Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 34
Ledertræf 2008: Stordrift rykker nærmere og lederne rykker væk
I fremtiden skal pædagoger vænne sig til større enheder, længere vej til lederen og mere ansvar. Men også til, at de i højere grad selv kan stille krav. Det konkluderer lektor Dorthe Pedersen på BUPL's ledertræf.
Af: Jesper Nørby
Der blæser nye vinde over de danske daginstitutioner. Sådan lød budskabet fra oplægsholderne under BUPL's årlige ledertræf.
Institutionerne har længe været udsat for vind fra skiftende retninger, men tilsyneladende blæser det i øjeblikket kraftigere end hidtil fra en bestemt retning. I hvert fald hvis man skal tro lektor Dorthe Pedersen, Copenhagen Business School. Hun har skrevet bogserien 'Genopfindelsen af den offentlige sektor'. På ledertræffet gav hun sit bud på, hvordan fremtiden kommer til at forme sig for institutionsledere og pædagoger.

I hælene på kvalitetsreformen er kommunerne i fuld gang med at ændre på ledelsesformerne i den offentlige sektor, og det kan medføre at pædagogerne fremover skal spejde længere efter deres leder, fastslog hun.
"Man kan frygte, pædagogerne kommer til at føle, at den nære ledelse rykker længere væk," siger Dorthe Pedersen til Børn&Unge.

Færre ledere. Tendensen i kommunerne er, at man slår institutioner sammen til større enheder. Dorthe Pedersen kalder fænomenet 'big-sizing'. Hun mener, konsekvensen er, at områdeledelse bliver mere udbredt, og at den daglige, nære ledelse bliver nedtonet.

"Vi skal nok regne med, at lederne i fremtiden får flere satellitter eller institutioner under sig. Der bliver altså længere fra pædagogen til lederen," siger hun.
Ifølge Dorthe Pedersen er denne udvikling svær at komme udenom. En stor del af de nuværende ledere er nemlig allerede på vej ud af arbejdsmarkedet.

"50 procent af de nuværende institutionsledere går på pension inden for den nærmeste årrække. De lederstillinger vil ikke alle blive erstattet. Mange af dem bliver rationaliseret væk, for at der kan være menige pædagoger nok," siger hun.

Højere krav. Udviklingen betyder, at der bliver stillet nye krav til lederne. Fremover bliver en vigtig del af deres arbejde at oversætte de mange input, som kommer fra politisk hold og sætte dem ind i en sammenhæng, så de giver mening for pædagogerne i hverdagen. Samtidig vil rationaliseringer på området stille krav til ledernes evner til at tænke kreativ rent ledelsesmæssigt.

"De skal kunne skabe mere for mindre," siger Dorthe Pedersen.
Det er dog ikke kun lederne, som møder nye krav. Også pædagogerne skal udvikle sig, eftersom de i højere grad kommer til at styre og lede sig selv, spår Dorthe Pedersen. Den daglige leder bliver erstattet af pædagogiske team, hvor pædagogerne selv skal tage ansvar for, hvordan de sikrer den gode pædagogik.

Pædagog, kræv din ret! Fremtiden byder, ifølge Dorthe Pedersen, også på mere intern konkurrence mellem daginstitutionerne. I den forbindelse kan pædagogerne blive en del af profileringen over for kunderne, det vil sige børnene og deres forældre. Derfor vil der blive rift om de bedst kvalificerede pædagoger.

"Kerneydelsen i daginstitutionerne er jo de gode pædagoger. Og den ydelse kan man ikke outsource til Kina," fortæller Dorthe Pedersen.
Hvis pædagogerne kan leve op til kravene om selvstyring og fungere i team-arbejdet, kan vi forvente en situation, hvor det i højere grad er pædagogerne, som sætter forventninger til institutionen og lederne, end omvendt.
"I fremtiden vil vi se, at pædagogerne også stiller krav. Deres arbejde skal være meningsfyldt og motiverende, og de vil kræve god ledelse," siger hun.

BUPL's ledertræf 2008
Ledertræffet blev afholdt på Hotel Nyborg Strand den 1.-2. oktober 2008. Godt 400 ledere deltog i arrangementet.
Overskriften for ledertræffet var 'Kvalitetsreformen og pædagogfaglig ledelse - Det nye offentlige lederskab'.