Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 13 Børn&Unge som e-paper
TEMA. Sæt legegrupper på dagsordenen
Som pædagog kan du spille en afgørende rolle for børnenes legegrupper også i fritiden. Få seks gode tip til, hvordan du på forældremøder kan sætte emnet på dagsordenen.
Af: Anne Anthon Andersen & Marie Bille
1. Læg op til en åben snak om, hvad forældrene ønsker at få ud af legegrupperne. Hvad skal formålet være? Der er mange måder at danne legegrupper på, og det vigtigste er at finde en model, hvor legegrupperne
ikke føles som et pres.

2. Læg op til, at også de kritiske spørgsmål bliver rejst i debatten om legegrupper, og at der bliver taget højde for forskellige familiers situation. Det kan være svært som forælder at lufte sine indvendinger mod projektet på det allerførste forældremøde, hvis ikke rammerne for diskussionen er til stede.

3. Skriv spørgsmål ned på en bunke kort, som I læser højt for forældrene og beder dem forholde sig til på mødet. Dialogspørgsmål kan være: Hvad hvis man synes, at det er for meget at have fem børn med hjem at lege ad gangen? Hvad hvis børnene i gruppen ikke vil lege sammen, og der opstår konflikter? Hvilken rolle skal man som forælder spille? Hvad skal der ske i legegruppen? Kan vi finde et niveau, som alle kan være med på?

4. Overvej også andre former for trivselsgrupper i stedet. Det kan være en model, hvor forældrene bliver sat sammen i grupper, som på skift skal stå for et fælles arrangement for hele klassen. Så er der ingen, der står alene med opgaven.

5. Overvej at foreslå en alternativ måde, børn og forældre kan mødes på i fritiden, måske på en legeplads eller anden neutral grund, som ikke indebærer, at en hel gruppe skal med hjem, og ikke fastlægger bestemte grupper. Børn og forældre kan fx mødes en onsdag om måneden på skolens legeplads fra kl. 16. De, som kan, kan komme, og der er ikke et krav om,
at man er med hver gang.

6. Fortæl forældrene, at de kan spørge jer til råds om børns relationer, gode match mellem børnene og eventuel konflikthåndtering – også i forhold til børnenes leg og relationer udenfor skolen. På den måde får I lov til at spille en rolle i børnenes samvær uden for skoletiden, som styrker
både børnenes relationer og samarbejdet med forældrene.