Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 09
BUPL mener: Udbud og efterspørgsel
Pædagoger skaber merværdi. Pædagoger bidrager til samfundsøkonomien og til at samfundets hjul kører - også i fremtiden
Af: Flemming Brøgger Andersen - hovedkasserer
Da jeg var en ung pædagogstuderende, sagde en af mine kammerater, at man kan finde en rationel kerne i ethvert synspunkt. Det er ord, der er værd at huske på, når man følger debatten på BUPL's hjemmeside.
For nylig var der et par indlæg på www.bupl.dk, som fik mig til at tænke på de ord.
Det ene gik på, at hvis pædagoger så gerne vil have en højere løn, bør de i stedet uddanne sig til noget, som arbejdsgiverne vil betale mere for.
Pædagoger skal i hvert fald ikke forvente, at de vil opnå forbedringer ved at argumentere med deres uddannelse, som debattøren i øvrigt sammenlignede med McDonald's-universitetet (og det er ikke ment som en kompliment), når det grundlæggende er efterspørgslen, det handler om.
Et andet indlæg drejede sig om værdisætningen af det pædagogiske arbejde. Pædagoger har travlt med at sige, at kvaliteten af deres arbejde ikke kan måles. Dårlig undskyldning! Det var også svært, i tidernes morgen, at sætte værdi på alle mulige andre varer og tjenesteydelser. Er der vilje, er der en vej!
Der er jo en rationel kerne i synspunktet om udbud og efterspørgsel: Når en vare eller tjenesteydelse efterspørges, så vil det afspejle sig i prisen.
Og efterspørgslen handler om, at den pågældende vare eller tjenesteydelse giver en merværdi for den, der aftager den: Hvis jeg køber de her aktier, kan jeg tjene på at sælge dem igen om nogle år. Hvis jeg køber denne opvaskemaskine, så lettes min dagligdag, og det vil jeg gerne betale for.
Pædagogers arbejde bliver efterspurgt i en grad, som selv opvaskemaskiner ikke kan hamle op med. Næsten alle børn i Danmark benytter et dagtilbud.
Og pædagogers arbejde skaber i den grad merværdi: En masse voksne kan passe deres arbejde og dermed selv bidrage. Børnelivet får meningsfulde betingelser i udviklende aktiviteter og omsorgsfulde rammer, og der skabes grundlag for, at børnene selv en dag bidrager. Og pædagogers viden muliggør en tidlig indsats overfor vanskeligheder, som ellers ville belaste både den enkelte og samfundet.
Pædagoger skaber merværdi. Pædagoger bidrager til samfundsøkonomien og til at samfundets hjul kører - også i fremtiden.
Det er på tide, at det gamle billede af pædagoger som en forlængelse af civilsamfundets forældrebegreb, erstattes af anerkendelse af den helt afgørende funktion, pædagoger varetager i det moderne velfærdssamfund.
Når noget har værdi, efterspørges det, og så stiger prisen.
OK! Hit med pengene!