Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 07
TEMA. SOCIAL DUMPING: Det er klokkeklart for galt
Pædagogernes fællestillidsrepræsentanter græmmes ved tanken om, at fattige østeuropæere udnyttes som billig arbejdskraft i og omkring daginstitutioner.
Af: Peter Andersen
Michael Juul Thorup, FTR Esbjerg Kommune
Hvad synes du om, at kommuner bruger arbejdskraft, som ikke er dækket af en dansk overenskomst?
»Det synes jeg ikke godt om. Kommuner kan ikke have arbejdere, som ikke følger danske overenskomster. Det er klokkeklart.«
Har du selv været ude for, at din kommune har gjort brug af ikke-overenskomstdækket eller ligefrem illegal arbejdskraft?
»Jeg har set og hørt om udenlandske medarbejdere, men ved ikke, hvad de har fået i løn.«
Hvad mener du, der skal gøres for at dæmme op for social dumping?
»Kommunerne skal sikre sig, at entreprenører og underleverandører har medarbejdere, der er lønnet efter danske overenskomster. Det skal stå i kontrakten.«

Jesper Kragh, FTR Randers Kommune 
Hvad synes du om, at kommuner bruger arbejdskraft, som ikke er dækket af en dansk overenskomst?
»Det er forkert. Det underminerer den danske model.«
Har du selv været ude for, at din kommune har gjort brug af ikke-overenskomstdækket eller ligefrem illegal arbejdskraft?
»Det ved jeg ikke, om kommunen har gjort. Jeg håber det ikke.«
Hvad mener du, der skal gøres for at dæmme op for social dumping?
»Man kunne udarbejde sociale klausuler, når man laver offentlige investeringer. Man kunne også ændre reglerne, så det kræver en dansk overenskomst at arbejde med offentlige byggerier i Danmark. Det skulle simpelthen ikke være muligt at komme til Danmark og underbyde den danske arbejdskraft. Det kan være fint med udenlandsk arbejdskraft, men det skal som minimum være til danske lønninger.«

Lise Ravn Jeppesen, FTR Assens Kommune
Hvad synes du om, at kommuner bruger arbejdskraft, som ikke er dækket af en dansk overenskomst?
»Det er stærkt betænkeligt at bruge leverandører, der underminerer vores løn. Det er ikke acceptabelt. Alle er velkomne, men det skal være til en løn, de kan leve af, og de skal i hvert fald ikke underminere vores.«
Har du selv været ude for, at din kommune har gjort brug af ikke-overenskomstdækket eller ligefrem illegal arbejdskraft?
»Nej. Men jeg har læst i avisen, at Assens kommune ikke har regler for, hvordan man undgår den slags.«
Hvad mener du, der skal gøres for at dæmme op for social dumping?
»Kommuner skal opstille betingelser i forhold til entreprenører, der skal arbejde for kommunen – ligesom der skal være orden i regnskaberne og den slags.«

Anne-Lise Sievers, FTR Nordfyns Kommune
Hvad synes du om, at kommuner bruger arbejdskraft, som ikke er dækket af en dansk overenskomst?
»Hvis man arbejder i Danmark, arbejder man på danske overenskomster. Det er uhørt, hvis arbejdsgiverne kan finde på andet. Det kan jeg ikke acceptere.«
Har du selv været ude for, at din kommune har gjort brug af ikke-overenskomstdækket eller ligefrem illegal arbejdskraft?
»Mig bekendt har kommunen ikke brugt underbetalte medarbejdere til offentlige byggerier.«
Hvad mener du, der skal gøres for at dæmme op for social dumping?
»Det største problem er, at vi ikke har styr på de private virksomheder, men kommunen skal stille krav til entreprenører. Det er fint, hvis fagforeninger går ind på eksempelvis byggepladser og tjekker, om folk får løn til overenskomsten. Jeg håber, min kommune vil tage affære, hvis man opdager, at firmaer ikke betaler folk på lige fod med alle andre.«

Jacqueline Sporon-Fiedler, FTR Køge Kommune
Hvad synes du om, at kommuner bruger arbejdskraft, som ikke er dækket af en dansk overenskomst?
»Det er overhovedet ikke okay. Jeg går ud fra, at man gør det for at spare penge, men det er kommunens ansvar, at alle har ordentlige arbejdsvilkår.«
Har du selv været ude for, at din kommune har gjort brug af ikke-overenskomstdækket eller ligefrem illegal arbejdskraft?
»Jeg har ikke hørt om det. Vi har faldende børnetal, så der bliver ikke bygget så meget.«
Hvad mener du, der skal gøres for at dæmme op for social dumping?
»Politikerne, der træffer beslutninger om et byggeri, skal være opmærksomme på, at der følger nogle ting med, hvis man vælger det billigste tilbud. Kommunerne skal stille krav og følge op på, om kravene bliver fulgt.«