Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 17
Online med forældrene
I børnehaven Myretuen er papir snart en saga blot. Praktiske beskeder om skarlagensfeber, lus og "Husk lige cyklen i morgen" kan forældrene læse på computeren derhjemme. En stor del af den daglige kommunikation mellem pædagoger og forældre er gået online. Det giver mere tid til børnene
Af: Birgitte Avnesø
Der er kommet mere ro på, når Birte Gammelmark henter sin seksårige datter Kathrine i børnehaven. Den tid hun tidligere brugte på at nærlæse nye beskeder på opslagstavlen, bliver nu investeret i datteren.
"Det er rart, at jeg kan bruge de fem minutter på Kathrine og se, hvad hun laver. De praktiske informationer kan jeg læse på computeren, når jeg kommer hjem. Jeg behøver ikke skynde mig så meget," siger Birte Gammelmark.
Sammen med de øvrige 56 forældrepar i børnehaven Myretuen i Billund fik hun i januar et password, og siden har hun haft adgang til den del af institutionens hjemmeside, der kun er for forældre og personale.
Her kan hun via blandt andet opslagstavle, dagbog, kalender og billedgalleri orientere sig om dagligdagen og kommunikere med de øvrige forældre.
"Hjemmesiden er et udmærket forum. Den kan ikke erstatte samarbejdet og dialogen med pædagogerne, men opslagstavlen og dagbøgerne giver en god mulighed for at få fulgt op på, hvad der sker i Myretuen, hvis jeg ikke lige har været i institutionen et par dage," siger hun.

Skeptisk leder. Det er efterhånden tre måneder siden, at "myretuen.e-kids.dk" blev en integreret del af dagligdagen i institutionen. Det kom i stand, da Myretuen fik tilbuddet om at blive testinstitution for en ny hjemmeside målrettet forældrene.
I teorien fint, men det var ikke uden skepsis, at leder Lisbeth Østergård sagde ja. Dels havde institutionen allerede en hjemmeside, og den brugte forældrene stort set ikke. Dels frygtede Lisbeth Østergård, at hun kom til at bruge oceaner af den tid, som i forvejen er knap. Og så var der jo også alt det tekniske...
Alligevel sprang hun ud i det i erkendelse af, at internettet er et medie, der er kommet for at blive - også i daginstitutionerne. I dag har hun svært ved at tøjle sin begejstring over den teknik, der har gjort kommunikationen mellem
forældre og pædagoger lettere.
"Jeg er helt solgt! Inden vi sagde ja, var jeg modstander af hjemmesider som forum for kontakt. Der skal være personlig kontakt mellem forældre og personale. Men jeg synes, at begge dele har sin relevans. Mediet er her, hvad enten vi vil det eller ej. Spørgsmålet var, om det bare ville blive en ny tidsrøver. Det blev det ikke. Vi bruger siden aktivt, og nogle ting er blevet mere kvalificerede. Blandt andet er dialogen mellem pædagoger og forældre blevet mere målrettet," siger Lisbeth Østergård.
Det gælder for eksempel, når barnet hentes og bringes.
"Før blev meget af tiden brugt til udveksling af praktiske oplysninger. I dag oplever forældrene, at de kan få sagt ordentligt farvel eller modtage deres barn på en god måde, når de kommer. Nu kan de dels bruge tiden på barnet, dels snakke med pædagogen om, hvordan barnet har haft det. Fokus er på barnets trivsel, og den daglige kontakt mellem forældre og pædagoger handler nu mere om barnets tarv og udvikling end om praktiske beskeder. Dem kan forældrene læse derhjemme. Vi har fået mere luft," siger Lisbeth Østergård.
Hun og de øvrige pædagoger er dog meget opmærksomme på, at der er en grænse, når det handler om at kommunikere via internettet.
"Forældre, der kommer med emner, som barnet ikke skal høre - for eksempel skilsmisse - opfordrer vi til at bruge postsystemet. Såvel pædagoger som forældre finder ud af, hvor grænsen går mellem at skrive eller have personlig kontakt. Den respekt skylder vi hinanden. Det er en vurdering, hvornår det skal være det ene eller det andet. Jeg er bestemt ikke interesseret i, at den personlige kontakt mellem forældre og pædagoger bliver overtaget af mail-systemet, men det er heller ikke tilfældet," understreger Lisbeth Østergård.

