter den standard, vi måler med her i landet. Det er Socialforskningsinstituttets nyeste forskning, der påpeger disse forhold, og forskningen om ulighed viser også, at uligheden er stigende i disse år.
Det er i den sammenhæng, man skal se socialminister Henriette Kjærs udspil om diverse private valg og muligheder.

Det er meget vanskeligt at se, i hvis interesse forslaget om privatisering er. Næppe i børnenes, og dermed også i en meget tvivlsom samfundsmæssig interesse. Omsorg og udvikling for børn og unge er da en klar samfundsmæssig interesse, så socialministeren skulle meget hellere koncentrere sig om at skabe ordentlige vilkår for daginstitutionerne.

I den politiske virkelighed handler det nu mere end nogensinde om en værdidiskussion sammen med en ressourcediskussion, så vi rent faktisk får fastholdt centrale værdier i vores samfund og holder børns tarv og udvikling uden for profithensyn.
Derfor må vi - hvor som helst vi arbejder og engagerer os - gøre vort bedste for at modvirke det væsentlige skred i de samfundsmæssige værdier, vi står overfor.