Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 15
Leder: Velfærd for alle - eller for dem der har råd?
Regeringens dagsorden er klar. Den solidariske velfærd skal erstattes af et samfund, hvor de økonomisk velstående også skal sikres den bedste velfærd.
Af: Allan Baumann - medlem af forretningsudvalget
Odense var i den forløbne uge vært for to arrangementer, som har stor betydning for den fremtidige velfærd i Danmark. Både delegeretmødet i Kommunernes Landsforening (KL) og Fagligt Ansvars velfærdskonference stillede skarpt på misforholdet mellem, hvad VK-regeringen siger, og hvad den gør.
Hvad der for længst er gået op for medarbejdere og tillidsrepræsentanter i det offentlige, står nu også klart og tydeligt for de kommunale politikerne i KL på tværs af politiske tilhørsforhold: VK-regeringen kan ikke skaffe mere og bedre velfærd gennem besparelser. Allerede i år har 100 kommuner såkaldt negativ vækst. Og det stod de lokale politikere i kø for at fortælle regeringen, der var inviteret til at deltage i det kommunale årsmøde.

Kritikken af regeringens økonomiske tommelskruer på kommunerne var så voldsom, at flere truede med oprør. Og indenrigsminister Lars Løkkes kommentar om, at der bare kunne skæres lidt overflødig fedt væk, var bestemt ikke med til at dæmpe de kommunale gemytter. Kravene var klare: Flere penge, ellers kan vi ikke løse velfærdsopgaverne. Der kan ikke skæres mere ned. Og ingen aftale om budgetterne for 2004, hvis den ikke indeholder flere penge.

Samme toner lød, da over 400 tillidsrepræsentanter mødtes til Fagligt Ansvars velfærdskonference. Men kritikken herfra handlede ikke kun om de snævre økonomiske rammer. Kritikken blev udvidet ved også at inddrage ideologien bag VK-regeringens politik.

Regeringens dagsorden er klar. Den solidariske velfærd skal erstattes af et samfund, hvor de økonomisk velstående også skal sikres den bedste velfærd. Det er konsekvensen, når sygehuse privatiseres, og det bliver muligt at købe sig foran i køen, når forældre får mulighed for at købe mad og bedre kvalitet i daginstitutionerne, og de ældre kan købe mere hjemmehjælp. Der bliver mere frit valg - for de, der har råd.

Denne udvikling vil de faglige tillidsrepræsentanter modarbejde af alle kræfter. Vi ønsker en solidarisk offentlig velfærd med lige ret og lige muligheder for alle. Derfor opfordres alle faglige organisationer og arbejdspladser til at afvise regeringens ideologiske angreb på velfærden og markere kravet om en bedre økonomi til kommuner og amter. Vi opfordrer til at organisere lokale tværfaglige initiativer og til at gennemføre aktiviteter for en bedre kommunal økonomi. Hold møder, overalt hvor det er muligt, d. 15. maj, og vedtag udtalelser, som kræver, at amter og kommuner står fast over for regeringen. Samtidig opfordrer vi til forberedelse af nye markeringer, når forhandlingerne mellem regeringen og de kommunale sammenslutninger officielt går i gang i anden halvdel af maj.