Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 28
Firmaer støtter samtaler om sorg
Med støtte fra sponsorer regner Børns Vilkår med at tilbyde 300 børn, der har mistet, plads i en sorggruppe inden året er omme. Her får de lejlighed til at snakke om deres sorg med andre børn i samme situation
Af: Morten Bonde Pedersen
Børn, der har mistet en forælder eller en bror eller søster, har ofte gavn af at snakke med andre børn i samme situation. Derfor har Børns Vilkår indbudt private og firmaer til at sponsorere sorggrupper over hele landet.
Med en kampagne, der begyndte i maj, inviterede organisationen firmaer til at tegne sponsorater på 5000 kroner. For det beløb kan man give et barn en plads i en sorggruppe gennem et halvt år. Målet var at give plads til 300 ekstra børn, inden året er omme, og det mål regner Børns Vilkår med at nå.
I dag rummer listen over sponsorer godt 30 navne, hvoraf mange har givet mere end 5000 kr. De fleste er erhvervsvirksomheder, men også organisationer som Dansk Sygeplejeråd har givet penge. Og flere sponsorerer er på vej, lover Birk Christensen, der er sekretariatschef i Børns Vilkår.
"Vi er fortrøstningsfulde med, at vi skal nå vores mål. Det gik langsomt i begyndelsen, men jeg regner med, at vi når op på de 1,5 millioner kroner, der skal til for at hjælpe 300 børn," siger han.
Birk Christensen oplyser, at Børns Vilkår er i gang med at etablere nye sorggrupper for nogle af de penge, der allerede er kommet ind. Blandt andet kommer der nye grupper i Odense, Århus, Vordingborg og Helsinge.
Det er ikke kun Børns Vilkår, der driver sorggrupper. Også Kræftens Bekæmpelse, flere kommuner, grupper af private, kirker og en række mindre organisationer tilbyder børn og unge at mødes og hjælpe hinanden gennem sorgen. En gruppe består typisk af 8-12 børn. I de grupper, som Børns Vilkår driver, mødes de typisk nogle timer en gang hver tredje uge.

Stort behov. Cirka 4000 børn og unge mister hvert år et nært familiemedlem. Og selvom mange skoler og børnehaver har sorgplaner og sorgberedskaber, er det langt fra nok til at hjælpe børnene og de unge til at komme videre efter at have mistet et nært familiemedlem, mener psykoterapeut Karen Nielsen.
Hun har arbejdet som leder af sorggrupper gennem tre år i København og Roskilde.
"Sorg- og kriseberedskaberne i skolen handler som regel kun om, hvad der skal ske i den akutte situation. På skolerne er man typisk ikke opmærksomme på, at problemer, som barnet oplever her og nu, kan skyldes begivenheder, som ligger to eller tre år tilbage. Vi oplever, at holdningen nogen gange går i retning af "nu må du da være ovre det"," forklarer hun.
Karen Nielsen fortæller, at mange børn, som begynder i en sorggruppe, allerede har afsluttet et sorg-forløb på deres skole. Typisk kommer børnene først til en sorggruppe måneder - eller endda år - efter, at de har mistet.
"Som regel går der måneder, inden barnet eller den unge har fundet sig selv igen og kan tale med andre om det, der er sket. Derfor anbefaler vi direkte, at de venter med at komme."

Bliver mobbet. Udover at vare længere end et typisk sorgforløb i skolerne, rummer sorggrupperne også den fordel, at deltagerne får lejlighed til at møde ligesindede, som de kan spejle sig i.
"Børn, der har mistet, føler sig tit anderledes, og nogle bliver mobbet i skolen. Derfor har de stor gavn af at opleve, at de ikke er de eneste i den situation, og mange holder også sammen, efter at gruppen bliver opløst," siger Karen Nielsen.
Sorggruppelederen fortæller, at mange børn, som har mistet, skifter skole. Som regel fordi, de vil begynde på en frisk et sted, hvor de ikke er kendt som hende eller ham, der har mistet en far:
"Men det betyder også, at de kommer til et sted, hvor ingen, eller kun få, kender deres historie. Det betyder, at de har sværere ved at blive set og forstået. Derfor har de brug for at komme i et forum, hvor de møder børn og voksne, der forstår dem. Når de for eksempel siger: "Jeg ville ønske, det var min mor, der var død i stedet for min far," så gælder det om at forstå, at de bare prøver at fortælle, hvor meget de savner deres far."

Læs mere om sorggrupper på www.boernsvilkaar.dk eller Kræftens Bekæmpelse www.cancer.dk