Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 19 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Vi fik nyt perspektiv på tiden
I Ballerup Kommune har man taget pædagogernes tid op til revision. Hvad bruges tiden på, og kan man bruge den bedre? Det drøftede en gruppe pædagoger for at se, hvordan de kan undgå for meget alenetid med børnene.
Af: Signe Rosa Skelbæk
Det ville vi
Vi ville se, om vi kunne bruge vores tid bedre, så vi undgår, at pædagoger er for meget alene med børnene. BUPL’s alenetidsundersøgelser viser, at mange pædagoger i Ballerup Kommune står alene med en stor gruppe børn. Udgangspunktet var at se på, hvordan vi kan afhjælpe problemet ved at kigge på vores hverdag og vores skemaer. Vi inviterede arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere fra alle kommunens institutioner. Målet var, at alle gik tilbage i institutionerne og arbejdede videre med tid i personalegrupperne.

Sådan gjorde vi
Vores arbejdsmiljøskonsulent holdt et oplæg om tid set fra et teoretisk synspunkt. Vi talte om, hvordan bruger vi vores tid, om vi har tidslommer, og om vi bruger dem, som vi kunne tænke os. Hun kom med den teoretiske tilgang, og så koblede vi BUPL’s alenetidsundersøgelser på for at vise, hvor mange gange pædagoger står alene med store grupper af børn. Alle sad i grupper af deres institutioner og gennemgik slavisk en typisk dag, for at analysere på, om man kan bruge tiden bedre, end man gør i dag.

Det lærte vi
Det har været rigtig godt at få vendt blikket og set på tidsaspektet på en anden måde. Det gav mening at se på, om vi bruger tiden på den bedst tænkelige måde, eller om vi kan gøre det anderledes i hver af vores institutioner. Et eksempel er, at nogle holder møder hver uge, mens andre holder hver anden. Hvis de får løst den samme opgave, så kan vi måske lære af hinanden. Vi greb det an på en systematisk måde, og det gav et nyt blik på, hvor vi kan spare tid, så tiden i stedet bruges på kerneopgaven sammen med børnene.

Om projektet
Temadagen blev søsat af fællestillidsrepræsentant Cindie Christoffersen sammen med arbejdsmiljøkonsulent Maja Sasser. De inviterede cirka 80 pædagoger fra klubber, SFO’er og daginstitutioner i Ballerup til et fælles møde for at tale om, hvordan pædagoger bruger deres tid. Det er første gang, man forsøger sig med dette projekt. Det skal følges op med endnu et møde for at se på, om der er fælles konklusioner og et læringsudbytte.