Frygtede teknikken. Hjemmesiden består af to dele. Den offentlige hjemmeside, der kan ses af alle, og den private, der kræver password. Det er den sidste del, der er den interessante, og den, der gjorde udslaget for, at Lisbeth Østergård kunne se mening med galskaben.
"Vi bevarer kontakten til omverdenen med den offentlige hjemmeside og får en øget kontakt til forældrene. Det betyder, at vi snart kan afskaffe alt det papir, der cirkulerer," fortæller Lisbeth Østergård.
Bekymringerne om tekniske prøvelser og tidsrøveri i det uendelige er gjort til skamme. Det århusianske firma, der har leveret skabelonen, dukkede op en dag, brugte halvanden time sammen med Lisbeth Østergård og kørte så hjem igen.
"Jeg tænkte: Hjælp! De kan da ikke bare lade mig sidde her og sejle min egen sø! Men systemet viste sig at være nemt at betjene - både for mig og for personalet. Vi har ikke engang brugt et personalemøde på det. Jeg frygtede, at det ville tage længere tid og være uoverkommeligt, for det var vores første hjemmeside. Men det er meget simpelt," siger Lisbeth Østergård, der siden har indkøbt endnu en computer. Den står i køkkenet og bruges især af "flyderen" - den pædagog, der har det overordnede ansvar for børnene. Hun bruger den til at læse beskeder fra forældre - for eksempel om syge børn, der ikke kommer den dag. Og så er den blevet et populært sted for børnene, der gerne sidder og bladrer i billedgalleriet.
Siden forældrene gik online, har de orienteret sig om stort og småt via hjemmesiden. Det kræver naturligvis, at forældrene har adgang til computer og internet, og det har de fleste.
"Kun tre forældrepar ud af 57 er ikke på. To af dem, fordi de ikke har internet, og en familie har valgt det fra, fordi deres barn skal i skole til sommer. Jeg er vildt overrasket over, at så mange er online, men det er selvfølgelig positivt. Hvis kun halvdelen af vores forældre var på, var vi jo lige vidt. Jeg gider ikke lave dobbeltarbejde," siger Lisbeth Østergård.

Overvågning. Hun ved præcis, hvilke forældre der logger sig på, og hvem der aldrig er der. Fra sit kontor i hjertet af institutionen kan hun på sin egen computer følge forældrenes trafik på hjemmesiden og derigennem se, om de åbner den post, hun sender dem.
"Det er vigtigt, at jeg kan det, så jeg ved hvilke forældre, der ikke er på og dermed skal nås med et stykke papir," siger Lisbeth Østergård, der erkender, at hun på sin vis overvåger forældrene. Der har dog ikke været kritiske røster fremme på den konto fra forældrene, understreger hun.
James Hillerström er en af de forældre, der er en hyppig gæst på hjemmesiden. Også han er begejstret for den nye informationskilde og besøger siden en til to gange om dagen.
"Det er sjovt at læse, hvad der sker i løbet af dagen, og det er blevet nemmere at få oplysninger. Jeg får overblik med det samme. Det er rart ikke at være bundet af at skulle kigge forskellige steder i børnehaven, når jeg henter, men i stedet kan gøre det om aftenen, når jeg har tid. Vi misser heller ikke så mange tidsfrister og glemmer tilmeldinger. Vi har tilmeldt os en mail-service, så nu får vi en mail dagen før, der skal ske noget særligt, eller der er en tilmeldingsfrist. Det er ret smart," siger James Hillerström.
Han nyder også godt af - sammen med sin søn Arn på tre år - at kigge billeder fra dagliglivet i institutionen. Skal han i kontakt med et andet forældrepar, løber han børnegalleriet igennem. Her er foruden billeder af alle børnene, oplysninger om navn, adresse, forældres navn og mailadresser. På opslagstavlen kan han få praktisk viden om udbrud af sygdom, lus eller andet. Kalender-funktionen holder ham opdateret på dagens begivenheder som børnefødselsdage eller udflugter.
"Forældrene har fået et større overblik over hele institutionens liv, og de giver udtryk for, at de oplever det som noget værdifuldt. Vi lægger for eksempel alle billeder fra dagligdagen ud på hjemmesiden. Så kan forældrene sidde hjemme i stuen og se på billederne sammen med deres barn, og det giver en god snak om dagligdagen. Forældrene trækker børnehavelivet med hjem. Det havde jeg ikke selv tænkt på, men det er klart en kvalitet," siger Lisbeth Østergård.

