Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 01 Børn&Unge som e-paper
Pædagoger får mindst ud af at uddanne sig
Af: Signe Rosa Skelbæk
En pædagog tjener i gennemsnit 14,1 millioner kroner efter skat i et helt arbejdsliv. Beløbet lyder måske af meget, men det placerer pædagogerne nederst på listen over livslønindtægter sammenlignet med andre mellemlange, videregårende uddannelser.
Tallene er fra en ny rapport fra AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), der sammenholder forskellige uddannelser med den forventede disponible livsindkomst. Den gennemsnitlige livsindkomst for uddannede med en mellemlang videregående uddannelse er 17,3 millioner kroner, 3,2 millioner kroner mere (efter skat), end hvad pædagogerne tjener. Til sammenligning forventes en ufaglært at tjene 11,6 millioner kroner.
»Det er dybt problematisk, at uddannelsen til pædagog kaster så lidt af sig i forhold til andre uddannelser af samme længde. Når man tænker på, hvor vigtigt et job vi har, så skal det også anerkendes og afspejles på lønsedlen. Forskning viser tydeligt, at det job, som pædagoger besidder, er afgørende for børns udvikling og trivsel, og det skal lønnen udtrykke,« siger BUPL’s formand, Elisa Bergmann.