Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 05 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Drop jeres idealer om konsensus
Idealer om, at forældre og pædagoger helst skal være enige og have en uformel og varm relation, gør pædagoger dårligt rustede til at tackle konflikter, mener forsker Bjørg Kjær.
Af: Miriam Lykke Schultz
Der er hverken noget galt med dig som pædagog eller med forældrene, når I havner i en konflikt. Der er tale om simple interessemodsætninger, som udspringer af forskellige perspektiver på børnene.
Det mener Bjørg Kjær, som forsker i pædagogisk antropologi ved DPU – Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
»Alligevel vil pædagoger gå langt for at undgå konflikter med forældre,« siger Bjørg Kjær på baggrund af sin forskning i forældresamarbejde.
Og det er der også en mere formel grund til. Lovgrundlaget og professionens traditionelle værdier handler om, at samarbejdet skal foregå i gensidig respekt og ligeværdighed, samtidig med at relationen skal være uformel, afslappet og varm.
Men de stærke idealer om konsensus – at forældre og pædagoger helst skal være enige – spænder paradoksalt nok ben for projektet, mener forskeren.
»Idealerne laver en masse ballade, for man forestiller sig, at det er et krisetegn, når vi har en konflikt. At det er farligt eller et problem, når vi er uenige.«

Upædagogisk tilgang. At have en ambition om at undgå konflikter er en upædagogisk måde at tænke på, mener Bjørg Kjær. Noget, pædagoger aldrig ville forvente af børn.
»De vil sige, at selvfølgelig har børn konflikter, det lærer de og udvikler sig af, og vi skal nok hjælpe dem med det – og egentlig er det helt parallelt.« siger hun.
Når pædagoger gør alt for at undgå konflikter, så øver de sig ikke på at gå ind i dem, når de opstår.
»Du kan ikke undgå konflikter, for hvor der er mennesker, er der også uenigheder. Pædagogerne må besinde sig på, at det er en del af arbejdsopgaven, og hvis man indimellem kommer til at flyve i hovederne på hinanden, må man redde den i land bagefter.«
I stedet for at spørge sig selv, hvordan vi kan undgå konflikter, kan pædagoger spørge sig selv og hinanden, hvordan de kan arbejde konstruktivt med konflikter. Ifølge Bjørg
Kjær skal man spørge sig selv: Hvordan kan vi blive gode til at håndtere konflikter, så de trappes ned i stedet for op, og så de ikke blokerer for det, vi skal, nemlig at gøre noget godt for børnene?