Gang i debatten. Der er også lavet et debatforum, hvor forældre og pædagoger kan udveksle meninger. Og det gør de.
Eksempelvis har der været en livlig debat om roderiet i garderoben. Og ja, det roder, erkender Lisbeth Østergård, og det er der en grund til.
"En af forældrene skrev, om vi ikke kunne sortere tøjet i garderoben, og jeg svarede, at vi helst ikke vil bruge tid på det og opfordrede i stedet forældrene til at sætte navn i tøjet. Det er vigtigt, at forældrene ved, at vi prioriterer tiden til børnene. Jeg kan godt forstå, de synes, at vi roder vildt, og nu ved de hvorfor. Det bliver mere levende og synligt, hvad vi tænker. Jo mere vi kan puffe til hinanden, des mere udvikler vi os," siger Lisbeth Østergård, der også har forberedt sig på, at hun risikerer, at der en dag ligger et indlæg, der ikke taler så pænt om institutionen eller medarbejderne.
"En livlig debat giver også en risiko, for der kan jo stå noget, jeg ikke har lyst til at læse. Men det har jeg det godt med. Jeg har tillid til, at forældrene vælger et andet forum, hvis der for eksempel er personer, de er utilfredse med."
Da Myretuen er prøveklud for det århusianske firma e-kids, har institutionen indtil videre ikke brugt penge på teknikken. De tre måneders prøvetid lakker dog mod enden, men Lisbeth Østergård er ikke i tvivl om, at de fortsætter.
"Abonnementet koster 6.000 kroner om året, så det er dyrt. Men når systemet består sit værd, skal al papir væk, og det sker snart. Vi har allerede aflivet vores avis Tuen, der udkom fire gange om året. På sigt tror jeg, at det er en besparelse. I papir, tid og udgifter til kopiering af billeder."

Fakta
Forældrene er blevet bedt om at vurdere hjemmesiden, og de siger blandt andet:

"Jeg kan finde de oplysninger, jeg har brug for, når jeg har tid, og jeg kan sammen med mit barn få en dialog i gang om, hvad det er, vi ser, og hvad der sker i børnehaven".

"Det er nemt at følge med i, hvad der sker i børnehaven, især for os, der bruger nettet meget. Det er ikke altid, man ser de opslag, der hænger på opslagstavlen i børnehaven".

"Det er spændende at kunne følge med i de forskellige aktiviteter, som man ikke altid husker at få spurgt til. Ligeledes er det dejligt at kunne se billeder fra ture og projekter, der har været i børnehaven, som man ikke selv kunne deltage i."

"Det er en kanon god informationskilde, man kan søge oplysninger i, når man har tid. Alle forældre burde tvinges til at bruge det hver dag i 14 dage, så de indser, hvilket godt redskab, vi har fået. Hvis forældregruppen ikke bakker op, har personalet i børnehaven ikke tjent noget, da de så fortsat også skal informere i papirformat og på opslagstavler."

"Får sjældent selv checket på www og misser derfor info, som der normalt er adgang til i Myretuen."

"Det er et o.k. forum at kommunikere med hinanden forældre/pædagoger eller forældre/forældre, men det kan ikke erstatte dagligdagens kontakt."


Statistik
På to måneder har der været 2.327 besøgende på hjemmesiden.
Der er lavet 27.445 sidevisninger på den private hjemmeside.
I gennemsnit ser en bruger 16 sider per besøg på hjemmesiden.