Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 35
Generalforsamlinger 2004; BUPL Fyn; Tæt på fynsk topkarakter
Livlige og skarpe debatter. Indspil ude fra marken. Tætte afstemningsresultater. Kampvalg. Godt humør. Og en gang bøllebank til Børn&Unge
Af: Ivan enoksen
Generalforsamlingen hos BUPL Fyn havde det hele. Oven i købet blev den holdt 2. oktober, datoen på hvilken danskerne for 32 år siden stemte sig i de europæiske fællesskaber. Præstationen - altså ikke på afstemningsdagen dengang, men på generalforsamlingen i lørdags - var til 13, men der kan ikke gives mere end et 11-tal. Kun 112 af fagforeningens 4500 medlemmer havde fundet vej til Odense Congress Center, og så sløjt et fremmøde trækker selvfølgelig ned.
Marianne Carlsen kom i sin beretning fra arbejdet i hovedbestyrelsen, hvor hun er den ene af to fynske repræsentanter, blandt andet ind på indførelsen af læreplaner i daginstitutioner.
"Undervisningsminister Ulla Tørnæs har så travlt med at presse unge gennem uddannelsesvæsenet. Sjovt nok har hun aldrig selv færdiggjort en uddannelse."
Bjørn Heinfelt, SFO-leder i Assens, fandt det tilsvarende paradoksalt, at lærerplanerne er indført af en Venstre-regering.
"Læreplaner er jo reelt udtryk for kommunistisk politik," mente han.

Årup rykker. Formanden for BUPL Fyn, Lars Søgaard, konstaterede med udgangspunkt i situationen i Ryslinge Kommune, hvor der i sidste uge blev strejket mod nogle usædvanligt barske nedskæringsplaner, at den pædagogiske faglighed er under hårdt pres.
"Det er ikke forandringens vinde, der kan slå en pædagog ud af kurs. Dem er vi så vant til. Det, der kan slå en pædagog ud af kurs, er, når rammerne bliver så dårlige, at det er umuligt at udføre et fagligt forsvarligt arbejde. At gå hjem fra arbejde med en oplevelse af, at der var nogle børn med et behov, som man ikke kunne nå at tilfredsstille, slider på sjælen. Altså: Det betaler sig at investere i børn. Det er det budskab, vi forsøger at sælge til politikere over hele Fyn. Kvalitet i daginstitutioner, gode rammer og gode normeringer gør en forskel. Forskerne ved det, og vi ved det," sagde Lars Søgaard, som i sin morgenavis samme dag havde fundet en solstrålehistorie.
"Der stod, at Årup Kommune har besluttet at forbedre personalenormeringen. Det kan altså lykkes."

Fusion med SL. Fra en af de fynske BUPL-veteraner, Lasse Ranten, som nu arbejder på det dagbehandende område, var der fremsendt to forslag. Det ene indebar, at forbundet skulle overtage ansvaret for dette område fra BUPL Fyn, og det andet, at der tages initiativ til et meget tættere samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund på lokalt plan.
Ingen af forslagene blev vedtaget, men især sidstnævnte fik sat gang i en diskussion om, hvornår det er tiden at gå i fusionsforhandlinger med SL. Før eller efter kommunalreformen.
"Vi må have stillet et andet og stærkere hold. Nok så megen faglighed gør det ikke alene. Hvis vi ikke har styrken, så taber vi. Hva' med at spørge medlemmerne, hvad de synes om en fusion med SL," foreslog Johs. Nissen.
"Jeg er enig med intentionen i Lasse Rantens forslag, som jo er, at vi skal fusionere, men jeg mener, at det ville være hasarderet at igangsætte et fusionsprojekt sideløbende med den kæmpemæssige opgave, det bliver at skulle forhandle medarbejdernes forhold i de nye storkommuner," sagde Lars Søgaard.

Meningsfuld aktivering. På sidste års generalforsamling fik BUPL, med formandens ord, et kærligt los for at forsømme arbejdsløshedsarbejdet. Siden er der kommet gang i sagerne, og på generalforsamlingens bord lå et forslag fra en gruppe arbejdsløse, som blandt andet pålagde BUPL at arbejde imod aktivering af ledige pædagoger i daginstitutioner. Ledige skal i stedet ansættes på helt normale vilkår, er synspunktet.
Med forslaget fulgte en ansøgning om økonomi til en pjece, som blandt andet skal afmystificere systemets "mærkelige" breve og lette forståelsen af indholdet.
Forslaget blev imødekommet i modificeret form. I stedet for det rigoristiske forbud mod aktivering blev vedtaget en formulering om, at aktivering kun skal foregå, hvis den har et perspektiv for den ledige.
Ellen Vestergaard, talsmand for forslagsstillerne, var alt i alt godt tilfreds.
"Vi er blevet synlige, vi er blevet samlede, og vi er blevet stærkere," konkluderede hun.

Nej til direkte valg. Som på adskillige andre generalforsamlinger gav forslaget om valg af forbundsledelse ved urafstemning anledning til stor debat.
Formand Lars Søgaard kaldte forslaget "ret friskt" og gik, i modsætning til bestyrelsens flertal, ind for det.
Det samme gjorde Lasse Ranten vistnok. Han omtalte i hvert fald den nuværende, indirekte valgmetode som "god, gammeldags og stalinistisk".
Bestyrelsesmedlem Michael Munk Pedersen mente, at der ikke er nogen demokratisk kvalitetsforskel på de to metoder, mens Sussi Damgaard, ligeledes fra bestyrelsen, var entydigt imod forslaget om urafstemning: "Hvis man vil præge tingene, må man godt rejse sig fra sofaen og gå lidt længere end ned til postkassen," sagde hun.
For forslaget stemte 33, mens 48 var imod.

Fagbladet i modvind. Bøllebankene til Børn&Unge skyldtes, at bladet har bragt en artikel med en institutionsleder i Odense, som for det første ikke er medlem af BUPL, og for det andet har været involveret i adskillige sager om et sjældent betændt psykisk arbejdsmiljø. Artiklen er siden blev fulgt op af endnu en, hvor en af de mange, som har forladt arbejdspladsen, fortalte om sine oplevelser.
"Det blev det ikke bedre af. Den sidste var mindst lige så slem som den første. Jeg har henvendt mig til redaktionsledelsen, men fået et arrogant og uforskammet svar. Derfor har jeg bedt om at få Børn&Unge sat på dagsordenen i hovedbestyrelsen," fortalte Anette Lukasiewicz, fynboernes andet hovedbestyrelsesmedlem.
Hele to kampvalg skulle der til, før bestyrelsen var på plads. Tommy Bredal slog med stemmerne 50-45 Michael Munk Pedersen i kampen om den ene af posterne som suppleant til hovedbestyrelsen, mens seks kandidater kæmpede om fem pladser som menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen: Formand Lars Søgaard, HB-medlem Marianne Carlsen, HB-suppleant Tommy Bredal, bestyrelsesmedlemmerne Rikke Hunsdahl, Michael Munk Pedersen, Yvette Christoffersen og Helene Svejgaard Nielsen, alle genvalgt. Bjørn Heinfelt blev nyvalgt. Næstformand og kasserer Hanne Mikkelsen, HB-medlem Annette Lukasiewicz, HB-suppleant Leif Rasmussen samt bestyrelsesmedlemmerne Sussi Damgaard, Anne Lund Nielsen, Jeanet Gram og Karin Pedersen var ikke på valg i år.